Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Молекулярний рівень організації життя

Класифікація елементів за їхнім вмістом в організмах

Хімічний склад живих організмів відносно сталий. У найбільшій кількості в них наявні чотири хімічні елементи: Гідроген, Карбон, Нітроген і Оксиген. Їхня частка у хімічному складі клітини становить майже 98 %, і вони належать до макроелементів. Їх називають також органогенними, оскільки насамперед ці елементи входять до органічних сполук.

До макроелементів також належать Фосфор, Калій, Сульфур, Хлор, Кальцій, Магній, Натрій і Ферум, їхня сумарна частка становить до 1,9%. Понад 50 хімічних елементів відносять до мікроелементів (Іод, Кобальт, Манган, Купрум, Молібден, Цинк тощо). Їхній вміст у клітині — від 10-12 до 10-3 %. Ще менше у клітині ультра мікроелементів: Плюмбуму, Брому, Аргентуму, Ауруму та ін. Хімічні елементи, що містяться в клітині, входять до складу органічних та неорганічних сполук або перебувають у вигляді йонів.