«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 24. Перша світова війна

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Перша світова війна стала позиційною з:

а 1914 р.;

Б 1915 р.;

В 1916 р.;

Г 1917 р..

2. Коли відбулась битва на р. Марна?

а У липні 1916 р.;

Б жовтні 1914 р.;

В квітні 1915 р.;

Г жовтні 1917 р..

3. Коли і на чиєму боці США вступили у Першу світову війну?

а У липні 1916 р. на боці Антанти;

Б вересні 1916 р. на боці Антанти;

В квітні 1917 р. на боці Четверного союзу;

Г квітні 1917 р. на боці Антанти.

4. Назвіть дату закінчення Першої світової війни:

а 11 листопада 1918 р.;

Б 9 травня 1945 р.;

В 11 листопада 1914 р.;

Г 28 червня 1914 р.

5. Німецькі дивізії під час реалізації «плану Шліффена» наразилися на «незапланований» опір поблизу фортеці Антверпен в:

а Польщі;

Б Бельгії;

В Швейцарії;

Г Люксембурзі.

6. Яка держава прагнула повернути землі Ельзас і Лотарингію?

а Росія;

Б Бельгія;

В Австро-Угорщина;

Г Франція.

7. Росія здавна прагнула мати під контролем морські протоки :

а Ла-Манш і Святого Георга;

Б Босфор і Дарданелли;

В Дрейка;

Г Гібралтар.

8. Завдання на карті. На карті позначте територію Німеччини.

9. «Антанта» у перекладі з французької означає:

а «Сердечна згода»;

Б «Союз рівних»;

В «Золота угода»;

Г «Мирна згода».

10. «Брусиловський прорив», прорив військ О. Брусилова облоги навколо міста — це :

а контрнаступ російських військ на Південному фронті;

Б контрнаступ російських військ на Східному фронті;

В прорив військ О. Брусилова облоги міста Львова;

Г прорив військ О. Брусилова облоги міста Чернівці.

11. Мілітаризація — це :

а державна політика, спрямована на збагачення правлячої верхівки;

Б часта зміна влади в державі;

В політика, спрямована на нарощування військової могутності;

Г оновлення економіки.

12. Поняття, що означає ряд політичних режимів ХХ ст., за яких влада базувалась на однопартійній системі і всебічному втручанні держави в економіку, культуру й громадське життя:

а лібералізм;

Б централізм;

В демократія;

Г тоталітаризм.

13. Хто командував французькою армією під час оборони міста Верден?

а Е. Людендорф;

Б Ф. Фош;

В Ф. Петен;

Г П. Ранненкампф.

14. Кому належать ці слова: «Ми не бажаємо ні завоювань, ні панування.

Ми не шукаємо для себе ні контрибуцій, ні матеріального відшкодування за ті жертви, які добровільно приносимо…»?

а М. Романову;

Б Ллойд Джорджу;

В В. Вільсону;

Г Ж. Клемансо.

15. Хто від імені радянської Росії підписав Брестський мир?

а В. Ленін;

Б Л. Троцький;

В Г. Чичерін;

Г Г. Распутін.

16. Назвіть ім’я спадкоємця австро-угорського престолу, убитого в Сараєво 28 червня 1914 р.:

а Франц-Фердинанд;

Б Вільгельм ІІ;

В Альфред Шліффен;

Г Франц-Йосиф ІІ.

17. Коли розпалась Австро-Угорська імперія?

а Жовтень 1917 р.;

Б лютий 1917 р.;

В листопад 1918 р.;

Г жовтень 1918 р.

18. Чи входила Італія до складу держав-переможниць у Першій світовій війні?

а Ні;

Б ні, бо вона воювала на боці Троїстого союзу;

В так, вона з 1915 р. перебувала у складі Антанти;

Г ні, бо вона взагалі не брала участі в Першій світовій війні.

19. Уперше танки були використані в битві біля річки:

а Марна;

Б Сомма;

В Рейн;

Г Одер.

20. Де вперше під час Першої світової війни було використало отруйні гази?

а У районі р. Іпр;

Б поблизу Варшави;

В поблизу Вердена;

Г у районі р. Марна.

21. Яка країна найбільше зміцнила свої економічні та політичні позиції після Першої світової війни?

а Росія;

Б Англія;

В Франція;

Г США.

22. Головними суперечностями початку ХХ ст., що призвели до Першої світової війни, стала конкуренція в галузі торгівлі між :

а Росією та Британією;

Б Італією та Австро-Угорщиною;

В Німеччиною та Британією;

Г Францією та Росією.

23. Яка країна переглянула свої позиції щодо вступу у війну внаслідок торпедування німцями лайнера «Лузитанія»?

а Росія;

Б Британія;

В США;

Г Італія.

24. З якою країною Німеччина вела таємні переговори в 1917 р. з метою утворення військового союзу проти США?

а Канадою;

Б Мексикою;

В Японією;

Г Бразилією.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між подіями і датами:

а

вступ у війну США

1

1914 р.;

Б

битва на Марні

2

1915 р.;

В

«верденська м’ясорубка»

3

1916 р.;

Г

вступ у війну Італії

4

1917 р.;

5

1918 р.

26. Установіть відповідність між територіальними претензіями і державами, які їх висували на початку Першої світової війни:

а

Ельзас і Лотарингія

1

Австро-Угорщина;

Б

Босфор і Дарданелли

2

Італія;

В

Новоросія і Кавказ

3

Франція;

Г

Туніс та Східна Африка

4

Росія.

Д

Сербія, Волинь, Поділля

27. Установіть відповідність між поняттями та їх значеннями:

а

пацифізм

1

союз держав, політичних партій;

Б

агресія

2

протест, застереження щодо певного питання;

В

блок

3

консенсус, погодження з будь-якого питання;

Г

демарш

4

збройний напад з метою захоплення території;

5

антивоєнний громадський рух.

28. Установіть відповідність між країнами та їх керівниками:

а

Франція

1

Микола ІІ;

Б

Росія

2

Ллойд Джордж;

В

Німеччина

3

Вудро Вільсон;

Г

Велика Британія

4

Вільгельм ІІ.

Д

США

29. Установіть відповідність між датою та історичним фактом:

а

1914 р.

1

революція в Росії;

Б

1915 р.

2

Брестський мир;

В

1916 р.

3

вступ у війну Румунії;

Г

1917 р.

4

взяття фортеці Перемишль.

Д

1918 р.

30. Установіть відповідність між подіями та їх наслідками:

а

липень–листопад 1916 р.

1

Німеччина оголосила війну Росії;

Б

25 жовтня 1917 р.

2

укладено Комп’єнське перемир’я;

В

1 серпня 1914 р.

3

вихід Росії з війни;

Г

11 листопада 1918 р.

4

битва на р. Соммі.

Д

травень 1915 р.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність подій:

а вступ у війну США;

Б перше застосування хімічної зброї;

В поразка англійців у Месопотамії;

Г Галицька битва.

32. Установіть хронологічну послідовність:

а російський генерал О. Самсонов успішно ввів свої війська у Східну Пруссію;

Б президент США В. Вільсон переконав конгрес у необхідності оголошення війни Німеччині;

В німецький адмірал Шпеє зробив спробу прорвати британську морську блокаду поблизу півострова Ютланд;

Г єдиним командувачем союзницьких сил на Західному фронті став французький маршал Ф. Фош.

33. Установіть хронологічну послідовність подій початку Першої світової війни:

а порушення нейтралітету Бельгії;

Б Росія розпочала часткову мобілізацію;

В вступ Османської імперії на боці Німеччини;

Г Австро-Угорщина оголосила війну Сербії.

IV. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю, які передбачають запис прізвища діяча, назви події або явища, поняття, року, коли відбувалася подія, або речення (залежно від вимог завдання).

34. «Цього року відбулася найбільша морська битва часів Першої світової війни британського і німецького флотів, в якій переміг флот Великої Британії».

1) Укажіть рік цієї події.

2) В якому морі відбулася ця битва?

3) Який із флотів мав чисельну перевагу?

35. «Союзний блок Великої Британії, Франції і Росії створений в 1891–1907 рр., який об’єднав у ході Першої світової війни понад 20 держав».

1) Укажіть назву блоку.

2) Назвіть ще принаймні ще 7–10 союзників даного блоку.

3) Назвіть союз, для боротьби з яким був створений цей блок.

36. «Здобув медичну освіту в Сорбонні. Деякий час практикував як лікар.

Політичною діяльністю почав займатися як мер Монмартра. Під час Першої світової війни за антинімецьку рішучість його називали “тигром”».

1) Про кого йдеться у даному уривку?

2) Дайте характеристику його політичним поглядам.

3) Яку державну посаду обіймав даний політичний діяч?

37. «Надмірне напруження сил під час війни, врешті-решт, підірвало міць Російської імперії. У березні 1917 р. у країні сталася подія, яка позбавила корони царя Миколу II і встановила республіканський лад».

1) Назвіть подію, про яку йдеться.

2) До кого перейшла влада в Росії після повалення самодержавства?

3) Як ця подія вплинула на хід Першої світової війни?

V. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, які передбачають повну відповідь на запитання або творче застосування набутих знань, умінь та навичок.

38. Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання до нього.

«Верденська фортеця, розташована на відстані близько 300 км від Парижа, вважалася перед війною першокласною, її основними укріпленнями були форти, зовнішній пояс яких був віддалений від центра на 7–8 км; лінія оборони фортеці становила 45 кілометрів.Верденський виступ поступово в ході розгортання боїв перетворився на укріплений район, що простягся на 112 км. Річкою Маас укріплений район Вердена розділявся на сектор правого, східного, берега, що зазнав перших ударів німців, і на сектор лівого, західного, берега. Глибину оборони складали 4 позиції. Перша позиція прохо дила в 5–7 км від лінії фортів: вона складалася з ряду центрів опору, розрахованих на батальйон, і мала лінії: передову, вогневої підтримки та земляного редуту. Бетонних споруд було мало, дротова мережа, що охороняла позиції, мала ширину 10–15 м, а місцями до 40 м. За першою позицією завтовшки 2–3 км, а на окремих ділянках 4 км ішли друга й третя позиції».

1) З якими історичними подіями часів Першої світової війни пов’язана Верденська фортеця?

2) Чому Верден вважався стратегічно важливим військовим об’єктом?

3) Якими, на вашу думку, були б наслідки падіння Вердена для Німеччини і для Франції?

39. Визначте, які досягнення науки і техніки були використані в головних боях Першої світової війни та як це вплинуло на її хід та наслідки.

40. Чи вважаєте Ви, що Перша світова війна була фатальною і невідворотною? Які аргументи Ви можете навести на підтвердження своєї точки зору?

41. Як Ви вважаєте, чому ні в Європейському союзі, ні в СРСР, ні в СНД, ні в Україні не відзначають 11 листопада так, як 9 травня?

42. Напишіть есе на тему «Сараєвське вбивство: привід чи причина Першої світової війни».

Відповіді до теми 24. Перша світова війна

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

Б

Г

А

Б

Г

Б

Б

А

Б

В

Г

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

В

В

В

А

Г

В

Б

А

Г

В

В

Б

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

а

4

3

5

4

Г

А

Г

Б

1

4

4

1

4

3

Б

В

Б

В

2

1

4

3

1

В

Б

А

Г

3

2

2

2

1

2

А

Г

В

Д

1

3

2