Історія України: Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 100 днів

Передмова

Тема 1. Cтародавня історія України (1—4 дні)

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі (5—8 дні)

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава (9—12 дні)

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний, культурний розвиток Київської Русі та Галицько-Волинської держави у ІХ—ХІV ст. (13—14 дні)

Тема 5. Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав у другій половині ХІV — першій половині ХVІ ст. (15—18 дні)

Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІ ст. (19—20 дні)

Тема 7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст. (21—22 дні)

Тема 8. Національно-визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. (23—26 дні)

Тема 9. Українські землі в 60—80-ті рр. XVIІ ст. (27—30 дні)

Тема 10. Українські землі наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ ст. (31—34 дні)

Тема 11. Українські землі в другій половині ХVІІІ ст. (35—38 дні)

Тема 12. Українські землі у складі Рросійської імперії наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. (39—40 дні)

Тема 13-14. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст. Культура України кінця ХVІІІ — першої половині ХІХ ст. (41—44 дні)

Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст. (45—46 дні)

Тема 16-17. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст. (47—50 дні)

Тема 18-19. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. (51—54 дні)

Тема 20. Україна в Першій світовій війні (55—56 дні)

Тема 21. Українська революція (57—60 дні)

Тема 22. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (61—64 дні)

Тема 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (65—68 дні)

Тема 24. Радянська модернізація України (69—72 дні)

Тема 25. Західноукраїнські землі (73—76 дні)

Тема 26. Україна під час Другої світової війни (77—80 дні)

Тема 27. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — на початку 1950-х рр. (81—84 дні)

Тема 28. Україна в умовах десталінізації (85—88 дні)

Тема 29. Україна у період загострення кризи радянської системи (89—92 дні)

Тема 30. Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України (93—96 дні)

Тема 31. Україна в умовах незалежності (97—100 дні)

Тест у форматі ЗНО

Відповіді до тестів (теми 1—31) - Відповіді до тесту з історії України у форматі ЗНО