ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 9 клас

7.2. Створення, редагування

Відповіді на запитання (стор. 205)

1. Для внесення змін у текстове поле шаблону потрібно вибрати це поле і ввести новий або вставити попередньо скопійований текст. Якщо текст у полі не поміщається, то маркери редагування стають червоними, поряд з переповненим текстовим полем може з’являтися прямокутник з трьома крапками.

2. Алгоритм створення публікації:

  • 1. Запустити програму Publisher.
  • 2. Вибрати серед видів публікацій той, який планується створити.
  • 3. Вибрати у списку шаблонів потрібний, оформлення якого відповідає темі публікації.
  • 4. Вибрати кольорову схему.
  • 5. Вибрати набір шрифтів.
  • 6. Внести за потреби зміни або створити новий набір службових відомостей.
  • 7. Установити кількість сторінок публікації на одному аркуші паперу.
  • 8. Вибрати кнопку Створити.

3. Вміст статей у ряді публікацій розміщують у кілька стовпців. Автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті називають перетіканням.

4. Для підказки, у якому текстовому полі продовжується текст з вибраного текстового поля, використовують спеціальні кнопки — Перейти до наступного текстового поля та Перейти до попереднього текстового поля. Їх вибір приводить до виділення текстового поля, у якому продовжується або починається текст.

5. Перетікання тексту — це автоматичне продовження тексту в наступних текстових полях статті. Перетікання можливе також у текстовому полі на іншій сторінці.

6. Якщо текст у полі не поміщається, то маркери редагування стають червоними, поряд з переповненим текстовим полем може з’являтися прямокутник з трьома крапками. Щоб він зник потрібно відредагувати текст.

9. Для створення нового підпису під графічним об’єктом потрібно вибрати кнопку Підпис у групі Стилі рисунків вкладки Формат тимчасового розділу Знаряддя для зображень, обрати один з варіантів розміщення підпису та ввести текст. Підписи під статтями та малюнками потрібні, аби знати що зображено на цьому малюнку і до якого пункту його треба віднести.

Завдання (стор. 205)