Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Класифікація рослин

Рослини відрізняються одна від одної за кількістю клітин, особливостями життєвих функцій, за пристосуваннями, тривалістю життя тощо. За кількістю клітин рослини поділяють на:

 • одноклітинні — складаються лише з однієї клітини, у якій здійснюються всі необхідні життєві функції і процеси (хлорела);
 • колоніальні — утворені групами сполучених між собою однакових клітин (вольвокс);
 • багатоклітинні — складаються з великої кількості клітин, утворюють тканини; у багатьох рослин тканини утворюють органи, а органи — системи органів.

Відповідно до ліннеївської системи, кожний таксон розміщується в ієрархічних групах, або рангах. Кожна група вищого рівня складається з декількох (інколи з однієї) групи нижчого рівня. Біномінальна наукова назва, таким чином, дає можливість визначити всі ієрархічні групи, до яких входить таксон.

Ранги поділяють на основні та додаткові. Основні таксономічні ранги (категорії) обов’язково наявні в класифікації будь-якого організму і є такими:

 • Домен;
 • Царство;
 • Відділ (для рослин, бактерій, архей та грибів);
 • Клас;
 • Порядок (для рослин, бактерій, архей та грибів);
 • Родина;
 • Рід;
 • Вид.