Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Надмембранні комплекси клітини

До надмембранних компонентів клітини належать: клітинна стінка (рослини, гриби, прокаріоти) та глікокалікс (у тварин).

Клітинна стінка розміщується ззовні плазматичної мембрани, формується за її участі, є продуктом життєдіяльності клітини і багатошаровим утвором, який слугує своєрідним зовнішнім скелетом клітини.

Клітинна стінка складається із двох компонентів: аморфного пластичного желеподібного матриксу (основи) з високим вмістом води та структурних компонентів (опорної системи).

Над плазматичною мембраною тваринних клітин лежить тонкий (10-20 нм) поверхневий шар — глікокалікс.