«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

Тема 9. Соціально-економічний та політичний устрій Франції та Англії в XIXV ст. Священна римська імперія. Характеристика та порівняння соціально-економічного та політичного устрою країн басейну середземномор’я: італійських міст-держав, папської області, південної італії та Сицилії, іспанського Королівства в XIXV ст.

I. Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний.

1. Релігійні погляди, які суперечать церковному віровченню, називалися:

а схизма;

Б інквізиція;

В булла;

Г єресь.

2. Випробування вогнем і водою під час судового розгляду називалося:

а винність;

Б ордалії;

В караність;

Г схоластика.

3. Як називався станово-представницький орган у Священній Римській імперії?

а Ландтаг;

Б кортеси;

В рейхстаг;

Г сейм.

4. Як називалося у ХII–XIV ст. торговельно-ремісниче населення міст Північної і Середньої Італії?

а Гвельфи;

Б гібелліни;

В чомпі;

Г пополани.

5. Коли англійці перемогли французів поблизу міста Кресі?

а 1337 р.;

Б 1347 р.;

В 1346 р.;

Г 1356 р.

6. Повстання під проводом Уота Тайлера в Англії відбулося:

а 1281 р.;

Б 1381 р.;

В 1380 р.;

Г 1480 р.

7. Назвіть рік видання імператором Карлом IV «Золотої булли», яка остаточно закріпила роздробленість Німеччини:

а 1336 р.;

Б 1346 р.;

В 1356 р.;

Г 1366 р.

8. Коли в Римі відбулося повстання проти світської влади пап і збагачення церкви під проводом Арнольда Брешіанського?

а 1143 р.;

Б 1243 р.;

В 1134 р.;

Г 1234 р.

9. Швейцарський союз виник наприкінці XIII ст. в (у):

а Карпатах;

Б Піренеях;

В Альпах;

Г Татрах.

10. Найбільшим центром процвітаючої Ломбардії за часів Фрідріха І Барбаросси було місто:

а Леньяно;

Б Мілан;

В Павія;

Г Алессандрія.

11. В якій провінції Франції знаходилося місто Реймс, де коронувалися всі французькі королі?

а Фландрія;

Б Шампань;

В Бургундія;

Г Нормандія.

12. Останньою арабською твердинею на півдні Піренейського півострова наприкінці ХV ст. був:

а Андалуський емірат;

Б Гранадський емірат;

В Емірат Алькасар;

Г Арагонський емірат.

13. Якого французького короля ще за життя назвали Святим за щиру побожність, милосердя та заступництво церкви?

а Людовіка VI;

Б Людовіка IX;

В Філіппа II Августа;

Г Людовіка VIII.

14. Хто з англійських королів підписав у 1215 р. Велику Хартію вольностей?

а Генріх I;

Б Ричард I Левове Серце;

В Іоанн Безземельний;

Г Генріх III.

15. Якого німецького імператора називали «Диво світу»?

а Фрідріха I;

Б Генріха VI;

В Фрідріха II;

Г Фрідріха III.

16. Про якого італійського правителя Флоренції йдеться: «Людина видатних здібностей, талановитий політик і дипломат, знавець і покровитель мистецтв»?

а Лоренцо Чудовий;

Б Козімо Медічі;

В Кола ді Рієнцо;

Г Арнольд Брешіанський.

17. Яка подія сталася в 1479 р. на Піренейському півострові?

а Об’єднання Андалусії та Гранади;

Б остаточна поразка Гранадського емірату;

В об’єднання Кастилії та Арагону;

Г об’єднання Португалії та Іспанії.

18. Яка угода була підписана 843 р. та символізувала розпад імперії Карла Великого?

а Велика Хартія вольностей;

Б Верденська угода;

В Комп’єнський мир;

Г Кальмарська унія.

19. Яку назву мали міста у Франції та Північній Італії, які завоювали незалежність від сеньйорів і мали власне самоврядування?

а Комуни;

Б магістрати;

В бургомістерства;

Г сеньйорії.

20. Результатом масового переселення маврів та євреїв з іспанської землі після падіння останньої мусульманської держави на півострові було(-в):

а завдано удар по господарству Іспанії та її культурним надбанням;

Б утворення в Палестині єврейської держави;

В утворення у Північній Африці мавро-єврейського емірату;

Г розквіт господарства Іспанії.

21. Причиною розпаду Франкської імперії було(-а):

а прагнення селян отримати свободу та землю;

Б посилення влади церкви;

В відсутність торгових зв’язків між окремими областями держави;

Г нашестя арабів з Піренейського півострова.

22. Що послужило причиною неодноразового відлучення імператора Фрідріха ІІ від церкви?

а Намагання звільнити селян монастирів від повинностей;

Б спроби узаконити єретичні вірування по всій території імперії;

В намагання перенести резиденцію пап до Аахена;

Г мирні переговори з єгипетським султаном під час Шостого хрестового походу.

23. Наслідком повстання Гійома Каля у Північно-Східній Франції було:

а установлення чітко визначеної плати за землю;

Б припинення збільшення повинностей селян;

В скасування панщини;

Г пом’якшення законів проти жебраків.

24. Результатом повстання Уота Тайлера у Південній та Центральній Англії було(-а):

а припинення збільшення повинностей;

Б прискорення процесу надання селянам особистої свободи;

В громадянська війна;

Г установлення чітко визначеної плати за землю.

II. Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чотирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібрати один варіант відповіді, позначений цифрою.

25. Установіть відповідність між роками та подіями:

а

1337 р.

1

Філіпп Красивий скликав Генеральні штати;

Б

1302 р.

2

поява англійського парламенту;

В

1066 р.

3

початок Столітньої війни;

Г

1265 р.

4

нормандське завоювання Англії.

Д

1215 р.

26. Установіть відповідність між історичною постаттю та її титулом і походженням:

а

Рудольф І Габсбург

1

представник династії Валуа;

Б

Філіпп VI

2

граф Швабського роду;

В

Генріх ІІ Плантагенет

3

король Англії;

Г

Фрідріх І

4

граф Анжуйський.

Д

Ричард І Левове Серце

27. Установіть відповідність між поняттям та її значенням:

а

парламент

1

зворотне відвоювання християнами земель Іспанії та Португалії у мусульман у VІІІ–ХV ст.;

Б

ратуша

2

командири військових загонів в Італії ХІV–ХVІ ст., що наймалися на службу до міст-комун або держав;

В

Реконкіста

3

будинок, у якому розташовувався магістрат, центр суспільного життя середньовічного міста;

Г

булла

4

в Англії орган станового представництва, вища законодавча установа; у Франції — вищий королівський суд.

Д

кондотьєри

28. Установіть відповідність між назвами представників середньовічного суспільства та їх визначеннями:

а

бюргер

1

представник вищого (титулованого) дворянства;

Б

барон

2

повноправний городянин;

В

дож

3

особа, яка отримувала від сеньйора земельне володіння за несення служби;

Г

лорд

4

великий землевласник в Англії, представник вищої титулованої аристократії.

Д

васал

29. Установіть відповідність між датами та історичними фактами з історії Франції:

а

1302 р.

1

битва при Слейсі;

Б

1215 р.

2

Жакерія;

В

1340 р.

3

«Битва шпор»;

Г

1358 р.

4

поява Великої Хартії вольностей.

Д

1246 р.

30. Установіть причинно-наслідкові зв’язки між монархами та їх політичною діяльністю:

а

Генріх ІІ Плантагенет

1

вищою судовою інстанцією став Паризький парламент;

Б

Людовік VI Товстий

2

скликання Генеральних штатів;

В

Філіпп ІІ Август

3

започаткував процес посилення королівської влади;

Г

Людовік ІХ Святий

4

створення королівської Ради.

Д

Філіпп ІV Красивий

31. Установіть хронологічну послідовність:

а діяльність Філіппа ІІ Августа;

Б поява Англійського парламенту;

В заснування Домініком католицького чернечого жебрацького ордену у Франції;

Г закінчення Столітньої війни.

32. Розташуйте в логічній послідовності суспільні стани васально-сеньйорійної залежності, починаючи з верхнього щабля:

а герцоги, маркізи, графи;

Б лицарі, володарі замків;

В монарх (король);

Г барони.

33. Установіть хронологічну послідовність:

а війна Червоної та Білої троянд;

Б період правління у Священній Римській імперії Генріха VІ;

В «Сицилійська вечерня»;

Г завершення періоду Реконкісти в Іспанії.

34. Позначте варіант, де вміщений правильний перелік держав, що розташовувались на Піренейському півострові:

а 1, 2, 3, 5;

Б 2, 4, 6, 7;

В 2, 4, 7, 8;

Г 3, 5, 6, 8.

1 Фландрія;

2 Арагон;

3 Бургундія;

4 Гранадський емірат;

5 Ломбардія;

6 Кастилія;

7 Португалія;

8 Тоскана.

Відповіді до теми 9. Соціально-економічний та політичний устрій Франції та англії в IХ–ХV ст. священна римська імперія. Характеристика та порівняння соціально-економічного та політичного устрою країн басейну середземномор’я: італійських міст-держав, Папської області, Південної італії та сицилії, іспанського королівства в ХI–ХV ст.

Завдання I типу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Г

Б

В

Г

В

Б

В

А

В

Б

Б

Б

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Б

В

В

А

В

Б

А

А

В

Г

Б

В

Завдання II–III типу

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

а

3

2

4

2

3

А

В

Б

Б

1

1

3

1

4

3

В

А

В

+

В

4

4

1

1

4

Б

Г

А

Г

2

4

2

1

Г

Б

Г

Д

3

2

3

2