ГДЗ до підручника «Алгебра» В.Р. Кравчука. 7 клас

розв’язків немає, оскільки графіком кожного рівняння системи являється пряма і вони не мають точки перетину, то вони паралельні.

943. А(-2; 6); В(3; 1). у = kx + b — рівняння прямої, координати точок А i В задовольняють рівняння.

944. А(-3; 2) і В(3; -1). у = kx + b — рівняння прямої. Координати точок А і В задовольняють його.

Рівень В

Вправи для повторення

948. а) 2х - 6 - ху + 3у = (2х - 6) - (ху - 3у) - 2(х - 3) - у(х - 3) = (х - 3)(2 - у);

б) у3 - 10у2 + 25y = у(у2 - 10у + 25) = у(у - 5)2;

в) (а - 2b)2 - 4а2 = (а - 2b - 2а)(а - 2b + 2а) = (-а - 2b)(3а - 2b) = -(а + 2b)(3а - 2b);

г) 27а3 - b2 = (3а - b)(9а2 + 3аb + b2).

949. 4(а - 2)2 - (2а - 3)2 + 4а = 4(а2 - 4а + 4) - (4а2 - 12а + 9) + 4а = 4а2 - 16а + 16 - 4а2 + 12а - 9 + 4а = -4а + 7 + 4а = 7 не залежить від значень а.

950. а2 + b2 = 25 і аb = -12;

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2 = a2 + b2 + 2ab = 25 + 2 • (-12) = 25 - 24 = 1;

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2 = a2 + b2 - 2ab = 25 - 2 • (-12) = 25 + 24 = 49.

Відповідь: 1; 49.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.