Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Взаємозв’язки прокаріотів з іншими організмами

Різні види прокаріотів поширені майже скрізь, де на нашій планеті існує життя. Мікроорганізми живуть у ґрунтах, водоймах, інших живих організмах, їхні спори та цисти виявлені на значній висоті в атмосфері. Так, в 1 г родючого вологого ґрунту або 1 мл води забруднених органікою водойм знайдено мільйони клітин бактерій та ціанобактерій. Прокаріоти здатні постійно існувати в умовах, де інші організми не трапляються (гарячі джерела, нафтоносні пласти тощо).

Без прокаріотів існування біосфери було б неможливе, бо без них, здатних розкладати органічні речовини до неорганічних, був би неможливий колообіг речовин. Зокрема, це стосується важливих для живих організмів сполук Карбону, Нітрогену, Сульфуру, Фосфору. Феруму. Розкладаючи органічні сполуки, бактерії утворюють велику кількість CO2, необхідного для фотосинтезу. За участі прокаріотів з різноманітних органічних сполук утворюються речовини (гумусні кислоти тощо) найродючішого (гумусового) шару ґрунту. Ціанобактерії збагачують ґрунт і водойми киснем (О2).

В особливому відділі шлунка (рубці) жуйних парнокопитних (корів, овець, кіз) бактерії розщеплюють целюлозу до цукрів, бо самі тварини не виробляють необхідних ферментів.

Ціанобактерії в симбіозі з грибами утворюють лишайники. Вони синтезують органічні речовини, які споживає гриб, а той постачає клітинам ціанобактерій воду і мінеральні сполуки, а також створює умови для фотосинтезу.

Таке взаємовигідне співіснування двох видів називають мутуалізмом.

На дні глибоководних океанічних западин часто з товщі земної кори виділяються сірководень і метан. Однак їх одразу поглинають придонні червоподібні тварини вестиментифери, що не мають органів травлення. У тілах цих тварин є орган, заповнений хемотрофними бактеріями, які окиснюють ці сполуки. Кров постійно приносить бактеріям кисень, сірководень чи метан, а від прокаріотів до неї надходять синтезовані органічні речовини, потрібні для побудови та живлення тканин тварини. Вестиментиферами живляться глибоководні ракоподібні, риби та інші тварини. Так на дні морів існують своєрідні екосистеми, роль продуцентів у яких відіграє мутуалістичний комплекс: хемосинтезуюча бактерія — гетеротрофна тварина.

Якщо один організм отримує від іншого їжу або іншу користь без шкоди для першого, не даючи нічого взамін, то такі стосунки називають коменсалізмом (наприклад, людина та мікрофлора її шкіри).

Паразитизмом називають форму взаємовідносин між двома живими організмами, коли один з них повністю живе за рахунок іншого, завдаючи йому при цьому шкоди.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.