«Підготовка до ЗНО» з всесвітньої історії

РОЗДІЛ 1. Методичні рекомендації щодо підготовки зовнішнього оцінювання навчальних досягнень учнів

РОЗДІЛ 2. Тренувальні тести

Тема 1. Найдавніші часи історії людства. Давній Єгипет

Тема 2. Давній Вавилон. Культура та релігія народів передньої азії. Давня Індія. Китайські імперії

Тема 3. Греція в II — На початку I тис. до н. е. Розквіт давньої греції

Тема 4. Історія стародавнього риму в VIII–I ст. до н. е.

Тема 5. Історія Риму наприкінці I ст. до н. е. — V ст. н. е. Виникнення християнства. Падіння Західної Римської імперії

Тема 6. Велике переселення Народів. Утворення варварських держав. Франкська імперія. Християнізація Європи (ІV–XIV ст.). Католицькі ордени (чернечі та духовно-рицарські). Хрестові походи та їх наслідки. Суспільні стани середньовічної Європи

Тема 7. Виникнення ісламу. Арабський халіфат. Візантія VІІ–XI ст. та її Культура. Походи вікінгів. Виникнення скандинавських держав. Центральна і східна Європа

Тема 8. Північно-східна русь в XII — На початку XIII ст. Боротьба народів східної та центральної Європи з монголо-татарською навалою. Золота орда. Створення Московської держави (XIV — поч. XVI ст.)

Тема 9. Соціально-економічний та політичний устрій Франції та Англії в XI–XV ст. Священна римська імперія. Характеристика та порівняння соціально-економічного та політичного устрою країн басейну середземномор’я: італійських міст-держав, папської області, південної італії та Сицилії, іспанського Королівства в XI–XV ст.

Тема 10. Столітня війна. Гуситські війни. Освіта і Культура в Європі в XI–XV ст.

Тема 11. Туреччина до кінця XV ст. Індія в IV–XV ст. Китай у III–XV ст.

Тема 12. Великі географічні відкриття, їх значення для Європи. Початок реформації в Європі

Тема 13. Нідерландська революція. Франція в XVI — першій половині XVII ст. тридцятилітня війна, її наслідки для Європи

Тема 14. Московська держава в XVI–XVII ст. Країни сходу (Османська імперія, Китай, Індія) в XVI–XVII ст.

Тема 15. Культура і Наука Західної, центральної та східної Європи в XVI–XVII ст.

Тема 16. Новий час. Перший період (друга половина XVII — друга половина XVIII ст.). Англійська революція середини XVII ст. Російська держава в XVII– XVIII ст.

Тема 17. Німецькі держави у XVIII ст. Північна Америка у XVIII ст.

Тема 18. Французька революція кінця XVIII ст. Правління Наполеона Бонапарта. Перша імперія у Франції

Тема 19. Європа після Віденського конгресу у (1815–1847 рр.). Революції 1848–1849 рр. в Європі

Тема 20. Утворення національних держав в Італії та Німеччині. США в першій половині XIX ст. Громадянська війна

Тема 21. Російська імперія в другій половині XIX ст. Культура країн Європи та Америки XVIII–XIX ст.

Тема 22. Завершення формування індустріального суспільства у провідних країнах світу

Тема 23. Національно-визвольна боротьба народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст. Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст. Культура зарубіжних країн наприкінці XIX — на початку XX ст.

Тема 24. Перша світова війна

Тема 25. Облаштування повоєнного світу

Тема 26. Західні демократії

Тема 27. Тоталітарні та диктаторські режими

Тема 28. Країни центральної та східної Європи

Тема 29. Країни азії, африки та латинської америки

Тема 30. Розвиток культури

Тема 31. Міжнародні відносини

Тема 32. Друга світова війна

Тема 33. США і Канада у другій половині XX ст.

Тема 34. Країни західної Європи

Тема 35. СРСР. Відновлені та нові незалежні держави

Тема 36. Країни центральної та східної Європи

Тема 37. Країни азії, африки і латинської америки

Тема 38-39. Міжнародні відносини та культура країн зарубіжного світу у другій половині XX — на початку XXI ст.