Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Синтетична теорія еволюції

1. Найменшою елементарною одиницею еволюції є популяція.

2. Матеріалом для еволюції є мутації. Мутаційна мінливість має випадковий, а не спрямований характер.

3. Елементарним еволюційним явищем є зміна генофонду популяції.

4. До елементарних факторів еволюції належать мутаційний процес, потік генів, ізоляція, популяційні хвилі, дрейф генів. Спрямовуючим чинником еволюції, або його рушійною силою, є природний добір.

5. Утворення нових видів у природі може відбуватись як поступово, так і раптово.

6. Природній добір буває рушійним, стабілізуючим та розвиваючим.