Історія України: комплексне видання для підготовки до ЗНО (2012)

Тема 1. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Тренувальний тест до теми 1

Тема 2. ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗКВІТ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

Тренувальний тест до теми 2

Тема 3. КИЇВСЬКА РУСЬ ЗА ЧАСІВ РОЗДРОБЛЕНОСТІ. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА

Тренувальний тест до теми 3

Тема 4. ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ І КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК КИЇВСЬКОЇ РУСІ ТА ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В 9-14 ст.

Тренувальний тест до теми 4

Тема 5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (у другій половині 14 - першій половині 16 ст.)

Тренувальний тест до теми 5

Тема 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 16 ст.

Тренувальний тест до теми 6

Тема 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 17 ст.

Тренувальний тест до тепли 7

Тема 8. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ 17 ст.

Тренувальний тест до теми 8

Тема 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х-80-ті рр. 17 ст.

Тренувальний тест до теми 9

Тема 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 17 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 18 ст.

Тренувальний тест до теми 10

Тема 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 18 ст.

Тренувальний тест до теми 11

Тема 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ 18 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст.

Тренувальний тест до теми 12

Тема 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 18 - У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст.

Тема 14. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ 18 - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 19 ст.

Тренувальний тест до тем 13-14

Тема 15. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст.

Тренувальний тест до теми 15

Тема 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 ст.

Тема 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 19 - НА ПОЧАТКУ 20 ст.

Тренувальний тест до тем 16-17

Тема 18. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПОЧАТКУ 20 ст.

Тема 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НА ПОЧАТКУ 20 ст.

Тренувальний тест до тем 18-19

Тема 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ

Тема 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ

Тренувальний тест до тем 20-21

Тема 22. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918 - 1920 рр.)

Тренувальний тест до теми 22

Тема 23. УКРАЇНСЬКА CPP В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.)

Тренувальний тест до теми 23

Тема 24. РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ (1929-1938 рр.)

Тренувальний тест до теми 24

Тема 25. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ (1921-1939 рр.)

Тренувальний тест до теми 25

Тема 26. УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 рр.)

Тренувальний тест до теми 26

Тема 27. ПОВОЄННА ВІДБУДОВА ТА РОЗВИТОК УКРАЇНИ В 1946 - НА ПОЧАТКУ 1950-х рр.

Тренувальний тест до теми 27

Тема 28. УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦЇІ (1953 - 1964 рр.)

Тренувальний тест до теми 28

Тема 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965 - 1985 рр.)

Тренувальний тест до теми 29

Тема 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Тема 31. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Тренувальний тест до тем 30-31

Тренувальні тести в форматі ЗНО

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.