Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Каріотип

Кожній клітині еукаріотичних організмів властиві певна кількість, розміри та форма хромосом. Сукупність хромосом еукаріотичної клітини, типова для даної систематичної групи організмів, називають хромосомним набором, або каріотипом.

Хромосомний набір у дозрілих статевих клітинах називають гаплоїдним і позначають латинською буквою п. Соматичні клітини містять подвійне число хромосом — диплоїдний набір, який позначають 2n. Клітини, у яких хромосомних наборів більш ніж два, називають поліплоїдними: 3n — триплоїдні, 4n — тетраплоїдні тощо. Наприклад, у диплоїдному наборі озимого жита міститься 14 хромосом, тетраплоїдиому — 28; у диплоїдному наборі цукрового буряка — 18 хромосом, у триплоїдному — 27.

У диплоїдному наборі кожна хромосома має парну хромосому, подібну за розмірами та властивостями будови (одна з них материнська, друга — батьківська).

Каріотип людини — це хромосомний набір, який не змінюється протягом усього життя. У нормі каріотип людини має 46 хромосом (по 23 хромосоми від кожного із батьків).

У більшості випадків хромосоми кожної пари ідентичні за розмірами, формою і генним складом. Виняток складають статеві хромосоми, наявність яких визначає розвиток організму як чоловічого або жіночого. Нормальний хромосомний набір людини складається з 22 нар аутосом та однієї пари статевих хромосом. У людини й інших ссавців жіноча стать визначається наявністю двох Х-хромосом, а чоловіча — однією Х- та однією Y-хромосомою.

Для опису каріотипу людини використовують універсальні схеми та спеціальні символи. Наприклад, запис 46, XX означає нормальний каріотип жінки, а 46, XY — нормальний каріотип чоловіка.