Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Інтерфаза

Клітинний цикл складається із двох стадій — інтерфази й мітозу.

Інтерфаза — період між двома мітотичними поділами клітини або від поділу клітини до її смерті. У деяких клітин тварин (нейрони) і рослин (дозрілі клітини більшості тканин вищих рослин), що не діляться, клітинний цикл складається лише з інтерфази. Інтерфаза включає три періоди: пресинтетичний, синтетичний і постсинтетичний.

Пресинтетичний період наступає відразу за поділом клітини. Це найтриваліший період інтерфази — від 10 год до кількох днів.

У цей період відбуваються інтенсивні процеси біосинтезу структурних і функціональних білків, РНК; утворення мітохондрій, хлоропластів (у рослин), рибосом та інших органел, що зумовлюють активний ріст та функціонування клітини.

Синтетичний період інтерфази триває 6-10 год; продовжується синтез білків та РНК; одночасно відбувається подвоєння хромосом (реплікація ДНК). Синтез ДНК відбувається лише в цей період.

Постсинтетичний період інтерфази — клітина готується до поділу. Триває 3-6 год; запасається енергія; синтезуються білки, з яких формується веретено поділу; починається спіралізація і скорочення половинок хромосом (хроматид); подвоєння центріолей.