Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Живлення рослин

Разом з повітряним живленням мінеральне живлення становить єдиний процес обміну речовин між рослиною і середовищем. Воно впливає на всі фізіологічні процеси в рослині і, водночас, залежить від них.

Мінеральне живлення рослин — це процес засвоєння ними із зовнішнього середовища мінеральних солей, необхідних для нормальної життєдіяльності рослинного організму. До елементів рослинного живлення відносять N, Р, S, Ca, Mg, а також Fe, В, Cu, Zn, Mn тощо. Мінеральне живлення рослин складається з поглинання мінеральних речовин у вигляді йонів, їх пересування по рослині і включення в обмін речовин. Вищі рослини поглинають йони поверхневими клітками кореня (або ризоїдів), переважно кореневими волосками. Йони спочатку адсорбуються на клітинних оболонках, потім проникають у цитоплазму. Катіони (за винятком К+) проникають через мембрану пасивно, шляхом дифузії, аніони, а також К+ (за низьких концентрацій) — активно, за допомогою «йонних насосів», що транспортують йони з витратою енергії. Швидкість активного транспорту іонів залежить від забезпеченості клітини вуглеводами й інтенсивності дихання, а швидкість пасивного поглинання — від проникності мембран, різниці концентрацій та електричних потенціалів між середовищем і клітиною.

Фотосинтез — це процес утворення органічних речовин з неорганічних (вуглекислого газу й води), що відбувається в зелених клітинах рослин на світлі. Цей процес єдиний у біосфері, який веде до збільшення її вільної енергії за рахунок зовнішнього джерела. Щорічно внаслідок фотосинтезу на Землі утворюється 150 млрд т органічної речовини і виділяється близько 200 млн т вільного кисню. Кругообіг Оксигену, Карбону та інших елементів, що беруть участь у процесі фотосинтезу, підтримує склад атмосфери, необхідний для життя на Землі. Запасена в продуктах фотосинтезу енергія — головне джерело енергії для людини.