Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Структура, властивості та основні функції мембран

У клітині немає відкритих мембран з вільними кінцями. Мембрани клітини завжди обмежують порожнини або ділянки з усіх боків, відділяючи вміст таких порожнин від оточуючого середовища. Плазматична мембрана, покриваючи всю поверхню клітини, має складну форму й численні вирости, ніде не переривається, замкнута.

Внутрішньоклітинні замкнуті мембрани утворюють міхурці-вакуолі різної форми, плоскі мембранні мішки, або цистерни. Часто порожнини, відмежовані мембранами, мають складну форму, яка нагадує губку або сітку. У цих випадках мембрани також розділяють дві структурні фази цитоплазми: гіалоплазму від вмісту вакуоль і цистерн.

  • 1) Структурну основу клітинних мембран становить подвійний шар ліпідів.
  • 2) У площинах ліпідних шарів розташовані білкові молекули.
  • 3) Білки та ліпіди асиметрично розташовані в порожнині мембран.
  • 4) Білки й ліпіди спроможні рухатись у площинах мембран.
  • 5) Мембрани можуть змінюватись залежно від їх функціонального стану.
  • 6) Мембрани асоційовані з цитоплазматичними білками, мікрофіламентами та мікротрубочками шляхом спеціальних білків.
  • 7) Ріст мембран відбувається за рахунок збільшення їх поверхні шляхом включення нових замкнених міхурців (везикул).
  • 8) Синтез компонентів і збирання плазматичних мембран відбувається за рахунок активності гранулярного ендоплазматичного ретикулуму.

Фосфоліпіди — сполуки жирних кислот і гліцерину, що містять фосфатну групу. Молекули складаються з полярної (гідрофільної) головки і двох неполярних (гідрофобних) хвостів. Амфіполярні властивосі фосфоліпідів зумовлюють спонтанну агрегацію молекул у полярному середовищі й утворення подвійюго шару, усередині якого розташована гідрофобна зона. Вона забезпечує напівпроникні властивосі мембран. Завдяки ліпідним компонентам біошару, що перебуває в рідкому стані, мембрана володіє рухливістю, що полегшує процеси транспорту через біомембрани.