Крок до ВНЗ. Історія України. Довідник

Крок до ВНЗ. Історія України. Довідник

Основною метою складання комплексного довідника «Історія України» є якісна та ґрунтовна підготовка учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Саме із цією метою нами було розроблено цілий комплекс завдань, які допоможуть учневі не тільки закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження шкільного курсу, але й засвоїти необхідні для успішного складання ЗНО предметні уміння та навички.

Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає чинній 11-річній шкільній програмі, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, у ньому зібрані усі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання чи уроку.

Книга «Історія України. Комплексний довідник» складається з чотирьох розділів: «Повний курс історії України», «Робота з документами та матеріалами», «Робота з картами» та «ЗНО: тренувальні вправи», які є базовими для набуття необхідних предметних знань та умінь.

Посібник може бути корисним не тільки старшокласникам, але й випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям історії України.

Розділ I. Повний курс Історії України

Стародавня історія України

Київська Русь

Феодальна роздробленість Київської Русі

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — перша половина XVI ст.)

Українські землі під владою Речі Посполитої

Національно-культурний рух в Україні другої половини XVI — першої половини XVII ст.

Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині XVII ст. Відродження Української держави

Українські землі в другій половині XVII ст. Розділ Гетьманщини і боротьба за незалежність

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Культура України в другій половині XVII — першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст. Ліквідація Російською імперією української державності

Культура України в другій половині XVIII ст.

Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

Західноукраїнські землі наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

Культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії в другій половині XIX ст.

Культура України другої половини XIX ст.

Україна на початку XX ст.

Україна в першій світовій війні

Українська революція (1917-1918 рр.)

Україна у боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920 рр.)

Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Радянська модернізаця України (1929-1938 рр.)

Західноукраїнські землі у 1921-1938 рр.

Україна під час другої світової війни (1939-1945 рр.)

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — на початку 50-х років XX ст. Адміністративно-територіальні зміни

Україна в умовах десталінізації (1953-1964 років XX ст.)

Україна у період загострення кризи радянської системи (середина 60-х — початок 80-х років XX ст.)

Розпад радянського союзу і відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності (1991-2010 рр.)

Хронологічна таблиця. Повний курс Історії України

Відповіді до завдань для самоконтролю. Повний курс Історії України

Розділ II. Робота з документами та матеріалами

Виникнення та розвиток Київської Русі

Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.

Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.

Галицько-Волинська держава

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV-XV ст.)

Українські землі в XVI ст.

Українські землі у першій половині XVII ст.

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави

Українські землі в 60-80-ті роки XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Формування модерної української нації. Теорія та суспільні виклики першої половини XIX ст.

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.

Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.

Культурне життя в українських землях наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.

Національна ідея. Українофільський культурницький і політичній етапи визвольного руху. Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

Культурне життя України у другій половині XIX ст.

Україна на початку XX ст.

Україна в роки Першої світової війни. Початок української революції

Український державотворчий процес (1917-1921 рр.)

Культура і духовне життя в Україні 1917-1921 рр.

Українська РСР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.)

Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 рр.)

Західноукраїнські землі в 1921-1939 рр.

Україна в роки Другої світової війни 1939-1945 рр.

Україна в перші повоєнні роки (1945 — початок 50-х років)

Розділ III. Робота з картами

Життя людей за первісних часів

Передня Азія

Греція в V—IV ст. до н. е.

Давні слов’яни та їхні сусіди

Виникнення та розквіт Київської Русі

Київська Русь наприкінці X — у першій половині XI ст.

Київська Русь у другій половині XI — першій половині XIII ст.

Галицько-Волинська держава

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)

Українські землі в XVI ст.

Українські землі в першій половині XVII ст.

Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

Українські землі в 60—80-ті рр. XVII ст.

Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Українські землі в другій половині XVIII ст.

Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII — у першій третині XIX ст.

Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині XIX ст.

Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII — в першій половини XIX ст.

Модернізація українського суспільства в середині — у другій половині XIX ст.

Суспільно-політичний рух в Україні у другій половині XIX ст.

Духовне життя в Україні в другій половині XIX ст.

Україна в Першій світовій війні

Українська революція

Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918—1920 рр.)

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921—1928 рр.)

Радянська модернізація України (1929—1938 рр.)

Західноукраїнські землі (1921—1938 рр.)

Україна під час Другої світової війни (1939—1945 рр.)

Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — початку 50-х рр.

Україна в умовах десталінізації (1953—1964 рр.)

Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України

Україна в умовах незалежності

Відповіді на тестові завдання з картами. Робота з картами

Розділ IV. ЗНО: тренувальні вправи

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Правильні відповіді до тренувальних варіантів. ЗНО: тренувальні вправи