Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Джерела енергії для організмів. Автотрофи та гетеротрофи

Відповідно до закону збереження енергії, усі функції живого організму, що потребують затрат енергії, повинні в кінцевому результаті здійснюватися за рахунок зовнішніх джерел енергії. За характером живлення і джерелами використання енергії при обміні речовин усі організми поділяють на дві групи: автотрофи й гетеротрофи.

Автотрофи — організми, здатні синтезувати органічні речовини із простих неорганічних сполук (СО2 та Н2О), використовуючи при цьому енергію Сонця (фотосинтезуючі автотрофи) або енергію екзотермічних реакцій окиснення неорганічних речовин (хемосинтезуючі автотрофи, або хемотрофи). Фототрофи — усі зелені рослини, ціанобактерії, пурпурні й зелені сіркобактерії. Хемотрофи — азотфіксуючі, нітрифікуючі, залізо- та сіркобактерії тощо.

Гетеротрофи — організми, які споживають готові органічні сполуки, створені іншими істотами, що слугують для них джерелом енергії та будівельним матеріалом.