ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Історія України. Горинський

Варіант 10

1. Населений пункт, біля якого виявлено найдавнішу пам’ятку (стоянку пралюдей) в Україні

 • □ А Амвросіївка
 • □ Б Бабин
 • □ В Королеве
 • □ Г Рокосове

2. Наслідки битви руських військ під керівництвом Ярослава Мудрого з печенігами під Києвом у 1036 р.

 • □ А перемога руських військ і припинення назавжди нападів печенігів
 • □ Б перемога Ярослава Мудрого, але печеніги відступили ненадовго і ще завдали Русі чимало лиха
 • □ В поразка руських військ, печеніги пограбували Київ
 • □ Г поразка Ярослава Мудрого, але він домігся миру, виплативши печенігам певну данину

3. Назва зображеної на фото оборонної споруди

 • □ А Верхній замок у Луцьку
 • □ Б Кам’янець-Подільська фортеця
 • □ В Мукачівський замок (Паланок)
 • □ Г Хотинська фортеця

4. Маляр, який написав ікону Успіння Богородиці, зображену на фото

 • □ А Олексій Горошкович
 • □ Б Йов Кондзелевич
 • □ В Микола Петрахнович
 • □ Г Іван Руткович

5. Стиль, у якому споруджено ансамбль площі Ринок у Львові, зокрема Чорну Кам’яницю і будинок Корнякта, зображені на фото

 • □ А візантійський
 • □ Б готичний
 • □ В Ренесанс
 • □ Г романський

6. Причина занепаду Руської церкви в Україні в XVI ст.

 • □ А втрата церквою маетностей і частини доходів
 • □ Б втрата церквою підтримки держави та Константинопольського Патріарха
 • □ В збайдужіння значної частини українців до релігії та церкви
 • □ Г посилення втручання в справи церкви світських осіб, посідання ними найвищих посад

7. Назва договору, за яким кордони Української держави були такими, як зображено на карті

 • □ А Білоцерківський договір
 • □ Б Гадяцький договір
 • □ В Зборівський договір
 • □ Г Слободищенський договір

8. Наслідок битви під Конотопом

 • □ А козацька армія Івана Виговського із союзниками кримськими татарами завдали нищівної поразки величезному військові Московського царства
 • □ Б козацьке військо Івана Виговського із союзниками кримськими татарами завдали поразки армії Речі Посполитої
 • □ В московська армія здобула перемогу над ордою кримських татар, створивши основу для наступу на Україну
 • □ Г українське військо Івана Виговського зупинило наступ польської армії й уклало з нею союзницький договір

9. Стан процесу перетворення України у провінцію Російської імперії за часів гетьмана Данила Апостола

 • □ А завершення, оскільки гетьмана позбавили останніх повноважень
 • □ Б призупинення, оскільки скасовано чимало обмежень для української торгівлі, реформовано фінанси та суди, відновлено право гетьмана призначати генеральну старшину
 • □ В припинення, оскільки відновлено політичні права Гетьманщини в межах «Глухівських статей» Дем’яна Многогрішного
 • □ Г пришвидшення, оскільки зросла кількість російських полків у Гетьманщині, збільшилася кількість росіян в українській адміністрації, гетьман цілком утратив контроль над фінансами

10. Найвидатніший філософ і письменник 2-ї половини XVIII ст., портрет якого наведено

 • □ А Володимир Боровиковський
 • □ Б Іван Григорович-Барський
 • □ В Іван Равич
 • □ Г Григорій Сковорода

11. Сутність організації «Головна руська рада»

 • □ А культурно-освітня організація, створена в Чернівцях
 • □ Б національна визвольна організація, що виникла в Ужгороді
 • □ В національне об’єднання ополяченої української шляхти у Львові
 • □ Г перша українська політична організація, заснована в травні 1848 р. у Львові

12. Подія, внаслідок якої до складу Російської імперії ввійшла територія, позначена на карті смугами

 • □ А польське визвольне повстання 1830-1831 рр.
 • □ Б російсько-турецька війна 1806-1812 рр.
 • □ В російсько-турецька війна 1828-1829 рр.
 • □ Г російсько-французька війна 1812 р.

13. Архітектурний стиль, у якому спроектовано будівлю Київського університету, зображену на фото

 • □ А бароко
 • □ Б готика
 • □ В класицизм
 • □ Г модерн

14. Прочитайте уривки з документа й укажіть його назву:

«Державна самостійність єсть головна умова існування нації, а державна незалежність єсть національним ідеалом в сфері міжнаціональних відносин... Коли в української держави відібрано право бути державою, то поодинокі члени колишньої республіки позбулися усіх елементарних політичних прав людини. Колишній український республіканець має менше прав, ніж нинішній малостатніший московський наймит. Правительство чужинців розпоряджається на території колишньої Української республіки наче в завойованій свіжо країні, висмоктує останні соки, висмикує ліпших борців, збирає останній гріш з бідного народу...»

 • □ А «Маніфест 17 жовтня»
 • □ Б «Рідна справа»
 • □ В «Самостійна Україна»
 • □ Г «Сучасне політичне положення нації»

15. Автор картини «Козаки в степу», репродукцію якої наведено

 • □ А Сергій Васильківський
 • □ Б Микола Пимоненко
 • □ В Ілля Рєпін
 • □ Г Іван Труш

16. Прочитайте уривок з програми організації та вкажіть її назву.

«У справах суспільно-економічних змагаємо до переміни способу продукції згідно зі здобутками наукового соціалізму, тобто хочемо колективного устрою праці та колективної власности засобів продукційних. У справах політичних хочемо повної волі особи, слова, сходин, товариств, друку і сумління... У справах культурних стоїмо на ґрунті позитивної науки, за раціоналізмом в справах віри і реалізмом у штуці, і домагаємося, щоби всі здобутки культури і науки сталися власністю всього народу».

 • □ А Наукове товариство імені Тараса Шевченка
 • □ Б Русько-Українська радикальна партія
 • □ В Товариство «Просвіта»
 • □ Г Українська національно-демократична партія

17. Установіть відповідність.

 • 1 археологія
 • 2 історія
 • 3 хронологія
 • 4 цивілізація
 • А наука, що вивчає минуле на основі речових пам’яток
 • Б наука, що вивчає хід розвитку людського суспільства
 • В послідовність подій у часі
 • Г рівень розвитку, коли основу життя становлять результати діяльності
 • Д форма свідомості, що відбиває людські уявлення про природні сили

18. Установіть відповідність між прізвищами гетьманів і документами, пов’язаними з ними.

 • 1 Іван Брюховецький
 • 2 Іван Мазепа
 • 3 Іван Самойлович
 • 4 Іван Скоропадський
 • А «Конотопські статті»
 • Б «Коломацькі статті»
 • В «Московські статті»
 • Г «Решетилівські статті»
 • Д Слободищенський трактат

19. Установіть послідовність переважання народів на території України.

 • А анти
 • Б кіммерійці
 • В сармати
 • Г скіфи

20. Установіть послідовність укладення уній.

 • А Берестейська унія
 • Б Городельська унія
 • В Кревська унія
 • Г Люблінська унія

21. Укажіть форми залежності земель Південно-Західної Русі від монголо-татар.

 • 1 виплата населенням податків на користь загарбників, у тому числі «податок кров’ю»
 • 2 втручання монголо-татарських ханів у внутрішні справи князівств
 • 3 періодичні набіги татар на руські землі, грабунки і руйнування
 • 4 призначення ханами у князівства своїх представників і збирачів податків
 • 5 призначення ханами руських князів, жалування їм ярликів на княжіння
 • 6 робота руських селян у маєтках татарських феодалів
 • 7 розміщення у княжих містах татарських гарнізонів.

22. Укажіть характерні риси становища населення Наддніпрянської України в 1-й пол. XIX ст.

 • 1 кріпосне право набуло найбільшого поширення на Південній Україні
 • 2 мешканців України під владою Росії на початок XIX ст. нараховувалося близько 2 млн осіб
 • 3 на початок XIX ст. українці становили 89 % населення Наддніпрянщини
 • 4 розселення євреїв обмежувалося «смугою осілості»
 • 5 українці Правобережжя мали певні привілеї на противагу полякам
 • 6 українці становили більшість у дев’яти губерніях Росії
 • 7 широке запровадження відпуску селян на заробітки фактично скасовувало кріпацтво