Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Цитоплазма та її компоненти

Цитоплазма — це увесь внутрішній живий вміст клітини, за винятком ядра або його еквівалента; складний комплекс гіалоплазми, органел та включень. Цитоплазма еукаріотичних клітин включає мембранні та немембранні компоненти. До мембранних компонентів цитоплазми належать одномембранні (ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі) та двомембранні органели (мітохондрії і пластиди). Немембранні органели включають цитоскелет, рибосоми, клітинний центр, центріолі, органели руху.

Органела — частина еукаріотичної клітини, яка зазвичай вільно плаває в цитоплазмі й виконує специфічну функцію. Органели були виявлені за допомогою різноманітних форм мікроскопії або завдяки клітинному фракціонуванню.

Органели розрізняють:

  • немембранні: центріолі, війки, джгутики, ядерце, рибосоми;
  • мембранні: ядро, мітохондрії, вакуолі, пероксисома, апарат Ґольджі, ендоплазматичний ретикулум, лізосоми, пластиди.