Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Роль солей та інших неорганічних сполук в організмі

Хімічні елементи містяться в клітині й у вигляді неорганічних речовин, головним чином — різних солей.

З катіонів, що є в клітині, найбільш важливі: К+; Na+; Са2+; Mg2+; з аніонів: HPO42-; H2PO4-; Cl-; НСО3.

Вміст аніонів і катіонів у клітині зазвичай значно відрізняється від вмісту їх у міжклітинній рідині: концентрація йолів К+ всередині клітини дуже висока, a Na+ — низька. У м’язових клітинах вміст К+ у 30 разів вищий, ніж у крові, а вміст Na+ — удесятеро менший.

Доки клітина жива, ця різниця в концентрації йонів К+ і Na+ між клітиною і середовищем стійко зберігається.

Після смерті клітини вміст йонів К+ і Na+ у ній і в середовищі швидко вирівнюється. Вміст у клітині і в навколишньому середовищі вказаних йонів має велике значення для нормального функціонування клітини. Через те ці йони повинні бути в усякій кровозамінній рідині.

Якщо в їжі людини, тварин або живленні рослин недостатньо Р, К, Na, Са, Cu, Co, Мо тощо, то порушується утворення кісткової тканини, затримується синтез таких важливих сполук, як нуклеїнові кислоти, гемоглобін, хлорофіл, тироксин, унаслідок чого виникають різні захворювання, затримуються ріст і розвиток.

Луги — гідроксиди лужних і лужноземельних елементів та амонію — теж відіграють важливу біологічну роль, оскільки під час дисоціації утворюють йони ОН-, амонію та відповідних металічних елементів.