Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Органи розмноження вищих спорових рослин

Для вищих спорових рослин властиве правильне чергування поколінь у циклі їх розвитку. Рослини мають дві фази розвитку, які змінюють одна одну: гаметофіт і спорофіт.

Гаметофіт — статеве покоління, на якому утворюються гаметангії — статеві органи рослин. Жіночі гаметангії називають архегоніями, а чоловічі — антеридіями. Статеві органи, як правило, багатоклітинні.

Антеридії — невеликі овальні або кулясті тільця, зовнішня стінка яких вкрита одним або кількома рядами безплідних клітин. В антеридії розвиваються спермагенні клітини, які згодом перетворюються на гамети — рухливі сперматозоони. Дозрівши, антеридії розриваються, і сперматозоїди виходять назовні. Вони активно рухаються лише у воді. Архегонії — невеликі колбоподібні тільця, що складаються з нижньої розширеної частини та верхньої звуженої. Зовні архегоній оточують безплідні клітини, що захищають його від висихання. У черевці міститься нерухома жіноча гамета — яйцеклітина. Над яйцеклітиною розташована черевцева канальцева клітина. Після дозрівання яйцеклітини канальцеві клітини ослизнюються, архегоній на верхівці відкривається. По слизу сперматозоон проходить у черевце архегонія, де зливається з яйцеклітиною. Відбувається запліднення.

Спорофіт — нестатеве покоління, на якому формуються органи нестатевого розмноження — спорангії. У спорангіях утворюються спори. Спорофіт завжди диплоїдний. У вищих рослин редукційний поділ відбувається під час утворення спор у спорангії. Спора гаплоїдна, з неї розвивається гаметофіт, також гаплоїдний. Перехід від гаплоїдного стану до диплоїдного відбувається під час запліднення. Зигота диплоїдна. З неї розвивається спорофіт.