Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Хромосомний набір ядра

Хромосомний набір ядра може бути гаплоїдним, диплоїдним або поліплоїдним. У гаплоїдному наборі всі хромосоми відрізняються одна від одної за будовою. Натомість у диплоїдному наборі кожна хромосома має парну, подібну за розмірами та особливостями будови; їх називають гомологічними. Відповідно хромосоми, які не належать до певної пари, не гомологічні одна до одної.

Якщо ж кількість гомологічних хромосом перевищує дві, то такі хромосомні набори належать до поліплоїдних: триплоїдний, тетраплоїдний тощо.