ДПА. Підсумкові контрольні роботи. Біологія. Барна

Варіант 26

Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд.

1. Для визначення належності певної рослини до класу Однодольних чи Дводольних необхідно знати будову її:

 • ◻ А листя;
 • ◻ Б кореневої системи;
 • ◻ В стебла;
 • ◻ Г насіння.

2. Укажіть, скільки сперміїв бере участь під час запліднення у квіткових рослин:

 • ◻ А один;
 • ◻ Б два;
 • ◻ В три;
 • ◻ Г багато.

3. Представники ряду Хижі:

 • ◻ А мають різці, ікла та кутні зуби;
 • ◻ Б заселяють сушу, Світовий океан і повітряний простір;
 • ◻ В трапляються на всіх континентах;
 • ◻ Г завжди живуть зграями.

4. Можливість розвитку плазунів без метаморфозу зумовлена:

 • ◻ А поширенням у тропічній зоні;
 • ◻ Б переважно наземним способом життя;
 • ◻ В будовою статевих залоз;
 • ◻ Г великим запасом поживних речовин у яйці.

5. Укажіть помилкове твердження щодо перетворення речовин в організмі людини:

 • ◻ А у кишечнику жири їжі розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти;
 • ◻ Б надлишок вуглеводів в організмі перетворюється на запасні білки;
 • ◻ В під впливом ферментів складні вуглеводи спочатку розщеплюються на прості;
 • ◻ Г надлишок білків в організмі перетворюється на вуглеводи та жири.

6. Укажіть правильну характеристику руху крові судинами:

 • ◻ А кишенькові клапани є всередині великих вен і артерій;
 • ◻ Б венами рухається тільки венозна кров;
 • ◻ В загальний тонус судин при гіпертонії знижений;
 • ◻ Г найнижча швидкість руху крові в капілярах.

7. Укажіть помилкове твердження:

 • ◻ А ліпіди — переважно гідрофобні сполуки, нерозчинні у воді;
 • ◻ Б ліпіди розчиняються в неполярних розчинниках — естері, хлороформі, ацетоні тощо;
 • ◻ В ліпіди входять до складу клітинних мембран, оболонок нервових волокон тощо;
 • ◻ Г з ліпідів у клітині синтезуються усі вітаміни і гормони.

8. У результаті дисиміляції утворилося 24 моль СО2 і 12 моль С3Н6О3 (молочної кислоти). Скільки моль АТФ синтезовано при цьому:

 • ◻ А 8 моль С6Н12О6; 156 моль АТФ;
 • ◻ Б 10 моль С6Н12О6; 164 моль АТФ;
 • ◻ В 12 моль С6Н12О6; 172 моль АТФ;
 • ◻ Г 14 моль С6Н12О6; 180 моль АТФ?

9. Одна з форм глаукоми зумовлена домінантним аутосомним геном, інша — рецесивним аутосомним, не зчепленим з попереднім. Яка імовірність народження дитини з аномалією, якщо батьки гетерозиготні за обома парами патологічних генів:

 • ◻ А 18,75 %;
 • ◻ Б 37,5 %;
 • ◻ В 56,25 %;
 • ◻ Г 81,25 %?

10. Укажіть, у якій фазі біля полюсів клітини міститься гаплоїдний набір однохроматидних хромосом:

 • ◻ А профазі першого мейотичного поділу;
 • ◻ Б анафазі першого мейотичного поділу;
 • ◻ В профазі другого мейотичного поділу;
 • ◻ Г телофазі другого мейотичного поділу.

11. Укажіть, для чого в селекції рослин застосовують поліплоїдію:

 • ◻ А для утримання низькорослих сортів;
 • ◻ Б для подолання безпліддя у біологічно віддалених гібридів;
 • ◻ В для отримання продуктових порід;
 • ◻ Г для отримання скоростиглих сортів.

12. Екологічна ефективність кожної наступної ланки приблизно в 10 разів менша від попередньої внаслідок втрат енергії на кожному трофічному рівні — це закон:

 • ◻ А екологічної піраміди Р. Ліндемана;
 • ◻ Б внутрішньої динамічної рівноваги біоценозу;
 • ◻ В варіаційних рядів М. Вавилова;
 • ◻ Г обмежувального (лімітуючого) чинника Ю. Лібіха.

Частина II. У завданнях 13-15 виберіть правильні, на Вашу думку, відповіді із шести запропонованих і позначте їх значком х у комірках, розміщених поряд.

13. Укажіть правильні твердження щодо лишайників:

 • ◻ 1 це гриби, які живуть у симбіозі з водними рослинами;
 • ◻ 2 є індикаторами вічної мерзлоти;
 • ◻ 3 серед лишайників є отруйні види;
 • ◻ 4 бувають накипні, кущисті й листуваті;
 • ◻ 5 трапляються переважно на корі дерев, ґрунті й камінні;
 • ◻ 6 деякі види людина використовує в їжу.

14. Укажіть правильні твердження щодо китоподібних і ластоногих:

 • ◻ 1 живуть у воді постійно або значну частину свого життя;
 • ◻ 2 належать до активних хижаків;
 • ◻ 3 мають обтічну форму тіла;
 • ◻ 4 мають товстий шар підшкірного жиру;
 • ◻ 5 кінцівки мають форму ласт;
 • ◻ 6 волосяний покрив рідкий або відсутній.

15. Укажіть назви захворювань, спричинені авітамінозами:

 • ◻ 1 гастрит;
 • ◻ 2 коліт;
 • ◻ 3 цинга;
 • ◻ 4 куряча сліпота;
 • ◻ 5 виразка шлунка;
 • ◻ 6 базедова хвороба.

У завданні 16 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

16. Установіть відповідність між відділом рослин та представником, який до нього належить:

 • 1 Червоні водорості;
 • 2 Плауноподібні;
 • 3 Голонасінні;
 • 4 Покритонасінні;
 • А баранець звичайний;
 • Б гінкго дволопатеве;
 • В сальвінія плаваюча;
 • Г редька дика;
 • Д порфіра.

У завданні 17 дайте короткі відповіді на запитання.

17. Запишіть гри етапи ембріогенезу тварин:

1. ____ .

2. ____ .

3. ____ .

Частина III. Завдання 18 виконують лише учні класів (груп) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з трьох пропусків, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, пропущений термін, позначений літерою. Поставте значки х у таблиці праворуч.

18. ____ (1) — це форма взаємодії алельних генів, за якої у ____ (2) організму домінантна алель (А) не повністю пригнічує рецесивну алель (а), внаслідок чого проявляється проміжний стан ознаки. ____ (3) — це форма взаємодії декількох домінантних неалельних генів, які разом визначають розвиток нового прояву ознаки.

 • А комплементарність;
 • Б гетерозиготного;
 • В неповне домінування;
 • Г гомозиготного;
 • Д полімерія;
 • Е повне домінування.

Завдання для Частини IV та Частини V атестаційної роботи вибирає вчитель. Його виконують на окремому аркуші зі штампом школи.

Відповіді можна знайти тут