ГДЗ до підручника «Інформатика» Й.Я. Ривкінда. 9 клас

3.5. Елементи анімації

Відповіді на запитання (стор. 96)

1. У презентації PowerPoint можна додавати анімацію до тексту, зображень, фігур, таблиць, рисунків SmartArt та інших об’єктів, щоб створювати візуальні ефекти, зокрема ефекти входу й виходу, зміни розміру або кольору та руху. На слайдах презентації можна анімувати маркіровані списки або навіть титри. Анімація — чудовий спосіб привернути увагу, підкреслити важливий момент або посилити зацікавленість глядачів. Ви можете застосувати анімаційні ефекти до окремих слайдів, зразка слайдів або власних макетів слайдів.

2. Для того щоб застосувати до слайда ефект переходу, потрібно вибрати слайд, для переходу на який ви бажаєте застосувати ефект, вибрати вкладу Переходи, вибрати у групі Перехід до цього слайду ескіз потрібного ефекту. Ефекти можна налаштувати вибравши кнопку Параметри ефектів.

Щоб задати інші значення властивостей ефекту, слід:

  • 1. Вибрати ефект серед елементів списку області завдань Настройка анімації.
  • 2. Відкрити меню, за допомогою кнопки, що розташована праворуч від вибраного ефекту.
  • 3. Виконати команду Параметри ефектів.

4. У вікні, що відкрилося, вибрати потрібну вкладку та задати значення параметрів.

5. Видалення анімаційних переходів. В разі необхідності видалити анімаційний ефект переходу слайдів потрібно:

  • 1. Відкрити панель Показ слайдів → Зміна слайдів
  • 2. У списку анімацій вибрати Немає
  • 3. Натиснути кнопку Застосувати до всіх слайдів

6.7. Існують такі групи анімаційних ефектів:

Вхід — анімація появи; анімаційний ефект буде демонструватись під час появи вибраного об’єкта;

Виділення — об’єкти будуть змінювати свої властивості під час демонстрації презентації;

Вихід — анімація, що застосовується для завершення відображення об’єкта, тобто зникнення об’єкта з екрана;

Шляхи переміщення — можна налаштувати траєкторію переміщення об’єкта під час демонстрації по прямій; для більш складної траєкторії потрібно вибрати «Інші шляхи переміщення» або «Намалювати користувацький шлях». Остання команда дає змогу створити власний анімаційний ефект.

8. Застосування анімації до об’єкта

1. Виділіть об’єкт, до якого потрібно додати анімацію.

Під «об’єктом» у цьому контексті слід розуміти будь-який елемент на слайді, зокрема зображення, діаграму або текстове поле. Якщо вибрати об’єкт на слайді, навколо нього з’являться маркери змінення розміру. (З точки зору анімації абзац у текстовому полі — це також об’єкт, але якщо його вибрати, маркери змінення розміру з’являться не навколо нього, а навколо всього текстового поля.)

2. На стрічці на вкладці Анімація в групі Анімація натисніть кнопку Додатково та виберіть потрібний анімаційний ефект.

• Якщо анімаційні ефекти входу, виходу, виділення та шляху переміщення не дають потрібного результату, виберіть пункт Інші ефекти входу, Інші ефекти виділення, Інші ефекти виходу або Інші шляхи переміщення.

• Певні ефекти входу та виходу (як-от «Поворот», «Скидання» та «Хлист») і певні ефекти виділення (як-от « Колір пензля» та «Хвиля») доступні лише для об’єктів, які містять текст. Якщо потрібно застосувати анімаційний ефект, недоступний із цієї причини, спробуйте додати пробіл усередині об’єкта.

• Об’єкти та текст, до яких застосовано анімацію, позначаються на слайді за допомогою недрукованих нумерованих позначок, що відображуються поруч із ними. Ці позначки з’являються лише у звичайному поданні, коли вибрано вкладку Анімація або відображується область анімації.

9. Вибрати рядок ефекту в Області анімації, можна відкрити список з командами налаштування і змінити властивості.

10. Додавання анімації

Додати анімацію об’єкту на слайді:

  • 1. Виділити об’єкт
  • 2. Меню Показ слайдів (або контекстне меню об’єкта) → Налаштування анімації.