Крок до ВНЗ. Біологія. Довідник

Крок до ВНЗ. Біологія. Довідник

Основною метою створення комплексного довідника «Біологія» є якісна та ґрунтовна підготовка учнів до скла дання зовнішнього незалежного оцінювання. З цією метою нами було розроблено цілий комплекс завдань, як допоможуть учневі не тільки закріпити теоретичні знання, отримані під час проходження шкільного курсу, але й засвоїти предметні уміння та навички, необхідні для успішного проходження ЗНО.

Теоретичний матеріал, поданий у посібнику, цілком відповідає програмі 11-річної школи, затвердженій Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зібрані всі основні розділи та теми, саме тому комплексний довідник доцільно буде також використовувати як помічник у підготовці до державної підсумкової атестації, тематичного оцінювання або уроку.

Посібник може бути корисним не тільки старшокласникам, але й випускникам попередніх років, які в цьому році бажають вступити до вищого навчального закладу, а також вчителям біології.

Розділ I. Повний курс Біології

Вступ. Рівні організації живої матерії

Вступ. Основні ознаки живого організму

Біологія клітини. Хімічний склад клітини

Біологія клітини. Будова клітини

Біологія клітини. Відтворення клітини

Біологія клітини. Обмін речовин у клітині

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Розмноження організмів

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Ембріональний розвиток тварин

Генетика та селекція. Закономірності успадкування ознак

Генетика та селекція. Мінливість

Генетика та селекція. Основи селекції

Система органічного світу. Віруси

Система органічного світу. Царство Дроб'янки

Система органічного світу. Царство Рослини

Система органічного світу. Царство гриби

Система органічного світу. Царство Тварини

Біологія людини. Людина в системі органічного світу

Біологія людини. Організм людини як біологічна система

Біологія людини. Біологічні основи поведінки людини

Основи екології. Біосфера

Еволюція органічного світу. Еволюційне вчення

Еволюція органічного світу. Виникнення і розвиток життя на Землі

Додатки. Повний курс Біології

Розділ II. Схеми і таблиці. Біологія

Біологія — система наук про живу природу

Рівні організації живої матерії

Біологія клітини. Органічні компоненти клітини

Біологія клітини. Порівняння ДНК і РНК

Біологія клітини. Будова клітини

Біологія клітини. Прокаріотичні та еукаріотичні клітини

Біологія клітини. Відтворення клітини

Біологія клітини. Мітоз і мейоз

Біологія клітини. Обмін речовин у клітині (метаболізм)

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Форми розмноження організмів

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Ембріональний розвиток тварин

Генетика та селекція. Методи генетичних досліджень

Генетика та селекція. Генетична символіка

Генетика та селекція. Закони і закономірності спадковості

Генетика та селекція. Мінливість

Генетика та селекція. Основи селекції

Система органічного світу. Царство Дроб’янки

Система органічного світу. Царство Рослини

Система органічного світу. Царство Гриби

Система органічного світу. Царство Тварини

Біологія людини. Рівні організації тіла людини

Біологія людини. Біологічні основи поведінки людини

Основи екології. Екологічні фактори

Основи екології. Типи взаємовідносин між організмами

Основи екології. Структура біогеоценозу

Основи екології. Склад біосфери та її межі

Еволюція органічного світу. Еволюційне вчення

Еволюція органічного світу. Виникнення і розвиток життя на Землі

Розділ III. ЗНО: тренувальні вправи

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Варіант 5

Правильні відповіді до тренувальних варіантів. ЗНО: тренувальні вправиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.