ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Українська література. Витвицька

Варіант 15

Завдання 1-16 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише одна правильна. Виберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Із загибеллю козака НЕ пов’язана балада

 • А «Козака несуть»
 • Б «Ой на горі вогонь горить»
 • В «Ой летіла стріла»
 • Г «Рибалка»

2. Дівчина, через яку Еней («Енеїда») став на поєдинок, —

 • А Лавінія
 • Б Сивілла
 • В Цирцея
 • Г Юнона

3. «Світ мене ловив, та не впіймав» — епітафія на надгробку

 • А Т. Шевченка
 • Б П. Куліша
 • В Є. Гребінки
 • Г Г. Сковороди

4. Якову де Бальмену присвячений твір Т. Шевченка

 • А «Гайдамаки»
 • Б «Катерина»
 • В «Наймичка»
 • Г «Кавказ»

5. Твори «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк» за жанром —

 • А оповідання
 • Б послання
 • В байки
 • Г притчі

6. Основними художніми напрямами давньої української літератури є

 • А сентименталізм, бароко
 • Б бароко, класицизм
 • В романтизм, класицизм
 • Г монументалізм, орнаменталізм

7. Жартівливе змалювання у зниженому, пародійному тоні тем і образів, що про них прийнято говорити поважно, —

 • А травестія
 • Б алюзія
 • В бурлеск
 • Г персоніфікація

8. «Золото — не дівка...» — каже про Наталку («Наталка Полтавка»)

 • А возний
 • Б Терпилиха
 • В Микола
 • Г Макогоненко

9. Зразком літературного напряму «сентименталізм» є твір

 • А «Енеїда»
 • Б «Маруся»
 • В «De libertate»
 • Г «Катерина»

10. Григорій Квітка-Основ’яненко —

 • А зачинатель нової української літератури
 • Б основоположник нової української літератури
 • В автор першого українського історичного роману
 • Г «батько» української прози

11. Складається з вісімнадцяти частин, у ньому наявні дві сюжетні лінії: головна — політична (вибори гетьмана) — і другорядна (любовна). Оригінальним композиційним прийомом є образ дороги — такі особливості композиції твору

 • А «Інститутка»
 • Б «Гайдамаки»»
 • В «Повість минулих літ»
 • Г «Чорна рада»

12. Іван Брюховецький, Яким Сомко — герої твору, що за жанром є

 • А історичним романом
 • Б героїчною поемою
 • В притчею
 • Г сентиментально-реалістичною повістю

13. Твори «Всякому місту — звичай і права», «Бджола та Шершень» відносять до літературного стилю

 • А орнаменталізму
 • Б бароко
 • В монументалізму
 • Г класицизму

14. Осуд національної байдужості й нагадування «Нема на світі України, немає другого Дніпра» це одна з порушених проблем твору Т. Шевченка

 • А «Росли укупочці, зросли...»
 • Б «Наймичка»
 • В «Сон» («У всякого своя доля...»)
 • Г «І мертвим, і живим, і ненарожденним...»

15. Псевдонімом Ратай підписував деякі свої твори

 • А Т. Шевченко
 • Б І. Котляревський
 • В П. Куліш
 • Г Г. Квітка

16. Першим українським історичним романом є твір

 • А «Інститутка»
 • Б «Повість минулих літ»
 • В Києво-Печерський патерик
 • Г «Чорна рада»

Завдання 17-20 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою.

17. Установіть відповідність між героями того самого твору

 • 1 Устина
 • 2 Кирило Тур
 • 3 Тури
 • 4 Святослав
 • А Юнона
 • Б Божий чоловік
 • В Ігор
 • Г Прокіп
 • Д виборний

18. Установіть відповідність між героями твору та його автором

 • 1 Наум Дрот
 • 2 Кирило Тур
 • 3 Устина
 • 4 виборний
 • А Марко Вовчок
 • Б П. Куліш
 • В Г. Сковорода
 • Г Г. Квітка-Основ’яненко
 • Д І. Котляревський

19. Установіть відповідність між характеристикою та героєм

 • 1 «....Був парень на все село, де жив. Батькові, матері слухняний, старшим себе покірний, меж товарищами друзяка, ні півслова ніколи не збрехав...»
 • 2 «...Лучче мені проміняти шаблю на веретено, аніж нацасти вдвох на одного»
 • 3 «...Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних штанях, чоботи шкапові, попротоптувані — і пучки видно. Хіба по шаблі можна було б догадуватися, що воно щось не просте: шабля аж горіла од золота, да й та на йому була мов чужа. І постать, і врода в його була зовсім не гетьманська... Тілько очі були якісь чудні — так і бігають то сюди, то туди і, здається, так усе й читають ізпідтишка чоловіка...»
 • 4 хотів «зложити докупи обидва береги Дніпрові, щоб обидва приклонились під одну булаву!»
 • А Сомко
 • Б Кирило Тур
 • В Петро Шраменко
 • Г Брюховецький
 • Д Наум Дрот

20. Установіть відповідність між афористичними висловами з Біблії та їх значеннями

 • 1 альфа і омега
 • 2 випити гірку чашу
 • 3 вовк в овечій шкурі
 • 4 одним миром мазані
 • А заздрісна, зла людина, що приховує свої хижі наміри під маскою порядності
 • Б люди, яких об’єднує якась спільна риса (частіше негативна)
 • В найкращі люди
 • Г перетерпіти всі випробування, всі неприємності; яка б не була важка справа, виконати її до кінця
 • Д початок і кінець

У завданнях 21-24 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

21. Темою твору П. Гулака-Артемовського «Рибалка» є розповідь про ____ .

22. Епоха в культурі, основна риса якої — повернення до античності, зближення з природою, — ____ .

23. «Перший... сміливий і прямий удар на гниль і неправду кріпацтва...» — так сказано про твір Т. Шевченка ____ .

24. Поет, філософ, байкар, просвітник, педагог — ____ .

Завдання 25 потребує розлогої відповіді на запитання.

25. Який образ у поемі Тараса Шевченка «Кавказ» є символом нескореного народу?

Відповіді можна знайти тут