«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 5. Історія Риму наприкінці I ст. до н. е. — V ст. н. е. Виникнення християнства. Падіння Західної Римської імперії

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Кого у Римській імперії називали «патроном»?

а Колишнього раба;

Б господаря;

В переселенця;

Г іноземця.

2. Воїни особистої гвардії імператора називалися:

а преторіанцями;

Б прокураторами;

В патронами;

Г магістратами.

3. Терми — це :

а розкішні бані;

Б водогони;

В місце для вистав;

Г зала без даху з фонтаном.

4. Назвіть форму правління в Римській імперії за часів Діоклетіана:

а республіка;

Б олігархія;

В монархія;

Г тетрархія.

5. Коли імператор Константин переніс столицю імперії до міста Візантій (Константинополя)?

а 280 р.;

Б 290 р.;

В 303 р.;

Г 330 р.

6. Діоклетіана було проголошено імператором:

а 313 р.;

Б 284 р.;

В 306 р.;

Г 407 р.

7. Коли готи захопили Рим?

а 401 р.;

Б 410 р.;

В 450 р.;

Г 451 р.

8. Назвіть дату остаточного падіння Західної Римської імперії:

а 433 р.;

Б 476 р.;

В 479 р.;

Г 490 р.

9. Назвіть місце, де в Римі стояли храми богам:

а Капітолійський пагорб;

Б Палатинський пагорб;

В Каталаунські поля;

Г Латинська долина.

10. До складу Західної Римської імперії увійшла(-ов):

а Македонія;

Б Британія;

В Фракія;

Г Єгипет.

11. Через які римські провінції пройшло германське плем’я вандалів, перед тим як заснувало на місці колишнього Карфагена власне королівство?

а Епір та Іллірію;

Б Мезію і Фракію;

В Галлію та Іспанію;

Г Палестину і Єгипет.

12. Назвіть міста, які під час виверження вулкану Везувій були поховані живцем:

а Помпеї, Троя;

Б Рим, Геркуланум;

В Капуя, Пізи;

Г Помпеї, Геркуланум.

13. Кому з римських імператорів належать слова: «Прийшов, побачив, переміг!»?

а Цезарю;

Б Антонію;

В Октавіану;

Г Траяну.

14. Імперія в Римі була проголошена за правління:

а Нерона;

Б Антонія;

В Цезаря;

Г Октавіана.

15. Хто з римських імператорів увійшов в історію як завойовник Британії, Фракії та Мавританії?

а Антоній;

Б Цезар;

В Клавдій;

Г Октавій.

16. За правління кого з імператорів Рим здійснив останній загарбницький похід, дійшовши до Карпат?

а Нерви;

Б Траяна;

В Марка Аврелія;

Г Публія Адріана.

17. У 313 р. римський імператор Констянтин видав закон про:

а скасування привілеїв сенаторів;

Б переслідування перших християнських общин;

В заміну срібних грошей золотою монетою;

Г визнання християнської релігії.

18. Яка подія сталася в історії Римської республіки у листопаді 43 р. до н. е.?

а Завоювання Сирії;

Б убивство Цезаря;

В утворення другого тріумвірату;

Г підкорення Палестини.

19. У якій провінції Римської імперії вперше виникло християнство?

а Галлії;

Б Греції;

В Палестині;

Г Єгипті.

20. Куди втік Брут після вбивства Цезаря?

а До Галлії;

Б Іспанії;

В Македонії;

Г Сирії.

21. Внаслідок заколоту 96 р. в Римській республіці __ (продовжте речення):

а до влади прийшов Нерон;

Б був убитий останній імператор з династії Флавіїв;

В повстала римська провінція Британія;

Г був звільнений з полону імператор Клавдій.

22. На засіданні сенату у березні 44 р. до н. е.:

а утворився другий тріумвірат;

Б до влади прийшов Помпей;

В було вбито Юлія Цезаря;

Г був прийнятий земельний закон.

23. Причиною спорудження пам’ятної колони в Римі імператору Траяну було(-а, -в):

а перемога над галлами;

Б великий внесок у розвиток культури;

В придушення повстання на півдні Італії;

Г приєднання до Риму провінції Дакії.

24. Причиною утворення союзу між германцями та сарматами у ІІ ст. було(-а, -в):

а захист від набігів гунів;

Б захист від набігів готів;

В потреба у розширенні торгівельних зв’язків;

Г об’єднання зусиль для боротьби проти Риму.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між роками та подіями:

а

325 р.

1

завершення правління Діоклетіана;

Б

320 р.

2

прихід до влади Константина;

В

306 р.

3

падіння Західної Римської імперії;

Г

476 р.

4

спільний собор у м. Нікея єпископів Заходу і Сходу.

Д

305 р.

26. Установіть відповідність між особами та видами їх діяльності:

а

Гай Калігула

1

поет;

Б

Тіт Лукрецій

2

меценат;

В

Гай Цільній

3

політик;

Г

Тіт Лівій

4

скульптор;

5

історик.

27. Установіть відповідність між римськими богами:

а

Діана

1

богиня краси і кохання;

Б

Марс

2

бог війни;

В

Меркурій

3

бог торгівлі, покровитель злодіїв;

Г

Венера

4

богиня Місяця та полювання.

Д

Аполлон

28. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:

а

акведук

1

споруда для видовищ, де місця для глядачів оточують арену з усіх боків;

Б

принцепс

2

наземний водогін;

В

амфітеатр

3

храм усіх богів;

Г

вілла

4

приватні заміські резиденції імператорів і заможних громадян.

Д

пантеон

29. Установіть відповідність між датами та історичними фактами:

а

378 р.

1

Гунську державу очолив вождь Аттіла;

Б

395 р.

2

об’єднання вандальських та аланських племен на чолі з вождем Гейзеріхом;

В

412 р.

3

битва під Адріанополем;

Г

435 р.

4

поділ Римської імперії на Західну і Східну.

Д

429 р.

30. Установіть зв’язки між правителями Риму та їхньою діяльністю:

а Нерон

Б Антоній Пій

В Тіт Флавій Веспасіан

Г Александр Север

Д Діоклетіан

2 увійшов в історію як «імператор-поет», співак;

1 сенат повернув йому право управляти італійськими землями;

3 зменшив витрати на армію та встановив платню вченим та вчителям;

4 придушив повстання багаудів і створив нову форму управління державою.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а битва між флотом Октавіана та Антонія біля мису Акцій;

Б перемога Цезаря над понтійським царем;

В створення другого тріумвірату;

Г повстання Спартака.

32. Розташуйте імена правителів Риму в порядку їх перебування при владі:

а Клавдій;

Б Нерва;

В Константин;

Г Марк Аврелій.

33. Розташуйте провінції Римської імперії залежно від їх територіального положення, починаючи з найвіддаленішої від Риму:

а Корсика;

Б Галлія;

В Кіренаїка;

Г Палестина.

34. Позначте варіант, де вміщено правильний перелік морів, яких сягали кордони Римської імперії у ІІ ст. н. е.:

а 1, 3, 5, 7;

Б 2, 5, 6, 7;

В 2, 4, 7, 8;

Г 4, 5, 6, 8.

1. Азовське;

2. Червоне;

3. Каспійське;

4. Середземне;

5. Біле;

6. Балтійське;

7. Чорне;

8. Північне.

Відповіді до теми 5. Історія риму наприкінці І ст. до н. е. — V ст. н. е. Виникнення християнства. Падіння Західної римської імперії

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

А

Г

Г

Б

Б

Б

А

Б

В

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Г

Б

А

Г

В

В

В

Б

В

Г

Г

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

4

3

1

2

3

2

Г

А

Г

Б

1

2

4

1

Б

Б

В

В

2

2

3

1

В

Г

Б

+

Г

3

5

4

4

1

3

А

В

А

Д

1

3

2

4