«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 26. Західні демократії

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Назвіть роки «процвітання» в США:

а 1929–1933 рр.;

Б 1922–1929 рр.;

В 1918–1922 рр.;

Г 1933–1939 рр.

2. Назвіть рік загального страйку у Великій Британії, який закінчився прийняттям закону про трудові конфлікти:

а 1924 р.;

Б 1925 р.;

В 1928 р.;

Г 1926 р.

3. Діяльність Народний фронт у Франції тривала протягом:

а 1933–1935 рр.;

Б 1934–1938 рр.;

В 1936–1938 рр.;

Г 1935–1939 рр.

4. Перший лейбористський уряд Великої Британії діяв:

а 1921 р.;

Б 1925 р.;

В 1923 р.;

Г 1924 р.

5. Які території поповнили колоніальні володіння (підмандатні території) Франції після Першої світової війни?

а Лівія, Єгипет, Уганда, Руанда;

Б Алжир, Йорданія, Нігерія, Гвінея;

В Ліван, Сирія, Камерун, Того;

Г Марокко, Палестина, Нігер, Бенін.

6. Війни у підконтрольних Франції територіях у 1926–1928 рр. тривали в:

а Мавританії та Сенегалі;

Б Лівані та Камеруні;

В Марокко та Сирії;

Г Алжирі та Тунісі.

7. Найбільшим колоніальним володінням Великої Британії по закінченні Першої світової війни залишалася(-вся):

а Індонезія;

Б Індія;

В Китай;

Г Японія.

8. Позначте на карті територію Ольстера (Північної Ірландії).

9. Що означає термін «локаут»?

а Стабілізація економічного положення в державі;

Б відмова робітників виходити на роботу;

В масове закриття державних установ;

Г одночасне закриття підприємств їхніми власниками і масове звільнення робітників.

10. Стерлінговий блок — це :

а об’єднання англійських банків в єдину асоціацію;

Б об’єднання американського та ірландського фінансових капіталів;

В валютне об’єднання ряду держав на чолі з Великою Британією;

Г валютне об’єднання ряду держав на чолі з США.

11. Домініон — це самоврядні :

а території;

Б країни;

В колонії;

Г республіки.

12. Схильність у політиці та ідеології до крайніх поглядів і дій — це :

а сепаратизм;

Б лібералізм;

В консерватизм;

Г екстремізм.

13. Яку посаду обіймав Рамсей Макдональд?

а Прем`єр-міністр Великої Британії;

Б лідер Ліберальної партії Великої Британії;

В міністр юстиції Великої Британії;

Г власник харчової кампанії «Макдоналдс».

14. Франклін Рузвельт (вставте пропущене ім’я):

а Купер;

Б Делано;

В Давид;

Г Джордж.

15. Цей політик очолив уряд своєї держави 1937 року. Був прихильником політики «умиротворення» нацистської Німеччини, підписав Мюнхенську угоду 1938 р. Після окупації гітлерівськими військами Чехо-Словаччини змінив точку зору щодо напряму в зовнішній політиці.

а Н. Чемберлен;

Б Б.Муссоліні;

В Е. Даладьє;

Г Л. Блюм.

16. У 1938 р. у Франції було сформовано уряд з частини радикалів і правих. Очолив його :

а Л. Блюм;

Б Е. Даладьє;

В М. Торез;

Г Ф. Рібері.

17. Яка установа затверджувала податки у Великій Британії?

а Палата комісарів;

Б палата лордів;

В палата лейбористів;

Г палата громад.

18. В основу «нового курсу» була покладена ідея:

а збільшення військових асигнувань;

Б зменшення втручання держави в економічне життя;

В активне регулювання економіки з боку держави;

Г обмеження регулювання економіки з боку держави.

19. Консервативний уряд С. Болдуїна перебував при владі у Великій Британії:

а 1916–1922 рр.;

Б 1924–1929 рр.;

В 1929–1933 рр.;

Г 1936–1938 рр.

20. До яких наслідків призвів Вестмінстерський акт 1931 р. у Великій Британії?

а Розпаду імперії;

Б розквіту імперії;

В втрати всіх колоній;

Г втрати незалежності Британії.

21. Як завершилась парламентські вибори у Франції в листопаді 1919 р.?

а Перемогою лівих сил;

Б перемогою правих консерваторів;

В перемогою радикалів;

Г вибори взагалі не відбулися.

22. Заходом «нового курсу» Ф. Рузвельта в США було(а):

а обмеження прав профспілок;

Б організація трудових таборів для молоді;

В переведення американського капіталу за кордон;

Г заборона діяльності банків.

23. Внаслідок світової економічної кризи 1929–1933 рр. у Франції було:

а знято обмеження на ввезення сільгосппродукції;

Б дозволено використання примусової праці населення;

В збільшено обсяг військових замовлень, будівництво «лінії Мажіно»;

Г встановлено однопартійну систему і культ вождя.

24. Головною причиною Великої депресії в США було:

а посилення діяльності ультралівих політичних сил;

Б посилення діяльності ультраправих політичних сил;

В значне перевищення попиту над пропозицією;

Г значне перевищення пропозиції над попитом.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між датами і подіями:

а

1933 р.

1

спроба фашистського заколоту у Франції;

Б

1934 р.

2

створення Адміністрації регулювання сільським господарством в США;

В

1936 р.

3

остаточне визнання незалежності Ірландії;

Г

1937 р.

4

утворення Народного фронту Франції.

Д

1935 р.

26. Установіть відповідність між подіями та країнами, до яких вони відносяться:

а

«сухий закон»

1

Велика Британія;

Б

громадянська війна

2

Австрія;

В

династична криза

3

Франція;

Г

провал рурської авантюри

4

Ірландія;

5

США.

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а тред-юніон

Б «новий курс»

В політика «відкритих дверей»

Г «Велика депресія»

Д «проспериті»

1 назва економічної кризи в США;

2 програма Ф. Рузвельта щодо виведення США з економічної кризи;

3 умовна назва періоду в історії США, коли країна перетворилася на світовий фінансовий центр;

4 профспілка робітників у Великій Британії.

28. Установіть відповідність між країнами та їх політичними лідерами:

а

США

1

Д. Коннолі;

Б

Франція

2

К. Кулідж;

В

Бельгія

3

С. Болдуїн;

Г

Велика Британія

4

Л. Блюм.

Д

Ірландія

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1935 р.

1

запровадження закону про допомогу фермерам у США;

Б

1926 р.

2

крах на Нью-Йоркській фондовій біржі;

В

1936 р.

3

антифашистська демонстрація на чолі з Л. Блюмом, М. Торезом і Е. Даладьє у Франції;

Г

1929 р.

4

загальний страйк у Великій Британії.

Д

1931 р.

30. Встановіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а виступ фашистів у Парижі та спроба захоплення парламенту

Б формування першого лейбористського уряду у Великій Британії

В інагурація президента США Ф. Рузвельта

Г прихід до влади у Франції уряду Народного фронту

1 розшарування і децентралізація різних антифашистських сил;

2 початок втілення в життя «нового курсу»;

3 консолідація антифашистських сил, проведення низки реформ;

4 приділення значної уваги розв’язанню соціальних проблем;

5 укладення пакту про єдність дій між соціалістами і комуністами з метою захисту демократичних свобод.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а династична криза, пов’язана зі смертю короля Георга V;

Б прийняття закону про трудові конфлікти і профспілки;

В загальнонаціональний страйк Великої Британії;

Г громадянська війна в Ірландії.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а остаточне визнання незалежності Ірландії;

Б Ф. Д. Рузвельт, перемігши на виборах, розпочинає втілювати в життя свій «новий курс»;

В Р. Пуанкаре формує уряд Національної єдності;

Г перемога Народного фронту Л. Блюма, М. Тереза й Е. Даладьє на парламентських виборах.

33. Розташуйте складові частини Великої Британії 30-х рр. ХХ ст. у логічній послідовності, за ступенем економічної розвиненості:

а Шотландія;

Б Уельс;

В Англія;

Г Північна Ірландія.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «На виборах партія Шин фейн здобула повну перемогу. Обрані до англійського парламенту депутати від Ірландії зібралися в Дубліні й проголосили утворення ірландського парламенту. На першому засіданні було проголошено утворення Ірландської республіки. Цей акт, у майбутньому, призвів до громадянської війни».

1) Укажіть рік цих подій.

2) Назвіть сили, що брали участь у цій громадянській війні.

3) Чим була зумовлена гостра непримиренність між ірландцями та англійцями?

35. «Політична сила британського суспільства, що виникла в 1900 р., вперше прийшла до влади у 1924 р., сформувавши уряд на чолі з Рамсеєм Макдональдом. Виступала за розширення державної власності, активно проводила політику соціальних реформ, демократизацію суспільно-політичного життя країни».

1) Назвіть цю політичну силу.

2) Чим було зумовлене зростання її популярності?

3) Які ще дві політичні сили відігравали відчутну роль в англійському суспільстві?

36. «Майбутній політик народився в знатній родині. Вивчав право у Гарвардському та Колумбійському університетах. У 1910 р. був обраний до сенату Нью-Йорка. У 1913 р. став помічником морського міністра.

1921 р. захворів на поліомієліт, який назавжди прикував його до інвалідного візка».

1) Про кого йдеться у даному уривку ?

2) Назвіть країну, звідки був цей політичний діяч.

3) Якою була його партійна приналежність?

37. «Домовленості між американськими підприємцями в різних галузях промисловості, які складалися згідно із законом «Про відновлення промисловості» та передбачали встановлення певних обсягів виробництва продукції, розподіл ринків збуту виробленого та рівень заробітної плати робітників, мали назву — ».

1) Укажіть офіційну назву документа.

2) Чим були зумовлені дані домовленості?

3) Якими були наслідки цих домовленостей?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст документа і дайте відповідь на запитання до нього.

«Програма Народного фронту (витяг)

Політичні вимоги: І. Захист свободи.

1. Загальна амністія.

2. Проти фашистських ліг:

а) ефективне роззброєння та розпуск напіввійськових формувань відповідно до закону;

б) застосування заходів, що передбачаються законом, у разі провокації, вбивства чи замаху на безпеку держави...

5. Профспілкові свободи:

а) застосування й дотримання права спілок;

б) дотримання права жінок на працю... II. Захист миру.

1. Заклик до співпраці всього народу, й особливо трудових мас, у справі збереження та організації миру.

2. Міжнародне співробітництво в межах Ліги Націй з метою гарантувати колективну безпеку способом визначення агресора та автоматичного й солідарного застосування санкцій у разі агресії...

4. Націоналізація військової промисловості та скасування приватної торгівлі зброєю...

7. Поширення, особливо у Східній та Центральній Європі, системи пактів, відкритих для всіх згідно з принципами франко-радянського договору.

Економічні вимоги

І. Відновлення купівельної спроможності, що була знищена чи послаблена кризою.

...Створення національного посередницького бюро з продажу зерна з метою знищення здирства, яке здійснюють спекулянти з виробників і споживачів...

Скасування примусового опису майна й полегшення боргового тягаря. II. Проти грабування заощаджень. За кращу організацію кредиту.

III. Оздоровлення фінансів».

1) Назвіть демократичні ідеї в програмі Народного фронту.

2) Аналізуючи програму Народного фронту, поміркуйте, чому французькі громадяни підтримали Народний фронт на виборах.

3) Дайте оцінку програмі Народного фронту.

39. Поясніть, що в політиці «нового курсу» Ф. Д. Рузвельта було нетрадиційним для американського суспільства.

40. Чи вважаєте Ви, що ні англійські, ні французькі фашисти так і не змогли прийти до влади лише через свою організаційну розпорошеність?

41. Як Ви вважаєте, чому саме в 30-х роках у Великій Британії уряди формувались як коаліційні? Чи мало це наслідки?

42. Напишіть есе на тему: «Наслідки застосування “сухого закону” у США».

Відповіді до теми 26. Західні демократії

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Г

В

Г

В

В

Б

Б

Г

В

А

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

А

Б

А

Б

Г

В

Г

А

Б

Б

В

Г

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

2

5

4

2

3

5

Г

В

В

Б

1

4

2

4

4

4

В

Б

А

В

1

1

2

Б

Г

Б

Г

3

3

1

3

2

3

А

А

Г

Д

4

3

1