Крок до ВНЗ. Всесвітня історія. Довідник

Крок до ВНЗ. Всесвітня історія. Довідник

Основною метою створення комплексного довідника «Всесвітня історія» є якісна та ґрунтовна підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Саме із цією метою нами було розроблено цілий комплекс завдань, які допоможуть учневі не тільки закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження шкільного курсу. але й засвоїти необхідні для успішного складання ЗНО предметні уміння та навички.

Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає чинній ll-річній шкільній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у ньому зібрано всі основні розділи та теми саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державно підсумкової атестації, тематичного оцінювання чи уроку.

Книга «Всесвітня історія. Комплексний довідник» складається із трьох розділів: «Повний курс всесвітньо історії», «Всесвітня історія в схемах і таблицях» та «ЗНО: тренувальні вправи», які є базовими для набутті необхідних предметних знань та умінь.

Посібник може бути корисним не тільки старшокласникам, але й випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям всесвітньої історії.

Розділ I. Повний курс всесвітньої історії

Вступ до історії

Життя людей за первісних часів

Історія стародавнього світу

Передня Азія в давнину

Давні Індія і Китай

Історія Давньої Греції

Розквіт давньогрецьких держав

Історія Давнього Риму

Рання Римська імперія

Пізня Римська імперія

Народження середньовічного світу, особливості його розвитку

Особливості розвитку середньовічного світу

Церковно-релігійне життя середньовічної Європи

Культурне життя середньовічної Європи

Європа. Візантія. Арабський світ

Центральна та Східна Європа

Поняття Нового часу

Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

Реформація і Контрреформація

Західноєвропейські держави в XVI — першій половині XVII ст.

Франція

Англія

Міжнародні відносини

Польська держава і Московське царство

Річ Посполита

Культура Західної Європи в XVI ст. — першій половині XVII ст.

Східний світ

Криза старого порядку. Початок модернізації

Російська держава в XVII—XVIII ст.

Австрія і Пруссія

Північна Америка у XVIII ст.

Велика французька революція кінця XVIII ст.

Правління Наполеона Бонапарта

Європа в період наполеонівських війн

Країни світу в добу революцій

Революції 1848-1849 рр. у Європі

Європа й Америка в добу об'єднання та модернізації

Вікторіанська Британія

США у першій половині XIX ст. Громадянська війна

Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

Робітничий і соціалістичний рух у країнах Європи (друга половина XIX — початок XX ст.)

Національно-визвольний рух народів світу наприкінці XIX — на початку XX ст.

Міжнародні відносини наприкінці XIX — на початку XX ст.

Культура народів світу наприкінці XVIII—XIX ст.

Світ на початку XX ст.

Передумови виникнення першої світової війни. Війна та її наслідки

Повоєнне облаштування світу. Версальсько-вашингтонська система договорів

Провідні держави світу в 1920—1930 рр.

Країни Центральної та Східної Європи в умовах 1920—1930-х рр.

Країни Сходу та Латинської Америки

Міжнародні відносини в 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни

Розвиток культури у перші десятиліття XX ст.

Друга світова війна (1939-1945 рр.). Світ після Другої світової війни

США та Канада в 1945 р. — на початку XXI ст.

Канада

Країни Західної Європи (1945 р. — початок ХХІ ст.)

СРСР. Нові незалежні держави

Нові незалежні держави

Країни Центральної та Східної Європи (1945 — початок XXI ст.)

Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX — на початку XXI ст.

Міжнародні відносини в другій половині XX — на початку XXI ст.

Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.)

Світ на початку XXI ст.

Розділ II. Всесвітня історія в схемах і таблицях

Життя людей за первісних часів

Історія Стародавнього світу. Давній Єгипет

Історія Стародавнього світу. Передня Азія

Давні Індія і Китай

Давній Китай

Історія Стародавньої Греції

Світ елліністичної цивілізації

Історія давнього Риму

Падіння республіки та рання Римська імперія

Пізня Римська імперія

Народження середньовічного світу

Особливості розвитку середньовічного світу

Середньовічне європейське суспільство

Держава в середньовічній Європі

Господарство і матеріальний побут середньовічної Європи

Церковно-релігійне життя середньовічної Європи

Європа. Візантія. Арабський світ

Західна Європа у середні віки

Країни басейну Середземномор'я

Центральна і Східна Європа

Поняття Нового часу

Великі географічні відкриття: зустріч цивілізацій

Людина раннього Нового часу

Реформація та Контрреформація

Західноєвропейські держави у XVI — першій половині XVII ст.

Культура Західної Європи в XVI ст. — першій половині XVII ст.

Польська держава і Московське царство

Криза «старого порядку». Початок модернізації

Східний світ

Світ наприкінці XVIII — у XIX ст.

Велика французька революція кінця XVIII ст.

Правління Наполеона Бонапарта

Країни світу в добу революцій

Європа й Америка у добу об'єднання і модернізації суспільства

Утвердження індустріального суспільства у провідних державах світу

Завершення формування світових колоніальних імперій

Культура народів світу наприкінці XVIII–XIX ст.

Світ на початку XX ст.

Передумови виникнення першої світової війни. Війна та її наслідки

Повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

Провідні держави світу у 1920-1930-х рр.

Країни Центральної та Східної Європи в умовах 1920—1930 рр.

Країни Сходу та Латинської Америки

Розвиток світової культури у міжвоєнний період

Назрівання Другої світової війни

Друга світова війна (1939–1945)

США та Канада в 1945 р. — на початку XXI ст.

Країни Західної Європи у 1945 р. — на початку XXI ст.

СРСР. Нові незалежні держави

Країни Центральної та Східної Європи (1945 р. — початок XXI ст.)

Розвиток провідних країн Азії, Африки та Латинської Америки у другій половині XX — на початку XXI ст.

Країни Південно-Східної Азії

Країни Середнього і Близького Сходу

Країни Африки

Країни Латинської Америки

Міжнародні відносини в другій половині XX — на початку XXI ст.

Розвиток культури (1945 р. — початок XXI ст.)

Хронологічна таблиця. Всесвітня історія в схемах і таблицях

Розділ III. ЗНО: тренувальні вправи

Варіант I

Варіант II

Варіант III

Варіант IV

Варіант V

Правильні відповіді до тренувальних варіантівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.