Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Рибосоми прокаріотів

Рибосоми прокаріотів та еукаріотів дуже подібні будовою та функцією, але відрізняються за розмірами. Вони складаються із двох субодиниць: великої та малої. Для процесу трансляції необхідна злагоджена взаємодія обох субодиниць, що разом становлять комплекс з молекулярною масою декілька мільйонів дальтон (Da). Субодиниці рибосом зазвичай позначають одиницями Сведберга (S), що є мірою швидкості седиментації під час центрифугування і залежать від маси, розміру та форми частинки. У цих одиницях велику субодиницю позначають 50S (прокаріотична) або 60S (еукаріотична), а малу — 30S або 40S. Цілу рибосому (комплекс малої разом з великою) позначають як 70S або 80S.