Біологія. Міні-довідник. ЗНО

Популяційно-видовий рівень життя

Вид. Критерії виду

Вид — це основна систематична одиниця, що реально існує в природі, займає певний ареал і є сукупністю споріднених за походженням організмів, які схрещуються між собою з утворенням плодючих організмів, не схрещуються з іншими видами і якісно відмінні від них. Уся сукупність представників будь-якого виду складається з популяцій.

Критерії виду:

  • морфологічний — сукупність подібностей особин виду за будовою. До нього відносять усі матеріальні структури: від хромосом до особливостей будови органів та їхніх систем;
  • фізіологічний — подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи різних видів;
  • біохімічний — особливості хімічного складу та перебігу певних біохімічних реакцій, характерні для особин певного виду;
  • географічний — полягає в тому, що популяції кожного виду заселяють певну частину біосфери (ареал), яка відрізняється від ареалів близьких видів, і площа та контури ареалів є видовою ознакою;
  • екологічний — охоплює всі критерії, оскільки популяції кожного виду мають свою екологічну нішу в біогеоценозі;
  • генетичний — полягає у схожості ДНК окремих представників або груп особин.