ГДЗ до підручника «Алгебра» Г.П. Бевза. 8 клас

343. а) 3х + 2y = 6; при x = 0

2y = 6, у = 3; при у = 0

3х = 6, х = 2.

(0; 3) — точка перетину з віссю ординат;

(2; 0) — точка перетину з віссю абсцис;

б) х - 5у = 12; при х = 0 - 5у = 12; у = -2,4; при у = 0 х = 12.

(0; -2,4) — точка перетину з віссю ординат;

(12; 0) — точка перетину з віссю абсцис;

344. 1) 20 + 40 = 60 — учнів 7 і 8 класів;

2) 95 - 60 = 35 — учнів 9 класів.