ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

ЗНО. Історія України. 2019-2020. Збірник тестових завдань

Збірник тестових завдань містить: тести до кожної теми з 24 завдань у тестовому зошиті ЗНО, зразок заповнення бланка відповідей, правильно заповнений бланк відповідей, ілюстрації для обов'язкового розпізнавання абітурієнтами. Після опрацювання тренувальних варіантів і заповнення бланків відповідей користувачі посібника мають можливість перевірити свій рівень підготовки до участі у ЗНО за правильними відповідями, поданими до кожної теми в кінці посібника.

Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів і вчителів історії.

Передмова

Зразок заповнення бланка відповідей

Тема 1. Стародавня історія України

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV—XVI ст.)

Тема 6. Українські землі в другій половині XVI ст.

Тема 7. Українські землі у першій половині XVII ст.

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х — у 80-х рр. XVII ст.

Тема 10. Українські землі наприкінці XVII — у другій половині XVIII ст.

Тема 11. Українські землі в другій половині XVIII ст.

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — у першій половині ХІХ ст.

Тема 14. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині XIX ст.

Тема 17. Культура України другої половини XIX — початку XX ст.

Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

Тема 19. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

Тема 20. Україна у Першій світовій війні

Тема 21. Українська революція

Тема 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1921 рр.)

Тема 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики

Тема 24. Радянська модернізація України (1929—1938 рр.)

Тема 25. Західноукраїнські землі (1921—1939 рр.)

Тема 26. Україна під час Другої світової війни

Тема 27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1945 — на початку 1950-х рр.

Тема 28. Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)

Тема 29. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965—1985 рр.)

Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежної України

Тема 31. Україна в умовах незалежності

Перелік правильних відповідей до тестових завдань

Додаток до програми ЗНО з історії України