Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Механізм проникнення вірусу в організм та клітини хазяїна

Проникнення вірусу в клітину відбувається двома способами: шляхом рецепторного ендоцитозу (з наступним злиттям вірусної оболонки із клітинною мембраною) і безпосередньо через плазматичну мембрану клітини. Більшість вірусів проникає в клітину шляхом рецепторного ендоцитозу. Після адсорбції вірус у комплексі із клітинними рецепторами потрапляє до клітинної вакуолі, де здійснюється злиття мембран за рахунок взаємодії вірусного білка з ліпідами мембрани вакуолі. У більшості випадків злиття мембран відбувається лише за низьких значень pH. Проте деякі віруси (вірус Сендай, вірус імунодефіциту людини) мають активні білки злиття, які функціонують у нейтральному середовищі, і проникають до клітини через плазматичну мембрану шляхом злиття з нею вірусної оболонки. Одночасно з проникненням відбувається і так зване роздягання віруса (видалення його зовнішньої оболонки і вихід внутрішнього компонента), яке виключає інфекційний процес. На пізніх етапах відбувається синтез вірусспецифічних молекул і збирання вірусних частинок, яке закінчується виходом їх із клітини.

Пізніми етапами є транскрипція, трансляція, реплікація, складання вірусних частинок.