Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Неорганічні сполуки в організмах

Роль води в організмі

Вода в біологічних об’єктах виконує такі функції:

а) водне середовище об’єднує всі структури організму, починаючи від молекул у клітинах і закінчуючи тканинами та органами, в єдине ціле. У тілі рослин водна фаза є безперервним середовищем: від вологи, поглинутої коренями із ґрунту, до поверхні розділення рідина — газ у листках, де вона випаровується;

б) вода — важливий розчинник і середовище для біохімічних реакцій;

в) вода бере участь в упорядкуванні структур у клітинах. Вона входить до складу молекул білків, визначаючи їх конформацію;

г) вода — метаболіт і безпосередній компонент біохімічних процесів. Так, під час фотосинтезу вода є донором електронів. Під час дихання, у циклі Кребса, вода бере участь в окиснювальних процесах. Вода необхідна для гідролізу та багатьох синтетичних процесів;

ґ) можливо, істотну роль у життєвих явищах, особливо в мембранних процесах, відіграє відносно висока електронна провідність структурованої води;

д) вода — головний компонент транспортної системи вищих рослин у судинах ксилеми й ситоподібних трубках флоеми під час переміщення речовин по симпласту (багатоядерний цитоплазматичний утвір, сукупність протопластів, з’єднаних з плазмодесмами) й апопласту (система взаємозв’язаних міжфібрилярних просторів клітинних оболонок та міжклітинників, через яку здійснюється переміщення води в рослині);

е) вода — терморегулятор: вона захищає тканини від різких коливань температури завдяки високій теплоємності;

є) вода — добріш амортизатор під час механічних впливів на організм;

ж) завдяки явищам осмосу й тургору вода забезпечує пружний стан клітин і тканин рослинних організмів;

з) для водоростей вода — середовище існування;

и) наземні спорові рослини зберігають залежність від води: їхні гамети рухаються за допомогою джгутиків.