Історія України: хронологічний і термінологічний довідник для підготовки до ЗНО

Тема 1. Стародавня історія України

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської Русі

Тема 3. Київська Русь за часів роздробленості. Галицько-Волинська держава

Тема 4. Політичний устрій, соціально-економічний і культурний розвиток київської русі і галицько-волинської держави в ІХ-ХІV ст.

Тема 5. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.)

Тема 6. Українські землі в другій половині ХVІ ст.

Тема 7. Українські землі в першій половині ХVІІ ст.

Тема 8. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х – у 80-ті рр. ХVІІ ст.

Тема 10. Українські землі наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

Тема 11. Українські землі у другій половині ХVІІІ ст.

Тема 12. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Тема 13. Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.

Тема 14. Культура України кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст.

Тема 15. Наддніпрянська Україна в другій половині ХІХ ст.

Тема 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської (Австро-Угорської) імперії в другій половині ХІХ ст.

Тема 17. Культура України в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.

Тема 18. Українські землі у складі Російської імперії на початку ХХ ст.

Тема 19. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Тема 20. Україна в Першій світовій війні

Тема 21. Українська революція

Тема 22. Український державотворчий процес (1918-1920 рр.)

Тема 23. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Тема 24. Україна в 1929-1938 рр.

Тема 25. Західноукраїнські землі (1921-1939 рр.)

Тема 26. Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939–1945 рр.)

Тема 27. Повоєнна відбудова та розвиток України в 1946 — на початку 1950-х рр.

Тема 28. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953-1964 рр.)

Тема 29. Україна в умовах загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.)

Тема 30. Розпад Радянського Союзу та відродження незалежності України

Тема 31. Україна в умовах незалежності