Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Дихання рослин

Дихання — сукупність процесів, які забезпечують надходження в організм кисню, використання його в біологічному окисненні органічних речовин і виведення з організму вуглекислого газу. Органічні речовини розщеплюються до неорганічних, що супроводжується виділенням енергії, необхідної для життєдіяльності рослини.

Інтенсивність дихання залежить від температури: швидкість перебігу хімічних реакцій зростає в 2-2,5 разу за підвищення температури на 10 °С; більш інтенсивно дихання відбувається у тих місцях, де активізується ріст рослин; найбільш активно дихання відбувається в насінні, яке проростає.