Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

Основні компоненти та їх роль у формуванні ПТК

Під компонентом ПТК слід розуміти частину ПТК, яка відрізняється переважанням певного агрегатного стану речовин (твердий, рідкий, газоподібний) або формою організації матерії (органічна, неорганічна). Кожний компонент характеризується не лише певним речовинним складом, а й своїми особливими властивостями.

Основні компоненти ПТК формують їх вертикальну структуру та об’єднуються в три групи: геолого-геоморфологічну (літогенна основа), гідрокліматичну (повітря, води), біогенну (рослинність, тваринний світ).

Усі компоненти, хоч і розвиваються за своїми власними законами, але взаємопов’язані й взаємозумовлені, що й об’єднує їх у єдину матеріальну систему.

М. Солнцев (1962 р.) дійшов висновку, що в природі існує закон нерівнозначності взаємодіючих компонентів-чинників. Залежно від сили впливу їх один на одного ці компоненти можна розкласти в такий ряд (починаючи з найбільш «сильних»): земна кора (літогенна основа) — повітря (атмосфера) — води — рослинність — тваринний світ. Найбільша «сила» впливу літогенної основи на всі інші компоненти полягає в стійкості її щодо зовнішніх впливів. Порівняно легко піддаються зміні біогенні компоненти. Середнє положення в ряді Солнцева займають гідрокліматичні компоненти.

Залежно від властивостей геолого-геоморфологічної основи (літогенного компонента) існує перерозподіл тепла і вологи, чим створюються відповідні умови для біогенних компонентів. У зростаючому ряді компонентів (земна кора — повітря — води — рослинність — тваринний світ) вплив «старшого» на «молодший» визначальний, а зворотний вплив — завжди слабший.

Компоненти антропогенного ландшафту охоплюють як природні, так і штучні, тобто створені людиною, елементи. У техногенному ландшафті, наприклад у місті, виділяють ландшафти, які успадкували від природних тільки геологічну основу, головні риси рельєфу та зональні особливості клімату. При забудові проводиться нівелювання (згладження) поверхні, техногенні (штучні) ґрунти, які підстилаються будівельним сміттям, характеризуються підвищеною здатністю до просочування води, низькою вологістю та ін. Бетонні та асфальтовані покриття практично знищують усе живе у ґрунті.

Антропогенний покрив розглядається як аналог природного компонента ландшафту та охоплює архітектурні споруди, наземні та підземні комунікації, твердий покрив ґрунту, антропогенну рослинність та інші елементи, створені людиною. Антропогенними елементами міських ландшафтів є підприємства, окремі житлові будинки, спортмайданчики, сквери та ін.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.