Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Обмін речовин і перетворення енергії

Обмін речовин (метаболізм)

Обмін речовин та енергії — найзагальніша ознака всіх живих організмів. Між живими організмами і навколишнім середовищем існує тісний взаємозв’язок. Сукупність процесів постійного надходження речовин з навколишнього середовища, хімічних реакцій, що відбуваються у живій клітині чи організмі, та видалення в довкілля кінцевих продуктів називають обміном речовин, або метаболізмом.

Обмін речовин забезпечує клітини будівельним матеріалом та енергією. З речовин, що надходять у клітину, безперервно відбувається синтез білків, вуглеводів, ліпідів, нуклеїнових кислот. З них формується тіло клітини, її мембрани, органоїди. Речовини, що синтезуються в клітині, використовуються для росту та оновлення хімічного складу клітини. Будь-який вияв життєдіяльності потребує затрат енергії. Для енергозабезпечення клітини використовується енергія хімічних реакцій, яка вивільняється в результаті розщеплення речовин, що надходять. Ця енергія перетворюється в інші види енергії.