ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

Передмова

У збірнику пропонуються матеріали для проведення підсумкової атестаційної контрольної роботи з історії України в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Вони мають на меті перевірити рівень знань за 6-9 класи. Подані завдання укладено згідно з вимогами чинної навчальної програми з історії України.

Пропоновані тести спрямовані на виявлення ступеня сформованості в учнів таких предметних компетентностей: хронологічної (орієнтація в історичному часі), просторової (орієнтація в історичному просторі), інформаційної (уміння учнів працювати з джерелами історичної інформації), логічної (уміння учнів визначати та застосовувати поняття, положення, теорії для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів).

Збірник містить 14 варіантів по 22 тестових завдання різної форми, які стосуються різних аспектів вітчизняної історії від найдавніших часів до початку XX століття: державного, суспільно-політичного, культурного розвитку, економіки, соціальних відносин, зовнішньополітичних відносин.

Структура варіантів контрольних робіт відповідає чинним вимогам до ДПА з історії України. Розподіл завдань за формою: з вибором однієї правильної відповіді з чотирьох — 1-16, на встановлення відповідності — 17-18, на встановлення послідовності подій — 19-20, з вибором трьох правильних відповідей із семи — 21-22.

Під час виконання завдань учні мають виявити: знання історичних фактів, подій, явищ, процесів, понять, термінів, хронології, картографії, історичних особистостей, культурно-історичних пам’яток; уміння аналізувати, узагальнювати, визначати причини та наслідки історичних подій і явищ, оцінювати їхнє значення; уміння встановлювати відповідність і послідовність між подіями, явищами, процесами та періодами; уміння працювати з історичними джерелами: історичними документами, картами, схемами, фотоматеріалами тощо.

У збірнику широко використано ілюстративний матеріал. У кожному варіанті є завдання, розраховані на роботу з історичними картами та на розпізнавання пам’яток архітектури й образотворчого мистецтва, а також портретних зображень історичних осіб.

З метою полегшення перевірки знань і вмінь наприкінці посібника подано відповіді до завдань.

Пропоновані тести дають змогу дев’ятикласникам перевірити свої знання з історії України й підготуватися до державної підсумкової атестації (випускники також можуть використати їх для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання) з цього предмета.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Представлені 14 варіантів завдань приблизно рівноцінні за складністю. їх кількість для кожного класу визначають навчальні заклади. Підсумкову контрольну роботу проводять протягом 90 хвилин.

Рекомендована така система оцінювання знань учнів:

  • за правильні відповіді на запитання 1-16 нараховується по 1 балу,
  • за повну відповідь на запитання 17-18 — по 4 бали (за неповні відповіді — 1, 2 чи 3 бали),
  • за повністю правильну відповідь на запитання 19-20 — 3 бали (якщо правильно встановлені перша й остання події — 2 бали, якщо або перша, або остання — 1 бал),
  • за повністю правильну відповідь на запитання 21-22 — 3 бали (за неповні відповіді — 1 чи 2 бали).

Отже, учень може набрати максимально 36 балів, а тому оцінки слід ставити за співвідношенням 1:3, тобто, за набрані 1-3 бали — оцінка «один», 4-6 — «два», 7-9 — «три»..., 28-30 — «десять», 31-33 — «одинадцять», 34-36 — «дванадцять».

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст