«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

РОЗДІЛ 2

Тренувальні тести

Тема 1. Найдавніші часи історії людства. Давній Єгипет

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Як називається неукріплене людське поселення кам’яної доби?

а Табір;

Б стоянка;

В село;

Г селище.

2. Що означає термін «тотемізм»?

а Віра в походження людей від тварин;

Б віра в надприродні сили;

В віра в одухотворення предметів;

Г обряд посвяти в старійшини.

3. Верховними правителями і втіленням божественної сили у Давньому

Єгипті були — :

а старійшини;

Б номархи;

В жерці;

Г фараони.

4. Сфінкс — це :

а статуя коня з головою фараона;

Б єгипетський бог вогню;

В статуя лева з головою фараона;

Г єгипетський бог дощу.

5. Коли з’являється «людина розумна» — кроманьйонець?

а Приблизно 50–45 тис. років тому;

Б приблизно100–90 тис. років тому;

В приблизно 60–55 тис. років тому;

Г приблизно 40–35 тис. років тому.

6. Трипільська культура існувала протягом:

а IV — до середини III тис. до н. е.;

Б II — до середини I тис. до н. е.;

В V — до середини IV тис. до н. е.;

Г VI — до середини V тис. до н. е.

7. Коли в Єгипті правив фараон Аменхотеп ІV?

а XIV ст. до н. е.;

Б XII ст. до н. е.;

В VI ст. до н. е.;

Г III ст. до н. е.

8. Коли гіксосів було вигнано з Єгипту?

а 1989 р. до н. е.;

Б 1580 р. до н. е.;

В 1677 р. до н. е.;

Г 1867 р до н. е.

9. Поблизу якого села на території України знайдено найдавнішу стоянку прадавніх людей?

а Мізин;

Б Королеве;

В Гірське;

Г Кирилівська.

10. На якому з островів Індонезії було знайдено рештки пітекантропа?

а Яві;

Б Суматрі;

В Калімантані;

Г Новій Гвінеї.

11. Південне царство у Єгипті було розташоване в:

а горах півдня країни;

Б дельті Нілу;

В пустелі півдня країни;

Г районі узбережжя Червоного моря.

12. На південь від Давнього Єгипту знаходилась:

а Сирія;

Б Нубія;

В Лівія;

Г Палестина.

13. Назвіть прізвище археолога, що розкопав перші поселення трипільців:

а Довжик;

Б Мамаєв;

В Кузнєцов;

Г Хвойка.

14. Назвіть ім’я єгипетського фараона, який уславився як найхоробріший цар-воїн у битві з хеттами поблизу Кадеша:

а Тутмос І;

Б Яхмос І;

В Аменхотеп ІV;

Г Рамзес ІІ.

15. Хто був першим фараоном, що здійснив великий завойовницький похід за межі Єгипту?

а Тутмос І;

Б Хеопс;

В Рамзес ІІ;

Г Ехнатон.

16. Яку реформу провів фараон Рамзес ІІІ?

а Релігійну;

Б судову;

В військову;

Г адміністративну.

17. Яка кліматична зміна відбулася на Землі приблизно 200–125 тис. років тому?

а Глобальне потепління;

Б зміна напрямку морських течій;

В утворення льодовиків;

Г висока сейсмологічна активність у Світовому океані.

18. У ІІ–І тис. до н. е. люди навчилися обробляти:

а камінь;

Б залізо;

В золото;

Г мідь.

19. Близько 100–150 років в Єгипті панували кочові племена, які прийшли з Малої Азії та Сирії:

а нубійці;

Б євреї;

В гіксоси;

Г лівійці.

20. Близько 1050 р. до н. е. Єгипетська держава розпалася на дві частини:

а північну і південну;

Б західну і східну;

В річкову й оазисну;

Г пустельну і долинну.

21. Наслідком відокремлення скотарів від землеробів стало(-а):

а відкриття обробки металу;

Б створення надлишку продуктів;

В поява «людини розумної»;

Г зменшення кількості населення.

22. Наслідком впровадження табу у стародавньому світі стало:

а регулювання суспільного життя;

Б скасування всіх забобонів;

В об’єднання родів;

Г воєнне протистояння.

23. Наслідком політики Тутмоса ІІІ було:

а зменшення володінь Єгипту;

Б завоювання Палестини й Сирії;

В завоювання Нубії та Ассирії;

Г посилення влади жреців.

24. Ім’я фараона Тутанхамона стало найбільш відомим у світі через те, що:

а його усипальниця залишилася не пограбованою до ХХ ст. н. е.;

Б він був славетним фараоном-будівничим;

В Давній Єгипет за часів його правління досяг найвищого розквіту;

Г він був славетним фараоном-воїном.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між подіями і хронологічними рамками:

а поява «людини з прямою ходою» — мавполюдини, що вміла полювати на великих тварин;

Б зміни довкілля примусили людину-неандертальця пристосовуватись до нових умов життя, зокрема видобувати вогонь;

В льодовиковий час 3 1,6 млн років тому;

Г у пралюдини формується зв’язне мовлення, розвивається мислення, удосконалюються знаряддя праці;

1 100–40 тис. років тому;

2 3 млн років тому;

4 500–40 тис. років тому;

5 20–17 тис. років тому.

26. Установіть відповідність між видами найдавніших людей та їхніми основними характеристиками:

а австралопітек

Б пітекантроп

В неандерталець

Г «людина розумна»

1 міцна, спритна й витривала істота, основне заняття — полювання, навчилася виготовляти понад 60 видів кам’яних знарядь;

2 мала середній об’єм мозку, порівняно з мавпами, співвідношення ваги мозку та ваги всього тіла значно збільшилося;

3 середній зріст становив 172 см, обличчя майже не відрізнялося від обличь сучасних людей;

4 людина сучасного типу. Робить епохальні відкриття — навчається обробляти землю й використовувати перший метал — мідь;

5 «людина прямоходяча» — кремезна, невисока на зріст істота, яка впевнено пересувалася на двох ногах.

27. Встановіть відповідність між термінами та їх значеннями:

а

саркофаг

1

архітектурна форма, символізувала сонячні промені;

Б

обеліск

2

знак, схематизований малюнок, що позначав цілі слова та поняття;

В

дельта

3

ділянка пустелі, вкрита рослинністю;

Г

ієрогліф

4

труна, невелика гробниця.

Д

оаза

28. Установіть відповідність між правителями Єгипту та їх діяльністю:

а

Джокер

1

засновник першої династії єгипетських царів і першої загальнодержавної столиці, яка мала назву — Хет-ка-Птах (грец. Мемфіс);

Б

Рамзес ІІ

2

виступив проти грізного суперника — Хеттського царства. Спорудив багато храмів;

В

Аменхотеп ІV

3

очолив повстання міста Фів проти загарбників-гіксосів, унаслідок чого їх було вигнано з країни;

Г

Міна

4

провів релігійну реформу: запровадив поклоніння єдиному богові Атону і назвав себе сином нового бога.

Д

Яхмос І

29. Установіть відповідність між єгипетськими царствами і династіями фараонів:

а

Пізнє царство

1

ХІ–ХІІ;

Б

Раннє царство

2

ХХІ–ХХХ;

В

Нове царство

3

І–ІІ;

Г

Давнє царство

4

ХVІІІ–ХХ.

Д

Середнє царство

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки:

а льодовиковий період

Б виникнення регулярного обміну продуктами

В поява релігійних уявлень у первісної людини

Г перехід від матріархату до патріархату

Д поява відтворювального господарства

1 поява приватної власності на знаряддя праці, житло, худобу;

2 розвиток землеробства, скотарства і перших ремесел;

3 зміна способу життя і розумового розвитку неандертальця;

4 найважливіші обов’язки в племені поступово зосередилися в руках чоловіків.

III. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які треба розташувати в правильній послідовності.

31. Установіть хронологічну послідовність:

а бронзовий вік;

Б мідний вік;

В залізний вік;

Г кам’яний вік.

32. Розташуйте правителів Давнього Єгипту в порядку їх перебування при владі:

а Аменхотеп ІV;

Б Тутанхамон;

В Хатшепсут;

Г Рамзес ІІ.

33. Розташуйте в логічній послідовності умовні назви форм первісної людини:

а австралопітек;

Б неандерталець;

В пітекантроп;

Г кроманьйонець.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік стоянок первісних людей, що були знайдені на території сучасної України:

а 2, 3, 7, 8;

Б 3, 4, 5, 6;

В 3, 4, 5, 7;

Г 4, 5, 7, 8.

1 Кро-Маньйон;

2 Тешик-Таш;

3 Киїк-Коба;

4 Королеве;

5 Мізин;

6 Костенки;

7 Амвросіївка;

8 Альтаміра.

Відповіді до теми 1: Найдавніші часи історії людства. Давній Єгипет

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Б

А

Г

В

Г

А

А

Б

Б

А

Б

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Г

Г

А

В

В

Б

В

А

Б

А

Б

А

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

2

4

2

3

Г

Б

А

Б

1

5

1

2

3

1

Б

А

В

В

5

1

4

4

А

В

Б

+

Г

4

3

2

1

4

В

Г

Г

Д

3

3

1

2