Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Біогенетичний закон Геккеля — Мюллера

Біогенетичний закон: онтогенез кожної особини — це коротке і швидке повторення філогенезу.

Прикладів такого повторення (рекапітуляції) існує дуже багато.

Гомологічні органи мають загальне походження, подібну будову і розташування, але виконують різні функції.

Аналогічні органи не мають спільного плану будови та походження, але виконують подібні функції.

Рудименти — органи, які виконували певну функцію у предків, а в нащадків перебувають на стадії зникнення або набули нових функцій.

Атавізми — органи, що існували в далеких предків і були втрачені в ході еволюції, але ще зрідка з’являються в деяких особин.

Дивергенція — це незалежне утворення різних ознак у споріднених організмів. В основі дивергенції лежить екологічна диференціація виду (або групи видів) на самостійні гілки.

Конвергенція (конвергентний розвиток) — процес еволюційного розвитку двох або кількох неспоріднених груп у близькому напрямі.