Крок до ВНЗ. Географія. Довідник

ЗНО: тренувальні вправи

Розділ IV

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 1

Завдання 1—34 мають по чотири варіанти відповідей, з яких тільки одна правильна. Виберіть правильну, на вашу думку, відповідь і позначте її у бланку згідно з інструкцією.

1. Лінії на карті, які з’єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря, називають:

А) бергштрихами;

Б) ізобатами;

В) горизонталями;

Г) ізохорами.

2. Гірські системи утворилися в результаті дії:

А) землетрусів;

Б) океанічних течій;

В) рухів повітря в атмосфері;

Г) руху літосферних плит.

3. Південний полюс має географічну широту:

А) 90° пн. ш.;

Б) 0° пн. ш.;

В) 90° пд. ш.;

Г) 0° пд. ш.

4. Яка з перелічених гірських систем розташована в Америці?

А) Кордильєри;

Б) Памір;

В) Гімалаї;

Г) Тянь-Шань.

5. Укажіть, які хвилі утворюються в океані під впливом внутрішніх сил Землі:

А) прибійні;

Б) штормові;

В) припливні;

Г) цунамі.

6. Яка з перелічених проток єднає два океани?

А) Магелланова;

Б) Мозамбіцька;

В) Гібралтарська;

Г) Гудзонова.

7. В Україні денудаційний тип рельєфу найбільш поширений:

A) на Поліській низовині;

Б) на Подільській височині;

B) на Донецькому кряжі та Приазовській височині;

Г) на Керченському півострові.

8. Чим зумовлена відмінність природних комплексів в океані на одній і тій самій широті?

A) рухом повітряних мас;

Б) взаємодією океану з суходолом;

B) нерівномірністю рельєфу дна океану;

Г) наявністю течій.

9. У чому ви вбачаєте головну причину різноманітності рельєфу Землі?

A) впливі зовнішніх факторів природи Землі;

Б) русі літосфери, переміщенні шарів гірських порід;

B) постійній та одночасній взаємодії ендогенних та екзогенних сил;

Г) постійному впливі людини на природу планети.

10. Яка з низовин України має найнижчі абсолютні відмітки поверхні?

А) Причорноморська;

Б) Поліська;

В) Придніпровська;

Г) Закарпатська.

11. Найбільшим артезіанським басейном на Україні є:

A) Причорноморський;

Б) Волинсько-Подільський;

B) провінція Українських Карпат;

Г) Дніпровсько-Донецький.

12. Визначте тип клімату за допомогою діаграми:

A) тропічний пустельний;

Б) субтропічний вологий;

B) екваторіальний;

Г) субекваторіальний.

13. Укажіть, на якому архіпелазі в Північному Льодовитому океані розташований Північний магнітний полюс Землі.

А) Канадський Арктичний архіпелаг;

Б) Шпіцберген;

В) Новосибірські о-ви;

Д) Земля Франца-Йосифа.

14. Укажіть один із найбільших і відомих в світі національний парк Африки:

А) Киву;

Б) Сагарматха;

В) Серенгеті;

Г) Кагера.

15. Укажіть, з яким кольоровим металом пов’язана назва гір Анди:

А) олово;

Б) срібло;

В) золото;

Г) мідь.

16. Укажіть річку України, яка не належить до Азово-Чорноморського басейну:

А) Західний Буг;

Б) Південний Буг;

В) Дністер;

Г) Прип’ять.

17. Укажіть, де на території України поширені карстові форми рельєфу:

А) Приазовська височина;

Б) Українське Полісся;

В) Донецький кряж;

Г) Закарпатська низовина.

18. Укажіть, який із названих островів Чорного моря є найбільшим:

А) Березань;

Б) Зміїний;

В) Джарилгач;

Г) Бірючий.

19. Найбільшим з річкових басейнів в межах України є басейн ріки:

А) Дунаю;

Б) Дністра;

В) Дніпра;

Г) Південного Бугу.

20. Укажіть, як називаються надмірно зволожені, часто заболочені ділянки заплав, вкриті вологолюбною рослинністю, характерні для пониззя річок України:

А) пляжі;

Б) лимани;

В) дельти;

Г) плавні.

21. Який із перелічених населених пунктів України виконує функцію залізничного вузла?

А) Лозова;

Б) Лубни;

В) Умань;

Г) Черкаси.

22. Укажіть вид електростанцій України, який найбільше допомагає долати пікові навантаження:

А) АЕС;

Б) ТЕС;

В) ГЕС та ГАЕС;

Г) ТЕЦ.

23. До сприятливих умов розвитку хімічної промисловості України можна віднести:

A) значні водні ресурси;

Б) великі обсяги промислових відходів;

B) значні енергетичні ресурси;

Г) значні лісові ресурси.

24. Укажіть визначення, яке відповідає терміну «промисловий центр»:

A) сукупність промислових центрів, що пов’язані між собою інфраструктурою і трудовими ресурсами;

Б) населений пункт, де зосереджено кілька промислових підприємств, що спеціалізуються на певному виробництві;

B) територіально-виробничий комплекс з чіткою промисловою спеціалізацією виробництва;

Г) система економічно зв’язаних між собою виробництв, діяльність і розміщення яких технологічно і територіально зумовлені.

25. Укажіть назву форми розселення, що виникає на базі кількох компактно розташованих місць.

А) Конурбація;

Б) агломерація;

В) мегалополіс;

Г) технополіс.

26. Укажіть, які характерні риси має транспортна система азіатського типу:

A) переважають дороги, що сполучають глибинні райони плантаційних господарств або місця видобутку корисних копалин з портами чи столицями. Недостатньо використовуються повноводні річки;

Б) основну роботу виконують залізниці. Набуває значення автомобільний транспорт, а в приморських районах — каботажне судноплавство;

B) однаково високий рівень розвитку всіх видів транспорту. У пасажирських перевезеннях ключовим є повітряний та автомобільний, а у вантажних — поєднання залізничного і автомобільного;

Г) найгустіша в світі мережа всіх видів транспорту, особливо автошляхів і залізниць. У вантажних перевезеннях більше значення має автомобільний транспорт, а в пасажирських — залізничний.

27. Укажіть перспективну форму територіальної організації науково-виробничих комплексів у світі:

А) столиці держав;

Б) міські агломерації;

В) мегаполіси;

Г) технополіси.

28. Укажіть країну, в структурі паливно-енергетичного балансу якої значно переважає нафта:

А) Японія;

Б) Китай;

В) Росія;

Г) США.

29. Укажіть найбільш прогресивну форму структури господарства країни.

А) Аграрна;

Б) індустріальна;

В) постіндустріальна;

Г) індустріально-аграрна.

30. Укажіть, ознаками країни якого типу є високотехнологічні галузі промисловості, розвинута наука, інформаційні технології, високотехнологічне оснащення сільського господарства та невиробничої сфери.

А) Аграрної;

Б) індустріально-аграрної;

В) індустріальної;

Г) постіндустріальної.

31. Найбільші обсяги міжнародної торгівлі Україна має з країнами:

А) Європи;

Б) Азії;

В) Америки;

Г) Африки.

32. Укажіть, для країн якого економічного типу характерні командно-адміністративні методи організації та управління господарством:

A) середньорозвинуті країни перехідної економіки;

Б) постсоціалістичні країни перехідної економіки;

B) країни, що розвиваються;

Г) країни централізовано керованої економіки.

33. Визначте географічні координати точки, що позначена на карті буквою А:

А) 10° півд. ш., 160° с. д.;

Б) 40° півн. ш., 80° з. д.;

В) 45° півн. ш., 65° з. д.;

Г) 40° півд. ш., 120° с. д.

34. Назвіть атмосферне явище, зображене на малюнку:

A) циклон;

Б) антициклон;

B) хуртовина;

Г) торнадо.

У завданнях 35—44 до кожного з чотирьох рядків, позначених цифрою, доберіть один правильний, на вашу думку, варіант відповіді, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці і перенесіть до бланка.

35. Які родовища України відповідають переліченим корисним копалинам?

1. Нікопольський басейн;

2. Криворізький басейн;

3. Львівсько-Волинський басейн;

4. Дніпровський басейн.

A) буре вугілля;

Б) марганцева руда;

B) нафта;

Г) кам’яне вугілля;

Д) залізна руда.

36. До якого типу належать перелічені країни за рівнем економічного розвитку?

1. Південна Корея;

2. Китай;

3. Франція;

4. Індія.

A) економічно розвинута;

Б) середньорозвинута;

B) постсоціалістична;

Г) країна, що розвивається;

Д) країна централізовано керованої економіки.

37. У які океани впадають названі ріки?

1. Атлантичний;

2. Тихий;

3. Індійський;

4. Північний Льодовитий.

A) Міссісіпі;

Б) Лена;

B) Хуанхе;

Г) Волга;

Д) Інд.

38. До яких економічних районів належать наведені промислові вузли України?

1. Вінницький;

2. Харківський;

3. Одеський;

4. Костянтинівський.

A) Північно-Східний;

Б) Донецький;

B) Причорноморський;

Г) Центральний;

Д) Подільський.

39. Доберіть до кожної з названих країн відповідну їй форму правління:

1. Кувейт;

2. Лівія;

3. Франція;

4. Ватикан.

A) теократична монархія;

Б) джамахирія;

B) конституційна монархія;

Г) абсолютна монархія;

Д) республіка.

40. Розгляньте схему. Визначте за літерами складові частини річкової долини:

1. річкова долина;

2. русло;

3. заплава;

4. корінні береги.

41. Установіть відповідність між об’єктами природно-заповідного фонду України та категоріями природоохоронних територій:

1. Асканія-Нова;

2. Поліський;

3. Шацький;

4. Нікітський.

A) природний заповідник;

Б) ботанічний сад;

B) дендрологічний парк;

Г) біосферний заповідник;

Д) природний національний парк.

42. Установіть відповідність між тектонічними структурами території України та геологічними відкладами різного віку:

1. Український щит;

2. Кримські гори;

3. Волино-Подільська плита;

4. Донецька складчаста область.

A) породи кам’яновугільного періоду — сланці з прошарками кам’яного вугілля, пісковики;

Б) неогенові відклади — вапняки, пісковики, глини;

B) піски, пісковики, глини, мергелі крейдового періоду;

Г) архейські граніти, гнейси, лабрадорити, протерозойські кварцити;

Д) тріасові сланці і юрські вапняки.

43. Установіть відповідність між великими машинобудівними центрами України та галузями машинобудування, які в них переважають:

1. Краматорськ;

2. Миколаїв;

3. Харків;

4. Київ.

A) суднобудування;

Б) приладобудування;

B) важке машинобудування;

Г) сільськогосподарське машинобудування;

Д) енергетичне машинобудування.

44. Установіть відповідність між видами діяльності людини та негативними впливами на довкілля:

1. військово-промисло вий комплекс;

2. система населених пунктів країни;

3. комунальне господарство;

4. промисловість.

A) хімічне забруднення;

Б) перетворення природних ландшафтів в агроландшафти;

B) забруднення нафтопродуктами;

Г) проблема знищення побутових відходів;

Д) докорінне перетворення природних ландшафтів.

У завданнях 45—50 розташуйте запропоновані факти (явища) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних колонок і рядків. Цифрі 1 має відповідати перший обраний Вами факт (явище), цифрі 2 — другий і т. д. Перенесіть позначки до бланка.

45. Розмістіть у хронологічній послідовності, починаючи з більш давніх, геологічні ери:

A) Мезозойська;

Б) Палеозойська;

B) Докембрійська;

Г) Кайнозойська.

46. Складіть головний виробничий цикл чорної металургії України (металургія повного циклу):

A) виплавка сталі;

Б) збагачення залізної руди та коксівного вугілля;

B) виплавка чавуну;

Г) виробництво прокату.

47. Установіть послідовність дій при окомірному зніманні місцевості:

A) орієнтування планшету за сторонами світу;

Б) визначення напрямків на об’єкти місцевості;

B) визначення масштабу знімання;

Г) визначення відстаней до об’єктів місцевості.

48. Розташуйте рослинність північного схилу Головного гірсько-лучно-лісового пасма Кримських гір в напрямку зростання висоти:

A) буково-грабові та буково-соснові ліси;

Б) гірсько-лучні степи;

B) букове криволісся;

Г) дубові ліси.

49. Розташуйте послідовно етапи демографічного переходу та зміни типів відтворення населення під впливом соціально-економічних факторів розвитку країни:

А) стабілізація смертності на низькому рівні та уповільнення темпів народжуваності, природний приріст залишається достатньо високим;

Б) зменшення смертності, насамперед дитячої, збереження високої народжуваності, «Демографічний вибух»;

В) стабільно низькі показники смертності та стабілізована на середньому або низькому рівні народжуваність, низький або від’ємний показник природного приросту;

Г) висока народжуваність, висока смертність (особливо дитяча), низький природний приріст населення.

50. Розташуйте послідовно найбільші землеробські країни світу в порядку зменшення площ їхніх орних земель:

A) Росія;

Б) США;

B) Китай;

Г) Індія.

Завдання 51—58 містять шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Виберіть правильні, на вашу думку, відповіді і позначте їх у бланку згідно з інструкцією.

51. Виберіть головні ознаки циклональної погоди.

A) В центрі високий атмосферний тиск;

Б) повітря рухається від периферії до центру;

B) значні опади;

Г) в центрі низький атмосферний тиск;

Д) повітря рухається від центру до периферії;

Е) погода сонячна, без опадів.

52. Виберіть держави, з якими Україна має суходільні кордони.

A) Німеччина;

Б) Білорусь;

B) Польща;

Г) Туреччина;

Д) Болгарія;

Е) Росія.

53. Сучасними демографічними проблемами України є такі:

A) низький рівень народжуваності;

Б) висока тривалість життя;

B) процес депопуляції населення;

Г) «старіння» нації;

Д) високий рівень народжуваності;

Е) переважання чоловіків.

54. У яких регіонах України зосереджені основні масиви лісів?

A) Причорномор’я;

Б) Закарпаття;

B) Полісся;

Г) Українські Карпати;

Д) Центральні райони;

Е) Кримські гори.

55. Головними факторами розміщення підприємств важкого машинобудування України є:

A) паливно-енергетичні ресурси;

Б) сировинні ресурси;

B) водні ресурси;

Г) трудові ресурси;

Д) наявність споживачів;

Е) охорона природи.

56. Які перелічені європейські країни є республіками?

A) Іспанія;

Б) Швеція;

B) Франція;

Г) Данія;

Д) Фінляндія;

Е) Швейцарія.

57. До середньорозвинутих країн відносять;

A) Казахстан;

Б) Китай;

B) Індію;

Г) Південну Корею;

Д) Грецію;

Е) Бразилію.

58. Які природні ресурси належать до невичерпних?

A) Рекреаційні;

Б) водні;

B) мінеральні;

Г) кліматичні;

Д) земельні;

Е) біологічні.

У завданнях 59-60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

59. На топографічній карті масштабу 1:10 000 відстань між двома об’єктами дорівнює 14 см. Яка відстань між цими об’єктами на місцевості (у кілометрах)?

Відповідь:

60. Загальні запаси горючих сланців у країні становлять 35 млрд т, щорічно використовується 70 млн т. Розрахуйте показник ресурсозабезпеченості країни цим мінеральним ресурсом.

Відповідь:

Бланк відповідей до зошита з географії

Увага!

Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.