«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 37. Країни азії, африки і латинської америки

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Коли було підписано мирний договір у Сан-Франциско?

а У травні 1947 р.;

Б вересні 1951 р.;

В лютому 1952 р.;

Г листопаді 1955 р.

2. Проголошення Китайської Народної Республіки відбулося:

а У жовтні 1949 р.;

Б грудні 1949 р.;

В лютому 1950 р.;

Г травні 1953 р.

3. Коли Індія була проголошена «суверенною демократичною республікою»?

а 1947 р.;

Б 1950 р.;

В 1951 р.;

Г 1952 р.

4. Єврейська держава Ізраїль була проголошена в:

а листопаді 1947 р;

Б травні 1948 р.;

В липні 1952 р.;

Г жовтні 1951 р.

5. У 1951 р. Японія відмовилася від прав і претензій на території:

а Кореї, Тайваню, острова Пенхуледао;

Б Тайваню, островів Спратлі та Парасельські;

В Кореї, Південного Сахаліну, Курильських островів;

Г Тайваню, Кореї, островів Спратлі, Пенхуледао, Південного Сахаліну, частини Курильських островів.

6. Які території Африки у 1956 р. здобули незалежність?

а Мавританія, Бенін, Габон, Конго;

Б Нігер, Сенегал, Того, Сомалі;

В Чад, Нігерія, Замбія, С’єрра-Леоне;

Г Марокко, Туніс, Лівія, Судан.

7. Завдання на карті. Відмітьте, якою буквою позначена територія Палестини — західний берег річки Йордан.

8. Позначте на карті латиноамериканську країну Болівію, де загинув ідеолог збройної партизанської боротьби проти «американської воєнної машини» (США) Е. Че Гевара.

9. Процес ліквідації колоніального панування й надання політичної незалежності народам отримав назву:

а «демобілізація»;

Б «деколонізація»;

В «деідеологізація»;

Г «демократизація».

10. Ударною силою так званої «культурної революції» в Китаї були загони учнівської молоді, так звані «червоні охоронці», або китайською мовою — :

а хуацяо;

Б цяофані;

В хунвейбіни;

Г цзаофани.

11. Яку назву отримали керівники Кхмерської комуністичної партії?

а «Червоні кхмери»;

Б «чорні кхмери»;

В «білі кхмери»;

Г «кращі кхмери».

12. Яку назву отримала течія в країнах Середнього і Близького сходу у 80-х рр., що вимагала повернення до «фундаменту» — витоків ісламу та Корану — і переоблаштування суспільного життя на їх основі?

а «Ісламський соціалізм»;

Б «ісламський націоналізм»;

В «ісламський фундаменталізм»;

Г «ісламський шовінізм».

13. Уряд Китайської Народної Республіки у 1949 р. очолив:

а Чан Кайши;

Б Лю Шаоці;

В Мао Цзедун;

Г Хуа Гофен.

14. Хто став президентом Індонезії в серпні 1945 р.?

а Хо Ші Мін;

Б А. Сукарно;

В Пол Пот;

Г Н. Сіанун.

15. Назвіть прізвище короля, який у 1952–1999 рр. правив в Йорданії:

а Я. Арафат;

Б С. Хусейн;

В Р. Хомейні;

Г Х. Амін.

16. Прем’єр-міністром Революційного уряду на Кубі в 1959 р. був обраний:

а А. Піночет;

Б Ф. Кастро;

В Ф. Батіста;

Г С. Альєнде.

17. Японське «економічне диво» характеризувалося стабільними щорічним приростом промислового виробництва протягом 1951–1970 рр. в середньому на:

а 10 %;

Б 15 %;

В 17 %;

Г 20 %.

18. Що таке «стежка Хо Ші Міна»?

а Це так званий «в’єтнамський шлях» побудови комунізму в країні з урахуванням місцевих особливостей;

Б система стратегічних шляхів через Лаос і Камбоджу, якими Північний В’єтнам (ДРВ) надавав допомогу комуністам Південного В’єтнаму;

В напрямок наступу військ ДВР на Сайгон — столицю Південного В’єтнаму.

Г програма розвитку соціально-економічної сфери в’єтнамського суспільства на 50 років.

19. У якій країні діє Рада стражів ісламської революції як вищий контрольно-наглядовий орган над законодавчою та виконавчою владою?

а Афганістані;

Б Ірані;

В Туреччині;

Г Пакистані.

20. Яка країна Латинської Америки увійшла в історію другої половини XX ст. як «острів Свободи»?

а Куба;

Б Гаїті;

В Ямайка;

Г Уругвай.

21. Якими були реальні результати «культурної революції» в Китаї?

а Підвищення рівня культури всього населення, перехід до загальної обов’язкової середньої освіти;

Б розгром партійної опозиції та встановлення абсолютної влади і культу особи Мао Цзедуна;

В поєднання традиційної і нової соціалістичної культури Китаю;

Г зниження рівня культури населення та запровадження високої оплати за навчання.

22. Результатом війни «Перша інтифада» між Ізраїлем і палестинцями у 1987–1996 рр. стала(-о):

а розробка і початок реалізації плану «Дорожня карта»;

Б будівництво Ізраїлем стіни уздовж кордону;

В надання Ізраїлем обмеженої автономії палестинцям;

Г знищення ізраїльських поселень у секторі Газа.

23. Наслідками громадянської війні в Лаосі у 1960–1975 рр. стало:

а встановлення військової диктатури на всій території;

Б проголошення Народно-Демократичної Республіки;

В отримання статусу домініону;

Г проголошення Соціалістичної Республіки Лаос.

24. Що не було причиною встановлення військово-диктаторських режимів в країнах Африки?

а Економічна й політична залежність від розвинених країн;

Б єдиний, цілеспрямований спектр ідеологічних поглядів населення;

В слабка соціально-класова диференціація суспільства;

Г незавершеність процесів формування африканського суспільства.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а серпень 1945 р.

Б травень 1947 р.

В січень 1959 р.

Г грудень 1978 р.

Д лютий 1979 р.

1 початок реформ у Китаї під керівництвом Ден Сяопіна;

2 набрання чинності нової Конституції Японії;

3 перемога «ісламської революції» в Ірані;

4 перемога Кубинської революції.

26. Установіть відповідність між країнами та основними подіями, які в них відбувалися:

а

Китай

1

«Рух 30 вересня» 1965 р.;

Б

Індія

2

«біла революція» 1978–1979 рр.;

В

Іран

3

«культурна революція» 1966–1978 рр.;

Г

В’єтнам

4

«зелена революція» 1960–1970 рр.

Д

Індонезія

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а авторитаризм

Б геноцид

В інтервенція

Г інтеграція

Д сепаратизм

1 навмисне й систематичне знищення окремих груп населення за расовими, національними чи релігійними ознаками, а також навмисне створення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове знищення цих груп;

2 об’єднання окремих частин в одне ціле (економічне, політичне, соціальне об’єднання окремих країн);

3 прагнення до відокремлення, притаманне переважно національним меншинам у багатонаціональних державах, спрямоване на відтворення й створення самостійних держав або національно-державних автономій;

4 значне зосередження влади в руках однієї особи або групи осіб в умовах різкого обмеження політичних свобод і ролі представницьких органів.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

Китай

1

Пол Пот;

Б

Камбоджа

2

Хуан Домінго Перон;

В

Іран

3

Цзян Цин;

Г

Ірак

4

Мохаммед Мосаддик.

Д

Аргентина

29. Установіть відповідність між колоніальними країнами Африки і роком здобуття ними незалежності:

а

Алжир

1

1951 р.;

Б

Лівія

2

1960 р.;

В

Нігерія

3

1962 р.;

Г

Кенія

4

1963 р.

Д

Ангола

30. Установіть відповідність між метрополіями та країнами, які отримали від них незалежність:

а

Велика Британія

1

Марокко, Алжир, Сенегал, Джібуті;

Б

Франція

2

Ангола, Мозамбік, Гвінея-Біасу, острів Сан-Томе;

В

Іспанія

3

Конго, Руанда, Бурунді;

Г

Португалія

4

Судан, Гана, Гвінея, Сомалі.

Д

Бельгія

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а проголошення Японії політичного курсу «трьох без’ядерних принципів»;

Б серпнева революція у В’єтнамі;

В переворот в Афганістані;

Г проголошення «Року Африки».

32. Установіть хронологічну послідовність:

а перемога «ісламської революції» в Ірані;

Б укладання Договору Ріо-де-Жанейро між США і латиноамериканськими республіками;

В обрання президентом Південно-Африканської Республіки Н. Мандели;

Г створення Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

33. Розташуйте в логічній послідовності етапи зовнішньої політики Японії:

а жорстка позиція щодо «північних територій»;

Б перехід до «глобального співробітництва» із США;

В відмова від визнання кордонів із СРСР і Китаєм, що склалися після Другої світової війни;

Г пріоритетний розвиток з країнами АСЕАН.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. Племінний або етнічний сепаратизм у суспільстві. На практиці він означає, що всі соціально-економічні відносини базуються на родоплемінних та етнічних. Політичні партії створюються за етнічною ознакою, справи намагаються вести лише з одноплемінниками.

1) Назвіть термін.

2) З якими подіями в новітній історії він пов’язаний?

3) Назвіть території, де мав місце цей процес.

35. Із документа № 879, знайденого в архіві бюро ЦК полпотівської партії:

«Приймаючи й вітаючи Пол Пота та Ієнг Сарі, Мао Цзедун заявив: «Товариші, ви досягли прекрасного успіху. Один змах — і немає більше класів. Сільські комуни з бідного та середнього селянства — в цьому наше майбутнє».

«Вся країна була перетворена в роки правління Пол Пота та Ієнг Сарі на сукупність так званих “народних комун”...

Однією з цілей ідеологів режиму було перетворення людей на слухняних роботів. Заборонялося думати й висловлювати думки, які суперечать принципам полпотівської “революції”, підтримувати нормальні людські стосунки, виступати з будь-якою критикою, виявляти почуття й емоції. А з початку року було заборонено обідати вдома... Будь-які скарги на виснаження призводили до покарання або смерті. Під час роздачі щоденного пайка ніхто не наважувався сказати жодного слова. Часто діти не отримували пайка. Їли рис, змішаний з дрібно нарубаними шматками стовбурів дерева папайї та бананів. Голод примушував живитися комахами та ящірками...».

1) Про які події йдеться?

2) Укажіть хронологічні межі цього явища.

3) Назвіть країну, де ці події відбувалися.

36. 1 вересня 1969 р. підпільна організація «Вільні офіцери-юніоністи» здійснила державний переворот. Короля Ідріса І було скинуто. Влада перейшла до рук Ради революційного командування, яка проголосила Арабську Республіку. У країні почав будуватися «арабський соціалізм», суть якого полягала у встановленні «влади народної маси».

1) Хто стояв на чолі державного перевороту й у майбутньому отримав титул «лідера революції 1 вересня»?

2) Назвіть країну, де ці події відбувалися?

3) Яку назву з арабської має поняття «влада народної маси»?

37. «Керовані безпосередньо «Великим керманичем» і його найближчим оточенням, «червоні охоронці» громили партійні комітети й міністерства, захоплювали підприємства і ВНЗ, …зривали з перехожих закордонний одяг, голили наголо тих, хто носив модні зачіски. На вулицях горіли величезні багаття з «буржуазних» книг і платівок, були пограбовані бібліотеки та музеї».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями новітньої історії це пов’язано?

3) Назвіть країну, де ця подія відбувалася.

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

Конституція Японії. 1947 рік (витяг)

Частина І

Стаття І. Імператор є символом японської держави і єдності японського народу, його становище ґрунтується на волі японського народу, який має суверенну владу.

Стаття II. Престол імператора, будучи династичним, успадковується згідно із законом про імператорський дім, прийнятим парламентом.

Частина II Відмова від війни

Стаття IX. Щиро прагнучи до заснованого на справедливості й порядку міжнародного миру, японський народ назавжди відмовляється від війни як вираження суверенного права нації та від застосування або загрози застосування сили як засобу врегулювання міжнародних суперечок.

Для здійснення мети, вказаної в попередньому параграфі, ніколи не будуть утримуватися сухопутні, морські й повітряні війська, а також інші військові сили.

Право держави на ведення воєнних дій не буде визнаватися.

1) Як Конституція визначає статус імператора в японському суспільстві?

2) Чи можна, на Ваш погляд, говорити про конституційну монархію в Японії?

3) Визначте суть статті IX. Як ця стаття позначилася на повоєнній історії Японії?

39. Як, на Вашу думку, чим відрізнялися серпневі революції у В’єтнамі та Індонезії? Охарактеризуйте їх наслідки.

40. Чи існував зв’язок між «білою» та «ісламською» революцією в Ірані?

Свою відповідь аргументуйте.

41. Простежте, які моделі розвитку хотіли повторити країни, що розвивалися в другій половині ХХ ст. в Азії та Африці і якими були їхні результати.

42. Напишіть есе на тему «Яку роль відіграє ісламський фундаменталізм у новітній історії?»

Відповіді до теми 37. Країни азії, африки та латинської америки

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

Б

Б

Г

Г

В

Г

Б

В

А

В

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

Б

Б

Б

Б

Б

Б

А

Б

В

Б

Б

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

3

4

3

3

4

Б

Б

В

Б

2

4

1

1

1

1

Г

Г

Г

В

4

2

4

2

А

А

А

Г

1

2

4

2

В

В

Б

Д

3

1

3

2

3