Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Економічне районування України

Економічний район

Склад (області)

Донецький

Донецька, Луганська

Придніпровський

Дніпропетровська, Запорізька

Північно-Східний

Полтавська, Харківська, Сумська

Південний

АР Крим, Севастополь, Миколаївська, Одеська, Херсонська

Столичний

Місто Київ, Київська, Житомирська, Чернігівська

Карпатський

Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька

Подільський

Вінницька, Тернопільська, Хмельницька

Пінічно-Західний

Волинська, Рівненська

Центральний

Кіровоградська, Черкаська

Економіко-географічна характеристика Автономної Республіки Крим

План

Характеристика

Площа

26,1 тис. км

Ресурси

Мінеральні ресурси: багаті запаси різних корисних копалин: залізні руди (Керченський півострів) і мінеральні солі солоних озер і Сиваша, природний газ, флюсові вапняки, будівельні матеріали, джерела мінеральних вод, лікувальні грязі. Загальнодержавне значення мають родовища залізних руд (Керченський басейн) і мінеральних солей (Сиваш, солоні озера Перекопського перешийка).

Водні ресурси: 71 річка завдовжки понад 10 км, найбільшими є Салгир, Альма, Кача. Багато солоних озер (Донузлав, Сасик та ін.).

Земельні ресурси: ґрунти степової частини — каштанові, лучно-каштанові солонцюваті, чорноземи південні; у передгір’ях — чорноземи звичайні; у горах і на Південному березі Криму — буроземи, сірі гірсько-лісостепові, коричневі.

Лісові ресурси: Природна рослинність збереглася здебільшого в горах. Унікальні субтропічні культури

Спеціалізація господарства

Морський транспорт, рекреація і туризм, нафтохімія, нафтопереробка, суднобудування, транспортне, вантажно-підйомне, дорожньо-транспортне, сільськогосподарське машинобудування, наука, виноградарство, баштанництво, садівництво, зернове господарство, рибальство, АЕС (Південно-Українська)

Охорона природи

150 природно-заповідних об’єктів, у тому числі шість заповідників, 12 державних заказників, 13 пам’яток природи загальнодержавного значення, 10 парків — пам’яток садово-паркового мистецтва

Економіко-географічна характеристика Вінницької області

План

Характеристика

Площа

26,5 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: значні запаси будівельних матеріалів (каоліни, будівельний камінь, піски, вапняки та ін.). Паливні корисні копалини незначні — буре вугілля і торф. Є джерела мінеральних вод (Хмільник та ін.). У цілому область є небагатою на корисні копалини.

Водні ресурси: протікають 204 річки завдовжки понад 10 км, що належать до басейнів Південного Бугу і Дністра, деякі річки мають пороги. Близько 2 600 озер та 63 водосховища, найбільшим із яких є Ладижинське.

Земельні ресурси: переважають сірі лісові ґрунти і типові малогумусні чорноземи, трапляються також дерново-підзолисті.

Лісові ресурси: степова рослинність майже не збереглася. Основні породи дерев — дуб, граб, у долинах річок — вільха і сосна. Великі тварини — козуля, кабан, вовк, лисиця

Спеціалізація господарства

Загальне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, промисловість будматеріалів, харчова промисловість, легка промисловість, технічні культури, м’ясо-молочне скотарство, садівництво

Охорона природи

У межах області розташовано 310 природно-заповідних об’єктів, у тому числі 14 заказників

Економіко-географічна характеристика Волинської області

План

Характеристика

Площа

20,2 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: у цілому мінерально-сировинними ресурсами область забезпечена недостатньо. Основна корисна копалина — кам’яне вугілля (Львівсько-Волинський басейн). Є піски, глина, крейда, вапняки, торф.

Водні ресурси: в області 130 річок завдовжки понад 10 км, більшість із яких належить до басейну Прип’яті, що протікає у північній частині області. На заході протікає Західний Буг із притоками. На території області 224 озера, розміщені групами. Найбільшим із них є Свитязь. Багато боліт.

Земельні ресурси: дерново-підзолисті, дернові та різні типи болотних ґрунтів — на півночі, темні сірі опідзолені та чорноземи — на півдні. Трапляються сірі та світло-сірі лісові ґрунти.

Лісові ресурси: значні території займають соснові ліси, на півдні — сосново-дубові, а також болотні біоценози. Типові тварини — лось, козуля, кабан, вовк, лисиця, куниця; птахи — глухар, сова, дятел, водоплавні

Спеціалізація господарства

Загальне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, промисловість будматеріалів, харчова промисловість, легка промисловість, технічні культури, м’ясо-молочне скотарство, садівництво

Охорона природи

Розташовані 228 природно-заповідних об’єктів, у тому числі дев’ять державних заказників і сім пам’яток природи загальнодержавного значення. У межах області створено Шацький національний природний парк

Економіко-географічна характеристика Дніпропетровської області

План

Характеристика

Площа

31,9 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: одна з найбагатших на корисні копалини областей України. Тут зосереджені великі поклади залізної руди (Криворізький басейн), манганової руди (Нікопольський басейн), титану. Є поклади бокситів, цирконію, нікелю, кобальту, золота. Із паливних копалин — кам’яне (Західний Донбас) і буре (Дніпровський басейн) вугілля. Значні запаси будівельних матеріалів. Є джерела мінеральних вод.

Водні ресурси: протікає 145 річок завдовжки понад 10 км, які належать до басейну Дніпра, що перетинає територію області. Основні його притоки — Оріль, Самара, Вовча, Мокра, Інгулець. Багато невеликих водосховищ та ставків.

Земельні ресурси: розповсюдженим типом ґрунтів є чорноземи звичайні та південні, зустрічаються чорноземні ґрунти дернові, піщані та ін.

Лісові ресурси: дуже змінені людиною. Великих тварин майже не залишилося. Природні біоценози збереглися на заплавах приток Дніпра та в балках

Спеціалізація господарства

Чорна і кольорова металургія, видобуток залізної і марганцевої руди, тепло- і гідроенергетика, важке, енергетичне, авіакосмічне, сільськогосподарське машинобудування, автомобілебудування, хімічна промисловість, зерновий, олійно-жировий, м’ясопромисловий АПК, залізничний і річковий транспорт, промисловість будматеріалів

Охорона природи

Розташовані 123 природно-заповідних об’єкти, у тому числі 15 державних заказників, три пам’ятки природи загальнодержавного значення. Найважливішим об’єктом природно-заповідного фонду є Приорільський ландшафтний заказник

Економіко-географічна характеристика Донецької області

План

Характеристика

Площа

26,5 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: значні поклади різних корисних копалин, головним серед яких є вугілля Донецького кам’яновугільного басейну. Є великі запаси кам’яної солі, доломіти.

Водні ресурси: протікають 334 річки завдовжки понад 10 км, які належать до басейнів Сіверського Дінця, Дніпра й Азовського моря. Озер мало, більше штучних водойм. Канал Сіверський Донець — Донбас.

Земельні ресурси: переважають середньо- і малогумусні чорноземи. У долинах річок поширені лучно-чорноземні та лучні ґрунти. На півдні місцями зустрічаються солончаки і солонці.

Лісові ресурси: у зв’язку з великою густотою населення і розвиненим господарством природна рослинність збереглася лише на територіях об’єктів природно-заповідного фонду

Спеціалізація господарства

Чорна металургія, вугільна, хімічна й харчова промисловість, теплоенергетика, важке і транспортне машинобудування, промисловість будматеріалів, приміські АПК, залізничний і трубопровідний транспорт, нафтопереробка

Охорона природи

Розташовані 67 природно-заповідних об’єктів, у тому числі Хомутівський степ, Кам’яні Могили (частина), Крейдяна Флора, національний природний парк Святі Гори, шість державних заказників і 10 пам’яток природи загальнодержавного значення

Економіко-географічна характеристика Житомирської області

План

Характеристика

Площа

29,9 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область забезпечена основними видами корисних копалин. Із неметалічних корисних копалин найважливіше значення мають будівельні матеріали. Є каоліни, вогнетривкі глини, титанові руди, кварцові піски, трапляються самоцвіти, родовища торфу, бурого вугілля. Є родонові лікувальні мінеральні джерела і грязі.

Водні ресурси: протікає 221 річка завдовжки понад 10 км, що належать до басейну Дніпра. Багато озер. На півночі велика кількість боліт.

Земельні ресурси: переважають дерново-підзолисті, болотні та сірі лісові ґрунти. На півдні є чорноземи.

Лісові ресурси: на півночі збереглися значні лісові масиви (сосна, дуб). Багато водоплавних птахів

Спеціалізація господарства

Залізничний і річковий транспорт, харчова промисловість, авіабудування, виробництво пластмас, автомобілебудування, текстильна промисловість, хімічна промисловість, промисловість будматеріалів, електротехнічне машинобудування, лісове господарство, приміський АПК, фармацевтична промисловість

Охорона природи

Розташовано 105 природно-заповідних об’єктів, у тому числі Поліський природний заповідник, 10 державних заказників і одна пам’ятка природи загальнодержавного значення. Унаслідок катастрофи на ЧАЕС територія зазнала забруднення радіоактивними речовинами

Економіко-географічна характеристика Закарпатської області

План

Характеристика

Площа

12,8 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: корисні копалини: кам’яна сіль, буре вугілля, ртутна руда, алуніти, золото, поліметалеві руди, туфи, доломіти, перліти, бентонітові глини та ін., але їх запаси здебільшого невеликі. Дуже багато джерел мінеральних вод (680).

Водні ресурси: 147 річок завдовжки понад 10 км, які належать до басейну Тиси, притоки Дунаю. Серед озер найбільшим є Синевир.

Земельні ресурси: ґрунти області різноманітні. На рівнині дернові, опідзолені, дерново-глейові, у горах — бурі лісові, гірсько-опідзолені, гірсько-лучні.

Лісові ресурси: природна рослинність на рівнинах майже знищена. Землі розорані. Добре зберігся рослинний і тваринний світ у горах

Спеціалізація господарства

Чорна й кольорова металургія, видобуток залізної і марганцевої руди, тепло- і гідроенергетика, хімічна промисловість, зерновий, олійно-жировий, м’ясопромисловий АПК (вівчарство), бджільництво, харчова промисловість, залізничний і річковий транспорт, промисловість будматеріалів

Охорона природи

Розташовано 551 природно-заповідний об’єкт, у тому числі Карпатський біосферний заповідник і природний національний парк Синевир, міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати, 25 державних заказників і дев’ять пам’яток природи загальнодержавного значення

Економіко-географічна характеристика Запорізької області

План

Характеристика

Площа

27,2 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область багата на корисні копалини: залізні руди, манган. Є буре вугілля, великі запаси вогнетривів, каоліну, вапняку, граніту та інших будівельних матеріалів. Трапляються джерела мінеральних вод, лікувальні грязі.

Водні ресурси: 78 річок завдовжки понад 10 км. Головна річка — Дніпро, до басейну якого належать річки Конка і Гайчур. До басейну Азовського моря належать річки Берда, Молочна та ін. У межах області розташована частина Каховського водосховища. Уздовж Азовського моря — лимани (Молочний та Утлюцький) і солоні озера.

Земельні ресурси: переважають чорноземні ґрунти (75 %). На півдні поширені темно-каштанові ґрунти, переважно солонцюваті.

Лісові ресурси: природна степова рослинність збереглася лише на схилах балок. Серед тварин переважають дрібні гризуни

Спеціалізація господарства

Чорна і кольорова металургія, видобуток залізної й марганцевої руди, тепло- і гідроенергетика, АЕС, важке, енергетичне, авіакосмічне, сільськогосподарське машинобудування, автомобілебудування, хімічна промисловість, зерновий, олійно-жировий, м’ясопромисловий АПК, залізничний і річковий транспорт, промисловість будматеріалів

Охорона природи

Розташовано 270 природно-заповідних об’єктів, у тому числі сім державних заказників і шість пам’яток природи загальнодержавного значення

Економіко-географічна характеристика Івано-Франківської області

План

Характеристика

Площа

13,9 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: загальнодержавне значення мають запаси сірки, калійної солі, озокериту. Є також нафта, природний газ, буре вугілля, кам’яна сіль, гіпс, будівельні матеріали. Численні джерела мінеральних вод.

Водні ресурси: протікає 132 річки завдовжки понад 10 км, що належать до басейнів Дністра і Пруту. Озер мало.

Земельні ресурси: ґрунти, як і рослинність, змінюються з висотою. У Придністров’ї переважають опідзолені чорноземи, темно-сірі й сірі ґрунти, у Передкарпатті — дерново-підзолисті й дернові, у горах — бурі лісові й гірсько-лучні.

Лісові ресурси: основним типом рослинності є ліси. Вони вкривають від 30 % території на рівнині до 60 % — у горах. У горах чітко виражена висотна поясність

Спеціалізація господарства

Легка промисловість, харчова промисловість, нафтова промисловість, нафтопереробка, основна хімія, лісове господарство, лісохімія, харчова промисловість, залізничний транспорт, автомобілебудування, приладобудування, виробництво пластмас, рекреація і туризм

Охорона природи

Розміщені 302 природно-заповідних об’єкти, у тому числі дві ділянки Карпатського національного природного парку, 12 державних заказників і 14 пам’яток природи загальнодержавного значення, заповідники Горгани і Карпатський біосферний

Економіко-географічна характеристика Київської області

План

Характеристика

Площа

28,1 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: будівельні матеріали, каоліни, торф, буре вугілля, джерела мінеральних вод. На південному заході області виявлено самородне золото, алмази, платиноїди, титано-цирконієві руди, але їх промислове значення ще не встановлене. У цілому область не багата на корисні копалини.

Водні ресурси: густа річкова мережа (177 річок, Дніпро — найбільша водна артерія області. Усі річки належать до його басейну). Усього в області 13 водосховищ, у тому числі Київське, і понад 2000 ставків, понад 750 невеликих озер.

Земельні ресурси: на півночі найбільш поширені дерново-підзолисті, лучні та болотні, у центральних і західних частинах — опідзолені чорноземи, темно-сірі та світло-сірі лісові ґрунти, на півдні — глибокі малогумусні чорноземи. На Лівобережжі (у Лісостепу) трапляються чорноземи типові малогумусні, лучні солонцюваті, солончакові та ін.

Лісові ресурси: найкраще збереглися в північній частині, де ростуть дубово-соснові ліси

Спеціалізація господарства

Державне управління, фінанси, наука, авіатранспорт, туризм, рекреація, залізничний і річковий транспорт, харчова промисловість, авіабудування, виробництво пластмас, автомобілебудування, текстильна промисловість, хімічна промисловість, промисловість будматеріалів, електротехнічне машинобудування, лісове господарство, приміський АПК, фармацевтична промисловість

Охорона природи

Розташовані Дніпровсько-Тетерівське та Заліське заповідно-мисливські господарства, 124 природно-охоронних об’єкти, у тому числі п’ять заказників, дві пам’ятки природи загальнодержавного значення, дендропарк «Олександрія» (Біла Церква). Унаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС територія області зазнала забруднення радіоактивними речовинами, особливо північна частина

Економіко-географічна характеристика Кіровоградської області

План

Характеристика

Площа

24,6 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область багата на корисні копалини. Тут розташована частина Дніпровського буровугільного басейну. Є родовища горючих сланців, торфу. На території області розміщена частина Криворізького залізорудного басейну. Є нікелево-хромові руди (Побужжя), уранові руди, золото, графіт (Завальське родовище), різні будівельні матеріали. У цілому область добре забезпечена мінерально-сировинними ресурсами.

Водні ресурси: усі 207 річок завдовжки понад 10 км належать до басейну Дніпра і Південного Бугу.

Земельні ресурси: у лісостеповій зоні переважають чорноземи типові, опідзолені, світло-сірі та сірі лісові ґрунти, у степовій — черноземи звичайні.

Лісові ресурси: ліси займають 6,8 % території. Орні землі становлять 76 % у Степу і 70 % у Лісостепу. Природна рослинність збереглася здебільшого в балках

Спеціалізація господарства

Хімічна промисловість, загальне машинобудування, уранова промисловість, сільськогосподарське машинобудування, гідроенергетика, туризм, сільське господарство: зерновий, цукробуряковий АПК, свинарство, рибне господарство

Охорона природи

Розташовані 43 природно-заповідні об’єкти, у тому числі державні заказники «Чорноліський» і «Редькіне», пам’ятки природи загальнодержавного значення — болото «Чорний ліс», дендропарк «Веселі Боковеньки»

Економіко-географічна характеристика Луганської області

План

Характеристика

Площа

26,7 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: головна корисна копалина — кам’яне вугілля Донецького кам’яновугільного басейну. Є значні поклади будівельних матеріалів, родовища природного газу, джерела мінеральних вод.

Водні ресурси: головна річка — Сіверський Донець. Усього в області 123 річки завдовжки понад 10 км і близько 30 озер.

Земельні ресурси: на більшій частині території поширені чорноземні ґрунти різних типів. Поширені також дерново-лучні, опідзолені й інші ґрунти.

Лісові ресурси: природна рослинність і великі тварини майже знищені. У долині Сіверського Дінця є соснові ліси і болота

Спеціалізація господарства

Чорна металургія, вугільна, хімічна й харчова промисловість, теплоенергетика, важке і транспортне машинобудування, промисловість будматеріалів, приміські АПК, залізничний і трубопровідний транспорт, нафтопереробка

Охорона природи

Природні ландшафти дуже змінені та збереглися тільки в Луганському заповіднику. У області також розташовані один заказник, дві пам’ятки природи загальнодержавного значення — усього 85 природно-заповідних об’єктів

Економіко-географічна характеристика Львівської області

План

Характеристика

Площа

21,8 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область багата на корисні копалини. Найважливіші з них — калійні солі, сірка, нафта, природний паливний газ, кам’яне вугілля, будівельні матеріали. Багато джерел мінеральних вод, на базі яких діють курорти (Моршин, Трускавець). Є кам’яна сіль. Багато родовищ дуже вироблені.

Водні ресурси: річки належать до басейнів Прип’яті, Дністра і Західного Бугу. Усього територією області протікає 216 річок завдовжки понад 10 км. Багато невеликих озер і ставків.

Земельні ресурси: у лісостеповій зоні переважають дерново-підзолисті, чорноземні, сірі лісові, опідзолені ґрунти, у Карпатах — буроземні.

Лісові ресурси: переважають ліси, що займають близько 25 % території області

Спеціалізація господарства

Легка промисловість, харчова промисловість, нафтова промисловість, нафтопереробка, основна хімія, лісове господарство, лісохімія, харчова промисловість, залізничний транспорт, автомобілебудування, приладобудування, виробництво пластмас, рекреація і туризм

Охорона природи

Створено сім заказників загальнодержавного значення, пам’ятки природи, усього 328 природно-заповідних об’єктів. На території області розташовані природний заповідник «Розточчя» та національні природні парки «Сколівські Бескиди» і «Яворівський»

Економіко-географічна характеристика Миколаївської області

План

Характеристика

Площа

24,6 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: будівельні матеріали, буре вугілля, торф. Є запаси графіту. Виявлено джерела мінеральних вод, лікувальні грязі. У цілому область недостатньо забезпечена.

Водні ресурси: протікають 85 річок завдовжки понад 10 км, що належать до басейну Чорного моря, узбережжя якого розчленоване лиманами. Найбільша річка — Південний Буг. Є солоні озера (найбільше — Тилігульський лиман).

Земельні ресурси: переважають чорноземні ґрунти різних видів, каштанові та темно-каштанові.

Лісові ресурси: територія області майже повністю розорана. Природна степова рослинність збереглася на схилах балок, а також на островах і косах Причорномор’я

Спеціалізація господарства

Морський транспорт, рекреація і туризм, нафтохімія, нафтопереробка, суднобудування, транспортне, вантажно-підйомне, дорожньо-транспортне, сільськогосподарське машинобудування, наука, виноградарство, баштанництво, садівництво, зернове господарство, рибальство, АЕС (Південно-Українська)

Охорона природи

Розташовані 93 природно-заповідні об’єкти, серед яких ділянка Чорноморського заповідника — Воложин ліс, заповідник «Єланецький степ», заказник «Рачинська дача» і пам’ятка природи загальнодержавного значення урочище «Степок»

Економіко-географічна характеристика Одеської області

План

Характеристика

Площа

33,3 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: слабко забезпечена основними видами мінерально-сировинних ресурсів. Є невеликі поклади бурого вугілля, калійна сіль, графіт, будівельні матеріали. Важливе бальнеологічне значення мають джерела мінеральних вод («Куяльник») і лікувальні грязі. Останнім часом виявлено золото (Майське родовище).

Водні ресурси: протікають 220 річок завдовжки понад 10 км, що належать до басейну Чорного моря. Головні річки: Дунай, Дністер. Багато дрібних річок улітку пересихають. Велика кількість озер: Кагул, Ялпуг, Катлабуг, Китай, Кугурлуй, Сап’ян та ін. У приморській зоні багато лиманів.

Земельні ресурси: переважають чорноземні ґрунти: типові, звичайні та південні, а також темно-каштанові солонцюваті.

Лісові ресурси: майже вся територія області розорана. Степова рослинність збереглася з балках. Менш за все змінені біоценози дельти Дунаю, де є великі гніздовища водоплавних птахів

Спеціалізація господарства

Морський транспорт, рекреація і туризм, нафтохімія, нафтопереробка, суднобудування, транспортне, вантажно-підйомне, дорожньо-транспортне, сільськогосподарське машинобудування, наука, виноградарство, баштанництво, садівництво, зернове господарство, рибальство

Охорона природи

На території області розміщені 88 природно-заповідних об’єктів, у тому числі Дунайський біосферний заповідник, чотири заказники, дві пам’ятки природи загальногеографічного значення — Одеські катакомби та Михайлопільський Яр

Економіко-географічна характеристика Полтавської області

План

Характеристика

Площа

28,8 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: важливе значення мають газ, нафта і залізна руда. Є поклади граніту, глин, піску, торфу. Трапляються джерела мінеральних лікувальних вод.

Водні ресурси: протікають 62 річки завдовжки понад 10 км, що належать до басейну Дніпра. Найбільші річки: Дніпро та його притоки — Ворскла, Сула, Псел. На південному заході територію омивають Кременчуцьке та Дніпродзержинське водосховища, створені на Дніпрі. Багато озер і ставків.

Земельні ресурси: 70 % території займають чорноземні ґрунти. Трапляються сірі лісові та опідзолені.

Лісові ресурси: ліси — дубово-кленові, по долинах річок — соснові. Степова рослинність збереглася у балках. Великі тварини і птахи практично не збереглися

Спеціалізація господарства

Загальне, енергетичне, сільськогосподарське, важке, транспортне машинобудування; верстатобудування, приладобудування, харчова промисловість, газова і нафтова промисловість, фармацевтична промисловість, промисловість будматеріалів, хімічна промисловість, зерновий, цукробуряковий, олійно-жировий, м’ясо-молочний АПК, залізничний транспорт, нафтопереробка

Охорона природи

Природна рослинність дуже змінена діяльністю людини. Розташовані 182 природно-заповідні об’єкти, у тому числі дев’ять заказників і пам’ятка природи загальнодержавного значення — урочище «Парасоцьке»

Економіко-географічна характеристика Рівненської області

План

Характеристика

Площа

20,1 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: серед корисних копалин найважливіше значення мають торф (перше місце в Україні), будівельні матеріали, каолін. Унікальні запаси бурштину. На території області розмішені понад 600 родовищ корисних копалин, але в цілому область має недостатню мінерально-сировинну базу.

Водні ресурси: в області багато річок і озер. Найбільша річка — Прип’ять. Великі озера — Нобель, Біле, Лука.

Земельні ресурси: найбільш поширені ясно-сірі, сірі лісові, темно-сірі опідзолені та дерново-підзолисті ґрунти. На вододілах у лісостеповій частині області трапляються чорноземи.

Лісові ресурси: рослинний і тваринний світ, особливо в північній частині, зберігся відносно непогано. Великі тварини — зубр, лось, кабан — живуть у мішаних лісах

Спеціалізація господарства

Хімічна промисловість, сільськогосподарське машинобудування, лісове господарство, енергетичне машинобудування, харчова промисловість, автомобілебудування, молочне скотарство, свинарство, промисловість будматеріалів, АЕС

Охорона природи

Розташовані 215 природних об’єктів, у тому числі 11 державних заказників, вісім пам’яток природи загальнодержавного значення, Рівненський заповідник

Економіко-географічна характеристика Сумської області

План

Характеристика

Площа

23,8 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: найбільше значення мають паливні корисні копалини (нафта і природний газ, торф), незначні запаси бурого вугілля. Видобувають будівельні матеріали.

Водні ресурси: протікають 165 річок завдовжки понад 10 км. Річки належать до басейну Дніпра і є його лівими притоками. Велика кількість озер (Остер, Ободи, Глушиця), боліт, 26 водосховищ, багато ставків.

Земельні ресурси: переважають чорноземи в лісостеповій зоні, дерново-підзолисті — у лісовій.

Лісові ресурси: збереглися досить значні масиви мішаних лісів та болотні біоценози. Є великі тварини — лось, кабан, козуля

Спеціалізація господарства

Загальне, енергетичне, сільськогосподарське, важке, транспортне машинобудування; верстатобудування, приладобудування, харчова промисловість, газова і нафтова промисловість, фармацевтична промисловість, промисловість будматеріалів, хімічна промисловість, зерновий, цукробуряковий, олійно-жировий, м’ясо-молочний АПК, залізничний транспорт, нафтопереробка

Охорона природи

Розташовано 167 природно-заповідних об’єктів, у тому числі філія Українського степового заповідника — Михайлівська Цілина, Деснянсько-Старогутський природний національний парк, вісім державних заказників, дві пам’ятки садово-паркового мистецтва, пам’ятки природи загальнодержавного значення — Шелехівське озеро й урочище «Боромля»

Економіко-географічна характеристика Тернопільської області

План

Характеристика

Площа

13,8 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: серед корисних копалин найбільше значення мають природні будівельні матеріали і сировина для їх виробництва (вапняки, каоліни, кварцові піски, крейда та ін.). Є незначні поклади торфу, бурого вугілля, фосфоритів, самородної сірки, джерела мінеральних вод і лікувальні грязі. У цілому область не багата на корисні копалини.

Водні ресурси: протікає 11 річок завдовжки понад 10 км. Головна річка — Дністер із притоками. Нараховується 246 озер і 14 водосховищ.

Земельні ресурси: серед ґрунтів переважають чорноземи, світло-сірі та сірі лісові, темно-сірі опідзолені, типові малогумусні. Близько 64 % території області розорано.

Лісові ресурси: природна рослинність — листяні ліси (дуб, клен, граб), болота. Степова рослинність збереглася на схилах балок. Великих тварин мало

Спеціалізація господарства

Загальне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, промисловість будматеріалів, харчова промисловість, легка промисловість, технічні культури, м’ясо-молочне скотарство, садівництво

Охорона природи

В області багато об’єктів природно-заповідного фонду, серед них — заповідник Медобори, всесвітньовідомі гіпсові печери — Кришталева, Вертеба, Озерна, Оптимістична (остання — найдовша у світі карстова порожнина в гіпсах)

Економіко-географічна характеристика Харківської області

План

Характеристика

Площа

31,4 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: паливні — природний газ, нафта, кам’яне і буре вугілля; нерудні — фосфорити, кам’яна сіль; будівельна сировина — пісок, глина, вапняк.

Водні ресурси: головна річка — Сіверський Донець, що належить до басейну Дону. Усього в області понад 800 постійних і тимчасових водотоків рівнинного типу, які належать до басейнів Дніпра і Дону та мають снігове живлення. Велика кількість невеликих озер, майже всі вони тяжіють до стариць Сіверського Дінця, Осколу й інших річок. Боліт небагато, більшість із них утворилися з озер, що поступово заросли.

Земельні ресурси: на півночі — сірі лісові, у центрі — чорноземи типові та звичайні, мало- і середньогумусні. Трапляються світло-сірі ґрунти, дерново-підзолисті.

Лісові ресурси: ліси збереглися на вододілах (кленово-дубові), борових терасах (соснові), заплавах (вербово-вільхові). Степова рослинність — переважно на схилах балок

Спеціалізація господарства

Загальне, енергетичне, сільськогосподарське, важке, транспортне машинобудування, верстатобудування, приладобудування, авіабудування, харчова промисловість, газова і нафтова, хімічна, фармацевтична промисловість, промисловість будматеріалів, зерновий, цукробуряковий, олійно-жировий, м’ясо-молочний АПК, залізничний транспорт, нафтопереробка, наука

Охорона природи

Розташовані 116 природно-заповідних об’єктів, у тому числі два державні заказники, регіональний ландшафтний парк Ізюмська Лука, Краснокутський дендропарк

Економіко-географічна характеристика Херсонської області

План

Характеристика

Площа

28,5 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: найбільш поширені будівельні матеріали, солі Сиваша та прибережних озер. Трапляються торф, газ, боксити, а також лікувальні грязі.

Водні ресурси: головна річка — Дніпро, що тече територією області уздовж 200 км. Поблизу гирла Дніпро поділяється на рукави й утворює Дніпровські плавні.

Земельні ресурси: серед ґрунтів на півночі переважають південні малогумусні чорноземи, на півдні їх змінюють південні солонцюваті та каштанові солонцюваті. На Лівобережжі Дніпра смугою до 140 км простяглися Олешківські піски. Тут переважають дерново-піщані та глинисто-піщані ґрунти.

Лісові ресурси: природна рослинність збереглася здебільшого в об’єктах природно-заповідного фонду. На території Асканії-Нової — найбільша в Європі ділянка цілинних степів. Олешківські піски вкриті штучними насадженнями сосни

Спеціалізація господарства

Морський транспорт, рекреація і туризм, нафтохімія, нафтопереробка, суднобудування, транспортне, вантажно-підйомне, дорожньо-транспортне, сільськогосподарське машинобудування, наука, виноградарство, баштанництво, садівництво, зернове господарство, рибальство

Охорона природи

Розташовані 70 природно-заповідних об’єктів, у тому числі біосферні заповідники «Асканія-Нова» і «Чорноморський», природний Азово-Сиваський заповідник, п’ять державних заказників

Економіко-географічна характеристика Хмельницької області

План

Характеристика

Площа

20,6 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область не багата на корисні копалини. Є незначні поклади торфу, горючих сланців, фосфоритів, джерела мінеральних вод. Значні запаси будівельних матеріалів.

Водні ресурси: протікає 165 річок довжиною до 10 км. Річки належать до басейнів Дніпра, Південного Бугу та Дністра і течуть у каньйоноподібних долинах. Озер в області мало, але багато ставків.

Земельні ресурси: ґрунти представлені чорноземами (опідзоленими і типовими малогумусними), темно-сірими та сірими опідзоленими лісовими ґрунтами. Близько 62 % території розорано.

Лісові ресурси: збереглися досить великі ділянки листяних (дуб, граб, клен) лісів. Великих тварин небагато

Спеціалізація господарства

Загальне машинобудування, сільськогосподарське машинобудування, промисловість будматеріалів, харчова промисловість, легка промисловість, технічні культури, м’ясо-молочне скотарство, садівництво, АЕС

Охорона природи

Розташовано 241 природно-заповідний об’єкт, у тому числі національний природний парк «Подільські Товтри», 13 заказників, чотири пам’ятки природи загальнодержавного значення

Економіко-географічна характеристика Черкаської області

План

Характеристика

Площа

20,9 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: найважливішими є буре вугілля, торф, будівельні матеріали. Відкрито поклади горючих сланців, є джерела мінеральних вод, але в цілому область не належить до найбільш забезпечених корисними копалинами регіонів України.

Водні ресурси: протікає 181 річка завдовжки понад 10 км. Річки належать до басейнів Дніпра і Південного Бугу. Нараховується 33 водосховища, у тому числі частини Канівського та Кременчуцького.

Земельні ресурси: ґрунти представлені опідзоленими і типовими середньогумусними чорноземами. На підвищених ділянках трапляються сірі та світло-сірі опідзолені ґрунти.

Лісові ресурси: степова рослинність збереглася на схилах балок. Ліси складаються з дуба, граба, клена, у долинах річок — із сосни, вільхи. Великих тварин мало

Спеціалізація господарства

Хімічна промисловість, загальне машинобудування, уранова промисловість, сільськогосподарське машинобудування, гідроенергетика, туризм, сільське господарство: зерновий, цукробуряковий АПК, свинарство, рибне господарство

Охорона природи

Найбільшим об’єктом природно заповідного фонду є Канівський природний заповідник. Відомим є також дендропарк Софіївка в Умані

Економіко-географічна характеристика Чернівецької області

План

Характеристика

Площа

8,1 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: область не багата на мінерально-сировинні ресурси. Є запаси фосфоритів, будівельних матеріалів, графіту, бурого вугілля, джерела мінеральних вод і лікувальні грязі.

Водні ресурси: протікає 79 річок завдовжки до 10 км. Головні річки: Дністер і притоки Дунаю — Прут із Черемошем, Серет. Близько 600 ставків.

Земельні ресурси: на рівнині переважають чорноземи опідзолені, темно-сірі опідзолені, у передгір’ях дерново-підзолисті, у горах — бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні ґрунти.

Лісові ресурси: рослинний і тваринний світ — одні з найменш змінених в Україні (за винятком рівнинної частини)

Спеціалізація господарства

Легка промисловість, харчова промисловість, нафтова промисловість, нафтопереробка, основна хімія, лісове господарство, лісохімія, харчова промисловість, залізничний транспорт, автомобілебудування, приладобудування, виробництво пластмас, рекреація і туризм

Охорона природи

Розташовані 229 природно-заповідних об’єктів, у тому числі п’ять державних заказників, вісім пам’яток природи загальнодержавного значення, Чернівецький ботанічний сад, Чернівецький та Сторожинецький дендропарки

Економіко-географічна характеристика Чернігівської області

План

Характеристика

Площа

31,9 тис. км2

Ресурси

Мінеральні ресурси: різноманітні корисні копалини, серед яких найважливіше значення мають поклади нафти і природного газу в південно-східних районах. Є торф, вапняки, гіпси, піски, глини, мергелі. Незначні запаси залізних болотних руд.

Водні ресурси: у межах області 196 річок, довжиною до 10 км. Річки області належать до басейну Дніпра, що протікає вздовж західної межі області. Головна річка — Десна. Є шість водосховищ, значна кількість озер і ставків.

Земельні ресурси: на півночі області переважають дерново-підзолисті ґрунти, на півдні — чорноземи. Трапляються світло-сірі лісові, темно-сірі та інші ґрунти.

Лісові ресурси: ліси збереглися добре, особливо в північній частині. Переважають дуб, клен і сосна. Багато лісових тварин (кабан, лось, вовк, лисиця, козуля)

Спеціалізація господарство

Залізничний і річковий транспорт, харчова промисловість, авіабудування, виробництво пластмас, автомобілебудування, текстильна промисловість, хімічна промисловість, промисловість будматеріалів, електротехнічне машинобудування, лісове господарство, приміський АПК, фармацевтична промисловість

Охорона природи

Розташовані 528 природно-охоронних об’єктів, у тому числі чотири державні заказники, три пам’ятки природи загальнодержавного значення, пам’ятки садово-паркового мистецтва, Тростянецький дендропарк. Північно-східна частина області зазнала забруднення радіонуклідами внаслідок катастрофи на ЧАЕСПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.