Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Особливості організації одно- та багатоклітинних рослин

Рослинні організми можуть бути одно- та багатоклітинними.

Одноклітинний організм самостійно добуває поживні речовини із середовища, у якому живе.

Багатоклітинний організм утворений великою кількістю різноманітних клітин. Ці клітини не розкидані безладно в рослині, а мають чітку групову структуру та чітко спеціалізовані функції. Одна група клітин виконує якусь одну функцію, інша група клітин виконує свою, властиву лише їй функцію. Такі спеціалізовані групи клітин у рослині складають тканини.

Але серед багатоклітинних рослин є такі, що не мають розчленування тіла на справжні тканини й органи. Це харові, бурі та червоні водорості. Лише вищі спорові та насінні рослини вже диференційовані на справжні тканини, вегетативні та генеративні органи.

Усю різноманітність клітин можна звести до двох основних: паренхімних і прозенхімних. Паренхімні клітини — це багатокутні, овальні, округлі, довжина і ширина яких однакова або ж їх ширина становить 2/3 довжини. Прозенхімні клітини подовжені, різні за формою на поперечному розрізі, їх довжина в кілька разів перевищує діаметр.

Нижчі, або сланеві, рослини — включають одно- та багатоклітинні організми, тіло яких, так звана слань, або талом, на відміну від вищих рослин, не поділене на корінь, стебло та листки, має просту будову.