Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Рослини

Загальна характеристика царства Рослини

Представники царства Рослини бувають одноклітинними, колоніальними та багатоклітинними. Для них характерні:

  • наявність пігментів (переважно хлорофілу);
  • за типом живлення є автотрофами і фотосинтетиками (крім комахоїдних, напівпаразитів і рослин-паразитів);
  • наявність клітинної целюлозної оболонки, пластидів, вакуолей, заповнених клітинним соком;
  • наявність запасаючої речовини — крохмалю;
  • прикріплений спосіб життя;
  • необмежений ріст;
  • сильне розчленування тіла з метою збільшення площі;
  • розповсюдження за допомогою спор, плодів та насіння, бруньками.

У життєвому циклі рослин чергуються два покоління — статеве (гаметофіт) і нестатеве (спорофіт). На гаметофіті розміщені органи статевого розмноження, а на спорофіті — нестатевого. Розмноження може відбуватися статево, нестатево та вегетативно (частинами тіла рослини). Рослини умовно поділяють на вищі та нижчі.

Нижчі рослини мають не розчленоване на органи тіло (талом, або слань), клітини не диференційовані на тканини або диференційовані слабо.

Вищі рослини мають тіло, диференційоване на тканини та органи (корінь і пагін).