«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 31. Міжнародні відносини

і. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Коли відбулося приєднання Саару до Німеччини?

а 1935 р.;

Б 1939 р.;

В 1937 р.;

Г 1933 р.

2. Назвіть рік проголошення держави Маньчжоу-Го:

а 1928 р.;

Б 1932 р.;

В 1937 р.;

Г 1935 р.

3. Агресія Італії проти Ефіопії відбувалася в:

а 1933–1935 рр.;

Б 1932–1934 рр.;

В 1935–1936 рр.;

Г 1937–1938 рр.

4. Назвіть рік завершення формування «осі» Берлін–Рим–Токіо:

а 1935 р.;

Б 1939 р.;

В 1937 р.;

Г 1933 р.

5. За Мюнхенською угодою, 29 вересня 1938 р. Німеччині від Чехо-Словаччини відходила:

а Словаччина;

Б Карпатська Україна;

В Судетська область;

Г Моравія.

6. У 1939 р. стався серйозний японсько-радянський збройний конфлікт у районі озера Халхін-Гол на території:

а СРСР;

Б Кореї;

В Китаю;

Г Монголії.

7. Якій країні А. Гітлер висунув ультиматум з вимогою повернути Німеччині портове місто Клапейду (Мемель)?

а Чехо-Словаччині;

Б Польщі;

В Латвії;

Г Литві.

8. Позначте на карті Рейнську зону.

9. Що означає термін «анексія»?

а Ненасильницьке приєднання однією державою території іншої держави;

Б насильницьке приєднання, захоплення однією державою території іншої держави;

В зовнішньополітична стратегія, заснована на неучасті в міжнародній політиці, конфліктах та ін.;

Г зовнішньополітична стратегія, заснована на активній участі держави в міжнародній політиці, конфліктах та ін.

10. Політика «умиротворення» — це :

а зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією у 30-ті рр. виключно щодо фашистської Італії, був спрямований на запобігання війні з нею;

Б зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та США у 20-ті рр. щодо мілітаристської Японії, був спрямований на запобігання війні шляхом поступок;

В зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямований на запровадження військових санкцій щодо можливого агресора;

Г зовнішньополітичний курс, що проводився Великою Британією та Францією у 30-ті рр. щодо нацистської Німеччини, був спрямований на запобігання війні шляхом поступок.

11. Що означає термін «пацифізм»?

а Політика насильницького приєднання;

Б антивоєнний громадський рух;

В політика примусового поділу населення за расовими, національними та іншими ознаками;

Г ідеологія та політика, заснована на ідеї національної винятковості.

12. Військово-повітряні сили Німеччини мали назву:

а «Вермваффе»;

Б «Люфтваффе»;

В «Райхсвер»;

Г «Вермахтавіа».

13. Назвіть прізвище президента Чехо-Словаччини, що прийняв ультиматум Німеччини на Мюнхенській конференції 1938 р.:

а Е. Гаха;

Б Т. Масарик;

В М. Годжа;

Г Е. Бенеш.

14. Радянсько-німецький пакт від 23 серпня 1939 р. отримав назву за іменами осіб, що його підписали, «пакт »:

а Литвинова–Ріббентропа;

Б Ворошилова–Герінга;

В Молотова–Ріббентропа;

Г Сталіна–Гітлера.

15. Японія окупувала всю територію Маньчжурії й проголосила створення держави Маньчжоу-Го на чолі з останнім представником маньчжурської династії Цін:

а Тісо;

Б Пу І;

В Чан Чжи;

Г Мао ІІ.

16. В. Молотов — це :

а нарком внутрішніх справ СРСР;

Б нарком закордонних справ СРСР;

В нарком військових справ СРСР;

Г голова Комінтерну.

17. Навколо вирішення долі якої держави у липні 1934 р. між А. Гітлером і Б. Муссоліні виникли суперчки, що ледь не призвело до війни між нацистами і фашистами?

а Польщі;

Б Чехо-Словаччини;

В Австрії;

Г Румунії.

18. Як називався план нападу нацистів на Польщу?

а «Вайс»;

Б «Отто»;

В «Аншлюс»;

Г «Грюн».

19. Яку назву отримав пакт, що був укладений на основі угоди між Німеччиною та Японією у листопаді 1936 р.?

а Антидемократичний;

Б Антикомінтернівський;

В Антикомуністичний;

Г Антифашистський.

20. У середині 30-х рр. Франція наполягла на створенні блоку у складі Греції, Румунії, Туреччини і Югославії, який мав назву:

а Східна Антанта;

Б Французька Антанта;

В Мала Антанта;

Г Балканська Антанта.

21. Наслідком агресії Японії проти Китаю 1937–1939 рр. стало(-а):

а захоплення прибережних районів Китаю;

Б захоплення Південного Китаю;

В поразка японських військ;

Г захоплення Північного та Центрального Китаю.

22. Наслідком уведення німецьких військ до Рейнської зони для країн Заходу стало:

а послаблення блоку агресивних держав;

Б погіршення воєнно-стратегічного становища Франції;

В погіршення воєнно-стратегічного становища Норвегії;

Г поліпшення міжнародної обстановки.

23. Наслідком ліквідації Чехо-Словаччини для Німеччини стало(-а):

а створення сприятливих умов для подальшої агресії;

Б поява спільного кордону з Італією;

В набуття бойового досвіду;

Г початок створення військово-повітряних сил.

24. Однією з головних причин, чому лідери країн Заходу в 1939 р. розпочали пошук можливостей відновлення балансу сил в Європі, стало(-а, -и):

а перетворення Австрії у провінцію Третього рейху;

Б громадянська війна в Іспанії;

В створення СРСР системи колективної безпеки;

Г ліквідація Чехо-Словаччини, загарбання Мемеля Німеччиною.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

1934 р.

1

приєднання Іспанії до Антикомінтернівського пакту;

Б

1935 р.

2

запровадження в Німеччині загальної військової повинності;

В

1936 р.

3

прийняття Німеччиною «чотирирічного плану». Початок відновлення німецької армії;

Г

1937 р.

4

Італо-німецький протокол про співробітництво («вісь Берлін-Токіо»).

Д

1939 р.

26. Установіть відповідність між країнами та подіями, до яких вони причетні:

а

Іспанія

1

виїзд дипломатичних місій держав Заходу із Відня як знак невизнання аншлюсу з Німеччиною;

Б

Італія

2

окупація Албанії;

В

Австрія

3

атака позицій Червоної армії на озері Хасан;

Г

Японія

4

убивство канцлера Австрії Е. Дольфуса.

Д

Німеччина

27. Встановіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

а «вісь Берлін– Рим–Токіо»

Б Мюнхенська угода

В пакт Молотова–Ріббентропа

Г «Сталевий пакт»

Д Троїстий пакт

1 договір про політичну та військову співпрацю строком на 10 років, підписаний А. Гітлером і Б. Муссоліні;

2 договір, укладений представниками СРСР та Німеччини на 10 років. Передбачав утримання від агресії один проти одного і розмежування «сфер інтересів»;

3 документ, підписаний представниками Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, що передбачав відторгнення від Чехо-Словаччини Судетської обл.;

4 військово-політичний союз Німеччини, Італії, оформлений Берлінською угодою 25 жовтня 1936 р. 25 листопада 1936 р. укладається угода між Німеччиною та Японією (Антикомінтернівський пакт), до якого згодом приєдналася Італія.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а Франція

Б Ефіопія

В Німеччина

Г Чехо-Словаччина

Д Австрія

1 К. Шушнінг;

2 Е. Гаха;

3 Г. Селласіє;

4 Е. Даладьє.

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а серпень 1939 р.

Б жовтень 1936 р.

В 20–24 листопада 1940 р.

Г 24 лютого 1939 р.

Д 27 вересня 1940 р.

1 словацько-німецький воєнний договір;

2 приєднання Угорщини, Румунії та Словаччини до Троїстого пакту;

3 приєднання Угорщини та Маньчжоу-Го до Антикомінтернівського пакту;

4 утворення Троїстого пакту між Німеччиною, Італією та Японією.

30. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а укладання пакту про взаємодопомогу між СРСР та Францією

Б вступ німецьких військ до Рейнської демілітаризованої зони

В напад Японії на Північний Китай

Г приєднання Незалежної держави Хорватія до Троїстого пакту

Д укладення «Сталевого пакту» між Німеччиною та Італією

1 бажання зберегти панівне становище в Європі на противагу англо-німецькому зближенню;

2 порушення рішень Вашингтонської конференції;

3 посилення військово-політичної співпраці в умовах підготовки до нової світової війни;

4 остаточна відмова від виконання умов Версальського мирного договору.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а введення німецьких військ у Рейнську демілітаризовану зону;

Б встановлення диктатури Ф. Франко в Іспанії;

В блокада Квантунською армією Східнокитайської залізниці;

Г вступ СРСР до Ліги Націй.

32. Установіть логічну послідовність передбачуваних Японією етапів зовнішньої агресії, починаючи з І етапу:

а завоювання колоній європейських держав і США у Південно-Східній Азії та басейні Тихого океану;

Б завоювання Китаю;

В завоювання Маньчжурії і Монголії;

Г створення «Великої Японії».

33. Установіть логічну послідовність передбачуваних Німеччиною етапів зовнішньої агресії, починаючи з І етапу:

а світове панування;

Б об’єднання всіх німців в одній державі;

В перегляд і ліквідація Версальської системи;

Г завоювання «життєвого простору» на Сході.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Англія підписала з Німеччиною морський договір, за яким Німеччина отримала право мати надводний флот, тоннажність якого становила 35 % тоннажності британського флоту, й підводний — 45 %. Того ж року таємно й незаконно були створені військово-повітряні сили Німеччини».

1) Укажіть рік цих подій.

2) Чому між цими країнами установлювалося таке співвідношення сил?

3) До чого призвели ці події?

35. «Співпраця різних держав з підтримки миру і придушення актів агресії з боку будь-якої держави. Термін з’явився у 1922 р. під час діяльності Ліги Націй».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями в історії це пов’язано?

3) Які функції повинна була виконувати Ліга Націй?

36. «Звільнений з армії у травні 1919 р., він звернувся до своїх колишніх командирів з пропозицією використати його в політичній боротьбі. Йому довірили займатися агітацією серед солдат, що поверталися з фронту. Потім він займався спостереженням за діяльністю невеликих правих партій у Мюнхені. Володів якостями лідера, був талановитим і фанатично переконаним у своїх ідеалах оратором».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Назвіть країну даного політичного діяча.

3) Яку назву отримала держава, на чолі якої перебував цей політичний діяч?

37. «Ідеологія та політика, основа яких — ідеї національної винятковості, національної переваги, трактування нації як вищої форми суспільства».

1) Назвіть поняття.

2) З якими подіями ХХ ст. воно пов’язане?

3) Що саме малося на увазі під «національними перевагами»?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

З промови канцлера Німеччини А. Гітлера. 1933 р.

«…я прагну утворити для Німеччини новий життєвий простір, щоб ми мали можливість для захисту від будь-якої військової коаліції. …Йдеться про свободу дій під час війни. Нам потрібен простір, який має зробити нас незалежними від будь-якої політичної ситуації, від будь-якого альянсу. На Сході нам необхідно панувати до Кавказу або до Ірану включно. На Заході нам потрібне французьке узбережжя Атлантики. Нам потрібні Фландрія і Голландія. І над усе нам потрібна Швеція. Ми маємо стати колоніальною державою. Ми маємо стати морською державою, хоч би одного рівня з Великою Британією. Ми прагнемо управляти Європою або ми знову порозсипаємося на князівства. Відтепер ви розумієте, чому я не можу обмежувати себе ані на Сході, ані на Заході».

1) Як Ви вважаєте, які зовнішньополітичні задачі визначив у 30-х рр. А. Гітлер для Німеччини?

2) Як Ви розумієте вислів А. Гітлера про створення для Німеччини «нового життєвого простору»?

3) З’ясуйте, яке «нове військово-політичне утворення» прагнув заснувати А. Гітлер.

39. Дайте об’єктивну оцінку поведінці Н. Чемберлена і Е. Даладьє на конференції у Мюнхені 1938 р. Чому Мюнхенський договір ще називають «Мюнхенська змова»?

40. З’ясуйте, у чому вбачали Японія та Німеччина «комуністичну» загрозу світові. Які методи пропонували використати сторони, що уклали Антикомінтернівський пакт?

41. Визначте ступінь вини у розв’язанні Другої світової війни таких країн: Велика Британія, США, СРСР, Німеччина, Японія, Італія.

42. Напишіть есе на тему: «Чи можна вважати «політику умиротворення агресора» виявом слабкості західних країн?»

Відповіді до теми 31. Міжнародні відносини

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

А

Б

В

В

В

Г

Г

В

Б

Г

Б

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

В

Б

Б

В

А

Б

Г

Г

Б

А

Г

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

3

4

4

1

1

В

В

В

Б

2

2

3

3

4

Г

Б

Б

В

4

1

2

2

2

А

А

Г

Г

3

1

2

3

Б

Г

А

Д

1

4

1

4

3