Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Двомембранні органели клітини: мітохондрії, пластиди

Мітохондрії — енергетичні центри клітини, що забезпечують вироблення, нагромадження і розподіл енергії в клітині; у них здійснюються процеси кисневого етапу енергетичного обміну.

Мітохондрії оточені подвійною мембраною: зовнішня — гладенька, внутрішня утворює численні складки — кристи, які значно збільшують її поверхню. Деякі кристи галузяться.

У мітохондріях відбуваються окисно-відновні процеси, що супроводжуються виділенням енергії. Синтезована в мітохондріях АТФ вільно виходить у цитоплазму й далі прямує до ядра та органел клітини, де за потреби розпадається і забезпечує їх енергією.

Функції мітохондрій: накопичення енергії, синтез власних білків, синтез ДНК, РНК.

Пластиди — двомембранні органели, властиві вищим рослинам, більшості водоростей і лише деяким найпростішим тваринам (евглена зелена).

У клітинах рослин наявні пластиди трьох типів: хлоропласти (зелені); хромопласта (жовті, оранжеві, червоні); лейкопласта (безбарвні).

Найпоширенішими є хлоропласти. Форма їх овальна, довжина — до 10 мкм, а ширина — 3-4 мкм, деталі видно в електронний мікроскоп. Кількість хлоропластів у клітині різна: від 30-50 до 1000.

Хлоропласти не закріплені на певних місцях, а здатні пасивно переміщуватися з током цитоплазми або шляхом активного орієнтованого переміщення (фототаксису) при однобічному освітленні. Зелений колір хлоропластам надає хлорофіл, що міститься в мембранах тилакоїдів. Хлорофіл — зелений пігмент, за участі якого відбувається фотосинтез. Він має здатність ефективно поглинати променеву енергію й передавати її іншим молекулам. У хлоропластах є й допоміжні ферменти — каротиноїди. Матрикс хлоропластів безхлорофільний. У проміжках між гранами є ДНК, різні види РНК, рибосоми, ферменти. У матриксі хлоропластів видно гранули первинного крохмалю, синтезованого із глюкози, що утворюється під дією світла. Первинний крохмаль розпадається до глюкози, яка транспортується із соком рослин у запасну тканину, де відкладається у вигляді вторинного крохмалю.

Хромопласти — пластиди, забарвлені в різні кольори: жовтий, оранжевий, червоний, синій (каротиноїди). Це нефотосинтезуючі пігменти, що надають кольору пелюсткам, плодам, стеблам, осіннім листкам.

Лейкоцити — безбарвні пластиди різноманітної форми у стеблах, коренях, бульбах. У матриксі лейкопластів містяться ДНК, РНК, рибосоми, ферменти, що забезпечує синтез і гідроліз запасних речовин (крохмалю, білків, жирів). Деякі лейкопласти майже повністю заповнені зернами крохмалю (у бульбах картоплі).